Открий себе си – преодолей трудностите и намери смисъл. Изгради живот, съобразен с твоите ценности

По-голямата част от хората, които се нуждаят от подкрепа по пътя на кариерното и личностното развитие, търсят пътя към истинското удовлетворение, по-ясната и ефективна комуникация, и изграждането на силни връзки.

Във вихъра на ежедневието, често се губим между това, което наистина е важно за нас и това, което другите очакват от нас.

Конфликтите в личния и професионалния живот, напрежението и липсата на разбиране могат да се превърнат в пречка за щастието и успеха ни.

 • Чувствате ли се разкъсани между своите собствени ценности и очакванията на околните?
 • Искате ли да намерите начин да изразите истинската си същност и да живеете в съответствие с това, което е важно за вас?

Това обучение и уъркшопи по темата за ценностите са създадени именно за вас. С тях ще откриете пътя към личното си удовлетворение и хармония, като разберете и изразите своите най-дълбоки ценности.

📑 Цялата програма е резултат от дългогодишен консултантски опит в областта на личностното и кариерно развитие.

Какво ме мотивира да създам програмата?

Много често хората, които се свързват с мен търсят отговори на следните въпроси:

 • Какво е най-важно за мен в живота?
 • Как да открия това, което да ме мотивира да ставам сутрин и да се справям с предизвикателствата?
 • Как да идентифицирам кои са моите основни приоритети в личния и професионалния живот?
 • Какво мога да направя, за да подобря комуникацията и взаимоотношенията си с другите?

Отговорите на тези и много други подобни въпроси се крият в нашите собствени основни ценности!

Защо ценностите са толкова важни?

Ценностите са основните принципи и вярвания, които ръководят нашето поведение. Те са дълбоко вкоренени в нас и определят какво смятаме за важно в живота си. Ценностите ни помагат да определим приоритетите си и ни водят в различните ситуации, които срещаме.

Те ни водят като компас през живота. Важно е да си дадем време и пространство да открием кои са нашите ценности, и да ги използваме като основа за нашите кариерни и лични решения.

Ценностите са основата, върху която изграждаме живота си. Те са нашият компас в моменти на съмнение, нашият източник на сила в трудни времена и нашето вдъхновение, когато се стремим към важни за нас неща. Когато живеем в съответствие с нашите ценности, ние сме по-автентични, по-удовлетворени и по-способни да изградим истински взаимоотношения.

Как ще ви помогна?

 • По време на цялостната програма и всички уъркшопи ще преминете през процес на саморефлексия и откриване, който ще ви помогне да идентифицирате своите основни ценности.
 • Ще научите как да приоритизирате тези ценности и как да ги интегрирате в ежедневието си.
 • Чрез интерактивни упражнения, игри и дълбоки дискусии, ще разберете как вашите ценности влияят на вашите решения и взаимоотношения.

Разбирайки своите ценности и тези на околните, комуникацията ви ще стане по-ясна и ефективна. Вие ще можете да изразявате своите мисли и чувства по-уверено и да изграждате по-здрави връзки.

📑 Какво ще получите?

 • 20 дни съвместна работа;
 • Групови сесии – ще преминете през поредица от сесии, които ще ви помогнат да откриете и разберете своите ценности, ще се научите как да ги споделяте с други хора;
 • Много упражнения и игри – ще участвате в интерактивни упражнения и игри, които ще ви помогнат да приложите наученото на практика;
 • Дълбоки дискусии –  ще имате възможност да споделите своите размисли и да се учите от опита на другите участници;

🎁 Ще получите и бонус: Ръководство за идентифициране и споделяне на ценностите в работните екипи, което ще ви помогне да приложите наученото в професионалната си среда. 📝 Ръководството се подарява само на участниците, които са завършили цялостната програма.

Запишете се сега и направете първата стъпка към един по-автентичен, удовлетворяващ и успешен живот.

Това е вашият шанс да откриете истинската си същност, да подобрите взаимоотношенията си и да постигнете своите цели в съответствие с това, което е наистина важно за вас.

📑 Запишете се днес и започнете своето пътешествие към самооткриването и хармонията в живота ви.

📑 Съдържание на програмата

Ден 1: Провеждане на онлайн среща – 04.08 /неделя/ от 10:00 ч.

Запознаване с програмата и целите на обучението.

Въведение в света на ценностите.

Какво са Ценностите? – определение за ценности и тяхното значение.

Лекция и дискусия за ролята на ценностите в личния и професионалния живот.

От ден № 2 до ден № 7 – Саморефлексия: Пътят към Себеоткриването.

Упражнения за саморефлексия, които ще ви помогнат да откриете вашите най-дълбоки ценности.

Индивидуални задачи и групови дискусии.

Ден № 8 – Провеждане на онлайн среща – Уъркшоп – 11.08 /неделя/ от 10:00 ч.

Интерактивни игри.

Групови обсъждания и споделяне на резултатите.

Ден № 9 и № 10 – Анализ на влиянията от семейството, културата и важните хора в живота ви.

Упражнения и дискусии за разкриване на наследените ценности.

Ден № 11, 12, 13 и 14  – Приоритетизиране на Ценностите 

Упражнения за определяне на най-важните ценности и как те влияят на вашите решения.

Индивидуални задачи и споделяне в група.

Ден № 15 – Провеждане на онлайн среща – Уъркшоп – 18.08 от 10:00 ч.

Споделяне на лични истории, които разкриват важни ценности.

Дискусия за връзката между преживявания и ценности.

Интерактивни игри.

Ден № 16, 17, 18, 18 и 19 – Създаване на личен план за действие

Разработване на план за прилагане на ценностите в ежедневието.

Индивидуални и групови задачи за изграждане на конкретни стъпки към промяната.

Ден № 20 Провеждане на онлайн среща – 24.08 от 10:00 ч.

Финално обсъждане и заключителни мисли

Обобщение на наученото и споделяне на ключови моменти от уъркшопите.

Обратна връзка и планиране на следващи стъпки.

📑 Запишете се сега и започнете своето трансформиращо пътешествие към по-добра комуникация, по-силни връзки и истинско удовлетворение!