Въпроси на интервю за работа

vaprosi-na-intervyu-za-rabota-1

Интервюто за работа е изключително важна част от процеса по търсене и намиране на желаната и подходяща за всеки един човек работа.

Бих искала да подчертая още в началото на настоящата публикация, че трябва да гледате на интервюто за работа, като на продажбен процес. По време на интервю за работа – търсещият работа „продава“ уменията си, предлагащият ги „купува“ срещу определено трудово възнаграждение.

Съвети преди интервю за работа

I. Вашата мотивация като кандидати за работа

Една от основните грешки, която се допуска от кандидатите за работа, е че обмисляйки въпросите, които могат да им бъдат зададени по време на интервю за работа – се фокусират само върху потенциалните отговори, които ще дадат, свързани с професионалния им опит.

Все повече компании инвестират в Employer branding и в изграждането на корпоративна култура.  Обърнете внимание, че освен професионалния опит на един кандидат за работа се разглеждат личностните му характеристики и качества, с цел изграждане на силни екипи. Винаги се избира този кандидат, който отговаря на корпоративната култура на конкретната компания. Често това може да означава, че компанията е готова да направи компромис с липсващи знания и умения на избрания кандидат.

Последното написано обаче не бива да ви успокоява. Силно ви препоръчвам да обмислите отговора, който ще дадете по време на интервюто за работа на въпроса – „Какви усилия ще вложите, за да преодолеете липсата на конкретен опит или на образование?“

Никой работодател не е длъжен да ви мотивира, а и на практика това е невъзможно, ако на вас самите ви липсва лична мотивация за напредък и професионално развитие.

Обърнете внимание, че проактивността и инициативността от страна на кандидатите за работа, и съответно на служителите, са едни от най-важните и търсени качества.

Помислете внимателно какви отговори бихте дали на следните въпроси:

– Какво ви мотивира по пътя на професионалното ви развитие?

– Защо избрахте тази професия, с какво и на кого можете да бъдете полезни?

– Кой е човекът, който бихте определили като ваш ментор?

II. Професионален опит и умения

Това, което трябва да знаете, подготвяйки се за интервю за работа, е че всеки специалист подбор на персонал, съответно и работодател търси във вашето представяне отговор на следния въпрос: „Как с притежаваните от вас професионален опит и умения ще помогнете на компанията с работата, която трябва да се свърши, както и с постигането на нейните бизнес цели?“ В случай, че сте кандидат за работа, който вече притежава професионален опит, не попадайте в капана на прекалено дългото представяне, с цел демонстриране на всички знания и умения, които притежавате. По този начин рискувате да кажете прекалено много, но за жалост нищо конкретно за позицията, за която кандидатствате.

 Разполагате с не повече от 10 минути, за да направите добро впечатление, отговаряйки на въпроса: „Как с притежаваните от вас професионален опит и умения ще помогнете на компанията с работата, която трябва да се свърши, както и с постигането на нейните бизнес цели?“, и то в конкретика и с необходимата аргументация.

Работодателите се интересуват единствено от добавената стойност, която можете да им донесете. Придържайте се към кратки и ясни отговори, като се съобразявате с конкретните задължения и отговорности на позицията, за която кандидатствате.

Същото правило важи и по отношение на вашата автобиография и мотивационно писмо. Специалистите по подбор на персонал търсят в първите от 3 до 5 изречения в секцията „За мен“ във вашата автобиография и в първите от 3 до 5 изречения на вашето мотивационно писмо отговора на въпроса: „Как с притежаваните от вас професионален опит и умения ще помогнете на компанията с работата, която трябва да се свърши, както и с постигането на нейните бизнес цели?

Приятелско напомняне: За всяка позиция, за която кандидатствате трябва да подготвяте нови автобиография и мотивационно писмо. Не можете да използвате едни и същи, за да кандидатствате по различни обяви.

Помислете внимателно какви отговори бихте дали на следните въпроси:

– Кои са вашите силни и слаби страни?

– Разкажете ни повече за вашия кариерен път до тук.

– Разкажете ни повече за вашето образование.

– Какво харесвате най-много и най-малко, работейки в тази индустрия?

– Кой е най-големият ви провал?

– Как се справяте със стреса на работното място?

– Какво успяхте да научите за компанията ни, подготвяйки се за интервюто за работа?

– Защо смятате, че ние сме подходящата компания/работодател за вас?

– Какви са кариерните ви цели?

– Кои са областите от вашето представяне, които смятате, че имат нужда от подобрение?

– Как изглежда за вас мечтаната работа?

– Защо напускате текущия си работодател?

– Защо си търсите нова работа?

– Каква е причината за прекъсването в трудовия ви стаж между [дата] и [дата]?

– Готови ли сте да смените своето местоживеене заради работата?

III. Отделете достатъчно време на темата, свързана с комуникационните ви умения и за способността ви да работите в екип.

Умението за работа в екип и ефективна комуникация са едни от най-важните умения за всяка една компания. Много е важно да сте наясно със себе си, по отношение на това до каква степен сте развили тези умения и как те могат да допринесат за успеха и ефективността на целия екип, към който ще се присъедините.

Помислете внимателно какви отговори бихте дали на следните въпроси:

– Как бихте реагирали, ако си имате работа с разгневен клиент?

– Какъв е стилът ви на управление?

– Защо бихте уволнили човек от екипа си?

– Разкажете ни за една ситуация, в която сте имали конфликт с прекия си мениджър.

– Разкажете ни повече за това как реагирате, когато сте изправени пред предизвикателство от професионално естество?

IV. Краят на интервюто

Това, което трябва да знаете, е че интервюто за работа е двупосочен процес. Колкото отсрещната страна има правото да ви задава въпроси, толкова и вие имате същото право.

Най-често преди края на всяко интервю за работа, бихте могли да чуете следните два въпроса от страна на интервюиращия:

– Има ли въпрос, който искахте да ви зададен, но пропуснахме?

– Има ли нещо, което вие бихте искали да ни попитате?

Много силно ви препоръчвам да си подготвите въпросите, които бихте задали. За тази цел е необходимо предварително да проучите компанията и да разгледате в детайли обявените задължения и отговорности.

Въпроси, които да зададете на интервюиращия

Въпрос №1:

Как протича един типичен работен ден на човека, който ще изпълнява конкретната длъжност във вашата компания? Това е най-добрият начин, по който бихте могли да разберете в какво точно се изразява работата. Също така, ще можете да си представите до известна степен и времето за изпълнение на всяка една роля, която се включва в позицията. Получавайки отговор на този въпрос бихте могли да обмислите дали динамиката на ежедневието е подходяща за вас и дали чутото коренспондира с това, което очаквахте, кандидатствайки за работа.

Въпрос № 2:

Какви са вашите очаквания към човека, който ще заеме позицията през първите 2-3 месеца?

Очакванията трябва да бъдат конкретни и ясни. Всеки работодател, или представляващият го по време на интервюто трябва да може да обясни ролята/длъжността, какви са целите поставени пред нея, и как тези отговорности оказват влияние върху цялата организация.

От не по-малко значение, е да разберете какво обучение, съдействие и подкрепа можете да очаквате през въвеждащия период като нов служител.

Има ли компанията разработени политики по въвеждането на нови служители; какви са действащите фирмени политики и процедури; можете ли да разчитате на конструктивна обратна връзка; достъп до какви ресурси ще имате, с цел ефективното и правилно изпълнение на работните ви задачи.

Всички тези въпроси са от изключително важно значение, за да можете да придобиете по ясна представа за позицията, както и да прецените собствените си възможности.

В случай, че има област, в която имате по-малко опит, а към нея ще има конкретни очаквания, споделете с интервюиращия вашите притеснения, ако имате такива, разбира се.

Въпрос № 3

Как се измерва успеха на тази позиция?

Разбирането как компанията или бъдещият ви екип измерва успеха е от ключово значение за справянето ви с новата роля.

Задавайки този въпрос, ще покажете, че свързвате работата с конкретни резултати, и сте готови да поемете тази отговорност.

Избирайте компании, в които този процес е напълно прозрачен.

Целта е да придобиете представа как ще се оценява вашият напредък и заложените очакванията към вас.

В случай, че при споделянето на очакваните от вас резултати, чуете специфични термини, чието значение не знаете, не се притеснявайте да попитате за значението им. На много места се използват вътрешно-фирмени термини. Това не бива да ви притеснява, вашата крайна цел е да получите максимално подробна и ясна информация.

Въпрос № 4

Кое е най-голямото предизвикателство, пред което ще се изправи човекът, който ще заеме позицията?

Всяка една позиция крие своите предизвикателства, задавайки този въпрос ще индикирате, че сте наясно с този факт, и бихте искали да го обмислите, за да прецените дали сте готови да се справите с тях.

Отговорът на този въпрос ще ви даде допълнително информация за компанията, така че ще имате възможността да вземете информирано решение. Много е важно да се уверите, че вашите знания, умения, професионален опит и таланти, съвпадат с тези, които са необходими за заемане на позицията, че ще ви позволят да се справите с предизвикателствата, и наистина да придадете стойност на работата, както и в ежедневието на екипа, с който ще работите.

Въпрос № 5

Какъв е пътят на развитие във вашата компания?

Отговорът от страна на интервюиращия ще ви даде яснота по отношение на програмите за развитие, които са изградени в компанията. В случай, че се отвори нова позиция, има ли изградена култура, първо да се представя пред настоящите служители, или директно се търси външен човек.

Това е времето, в което да разберете плановете им за позицията, за която кандидатствате.

Помислете дали чутото ще ви даде увереност, че бихте имали дългосрочно сътрудничество с тази компания.

Въпрос № 6

С какъв екип ще работя? (на какви позиции са и какви ще бъдат взаимоотношенията ви с тях).

Финални думи:

От решаващо значение е вашата предварителна подготовка, за да се представите успешно по време на интервю за работа, и съответно да заемете желаната от вас позиция. Опознайте внимателно компанията, в която кандидатствате за работа, какви са нейните миия, визия и бизнес цели. Подгответе си отговори на въпросите от настоящата публикация. Обърнете внимание, че зад всеки един от вашите отговори трябва да имате конкретни доказателства, включително и да можете да дадете примери за резултатите, които сте постигнали.

Бъдете искрени – не лъжете и не наизустявайте отговори на въпроси, които сте прочели в интернет.

Демонстрирайте вашите професионализъм и умения. Трябва да бъдете ясни, конкретни, уверени и убедителни в отговорите си.

Не забравяйте да демонстрирате и вашите ангажираност, мотивация, амбиции и желание да заемете конкретната позиция точно в тази компания. Точно те ще ви помогнат да се отличите от всички останали кандидати.

Надявам се, че съм ви била полезна.

В случай, че имате нужда от подкрепа в подготовката ви за явяване на интервю за работа, бихте могли да се свържете с мен чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com или на ☎️ +359 884 77 66 56.

Препоръчвам ви да прочетете публикацията: Как да се подготвите за интервю за работа.

Ако сте на професионален кръстопът и темата с кариерното развитие е на преден план в живота ви, то тази публикация е точно за вас: Кариерен консултант | Галина Кацарска. За мен ще бъде удоволствие да се запознаем.

С уважение,

Галина Кацарска