📑 Предназначение на курса:

 

Предназначението на курса е да подпомогне професионалисти, които заемат мениджърски позиции за първи път, както и за мениджъри, които срещат затруднения във взаимоотношенията си с членовете на екипа, за който отговарят.

Изключително практичен е и за компании, които сформират нови екипи.

Kurs "Rabota s ekipi" - 1

📑 Темите, които ще бъдат засегнати, са следните:

 

  • Постигне на яснота, по отношение на основните цели на служителите, като екип;за целта им като екип. Защо съществува този екип, и какви са неговите отговорности.
  • Как всеки един от служителите в екипа, на база на неговите отговорности и функции, които изпълнява, допринася за постигането на по-големите цели на организацията?
  • Кои са основните клиенти (вътрешни и външни) на този екип, и как неговите членове се грижат за тях? Защо работата на екипа е важна?
  • Дефиниране на основните работни процеси;
  • Кои са принципите, които определят поведението на екипа; Какви са ценностите, които служителите споделят, и какви са личните им разбирания за тези ценности? Как се държат един към друг?
  • Кои са метриките, които следим, и как и на колко време измерваме ефективността работния процес на екипа?
  • Организиране на работата на екипа – обсъждане и конкретизиране на различните роли в екипа, както и договаряне на стандартен дневен ред за провеждане на срещи.
  • Изясняване на стила на вземане на решения;
  • От кого, кога и при какви условия всеки един член на екипа получава обратна връзка, и на кого даваме обратна връзка? С каква честота се случва този процес, и каква е неговата цел?

📑 Форма на провеждане и продължителност:

 

Обучението се провежда индивидуално по време на онлайн срещи, както и на място в компанията, в случай, че бихте искали аз да работя с конкретен екип. Продължителността му зависи от свободното време на обучаващия се, както и свободното време, което може да отдели конкретен екип, но не повече от 3 месеца.

В случай, че бихте искали да получите повече подробности, попълнете формата по-долу:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *