neobhodimi kompetentsii-1

Фокусът на публикацията е само върху въпросите, които са свързани с притежаваните от кандидатите необходими компетенции.

🔰

Преди да пристъпим към същинската част по отношение на проверката на притежаваните компетенции, нека да изясним какво представляват те:

➡️ Компетенциите са съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения на служителите, които им дават възможността да постигат желаните от организациите резултати.

➡️ Това не са само притежавани знания и умения, а подходящи поведения, демонстрирани при изпълнението на конкретна професионална роля в конкретни работни ситуации.

Необходимо е да направим още едно уточнение:

Компетенциите се разглеждат като измерима способност на даден човек да действа качествено и резултатно за справяне с конкретни проблеми, събития или задачи, които възникват в конкретна ситуация и област (учене, работа, спорт и т.н.).

📝

Когато ситуациите, събитията и резултатите се променят, същото се случва и с компетенциите. Компетенцията има предсказуема стойност само в сравними ситуации с подобни типове събития.

…..

Няма „правилен“ набор от инструменти за оценяване на притежаваните компетенции.

Всеки бизнес трябва да анализира своите процеси, култура и стратегия, за да определи качествата, които би оценил най-много в кандидатите, и разбира се, от които се нуждае с цел постигане на заложените цели.

Една компания може да се съсредоточи върху комуникацията и работа под напрежение, докато друга може да наблегне на креативността.

Преди да пристъпите към процеса по подбор за дадена позиция, е необходимо да проучите много внимателно качествата, знанията и уменията на най-добрите служители в компанията (от особено значение е да го направите със служителите, които изпълняват същата длъжност, за която ще стартирате процес по подбор).  Друго, което би било чудесно да направите е да разговаряте с мениджърите и членовете на екипите за качествата, които оценяват най-високо при хората, които си вършат работата по най-ефективния начин.

…..

Едни от най-важните въпроси са тези, които са свързани с притежаваните компетенции.

Предлагам Ви един доста лесен начин, по който бихте могли да си подготвите въпросите преди срещата с всеки кандидат.

В случай, че сте стигнали до този етап от процеса, Вие вече сте:

 • проучили в детайли позицията, разговаряйки с екипа и мениджъра;
 • имате разписана длъжностна характеристика;
 • както и публикувана обява за работа.

Това, което е необходимо е да знаете основните компетенции, които са от съществено значение за изпълнението на конкретната професионална роля. Това ще ви помогне да се отнесете към процеса по един напълно справедлив начин.

Помислете още веднъж за:

 • Кои са основните задължения и отговорности? Кои са ключовите умения и знания, които трябва да притежават кандидатите?
 • Какви са необходимите квалификации и професионален опит, които трябва да притежава служителят?
 • Какви личностни качества трябва да притежава, за да се впише в екипа и в организацията, като цяло?

Упражнение 1

Запишете в таблицата по-долу най-ключовите компетенции, които кандидатите е необходимо да притежават:

Файл_Упражнение 1

Вече имате конкретизирани основните ключови компетенции – време е да помислите какви въпроси ще зададете на кандидатите.

Необходимо е да помислите внимателно как ще ги структурирате и зададете на кандидатите, така че да им предоставите възможност да ви дадат конкретни примери.

 

Концентрирайте се върху следните неща:

 1. Ситуация, за която кандидатът трябва да Ви разкаже:
 • Тези въпроси често започват с „Бихте ли ни разказали/Бихте ли споделили с нас за ситуация, в която трябваше да …..“.
 1. Какво се е изисквало от кандидата:
 • Какво се изискваше от Вас в кокретната ситуация/момент? Как взехте решение какви действия е необходимо да предприемете?
 1. Предприети действия:
 • „Какви действия предприехте? Кои Ваши знания, умения и професионален опит използвахте в конкретната ситуация? Как взехте решение да приложите точно тях?
 1. Постигнати резултати:
 • „Какви бяха крайните резултати? Каква беше тяхната значимост за бизнеса? Резултатите повлияха ли върху екипа, с който работите?“

 

Упражнение 2

Пробвайте да попълните таблицата по-долу за една от изведените от Вас компетенции, с цел структуриране на въпроси:

Файл_Упражнение 2

P.S.

Тази публикация има за цел да улесни хора, които не работят в сферата на човешките ресурси, но им се налага да провеждат интервюта с кандидати за работа.

В никакъв случай не е задължително да използвате дадените за пример въпроси – измислете си Ваши.

Надявам се, че Ви е била полезна!

Галина Кацарска

☎️ +359 884 77 66 56

📧 galinakatsarska@gmail.com

📧 HRBulgaria@hrconsultant.bg

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *