Employer branding [Управление на работодателската марка]

Първите въпроси, които си задава всеки работодател, свързани с управлението на работодателската марка [employer branding], са следните:

– Как постепенно да изградим и внедрим политика, свързана с работодателската марка?

– Кои са най-често срещаните проблеми, с които ще се сблъскаме в процеса, и какви са техните решения?

📑 Каквито и да са трудностите, с които има възможност да се сблъскате по пътя на изграждане на този процес, намирам за изключително важно да подчертаем значимостта на изграждането на работодателска марка във всяка една компания:

– ще привличате подходящите служители за вашата компания. Служители, които споделят вашите ценности, припознават се във визията на компанията, и с удоволствие обвързват ежедневната си работа с бизнес целите;

– ще намалите разходите си за наемане и подбор на персонал, фокусирайки се върху качеството на наеманите от Вас служители. В случай, че се нуждаете от Обучение или доверен партньор в областта на подбора на персонал, бихте могли да разгледате тези две страници: Подбор на персонал [Обучение] и Агенция за подбор на персонал.

– ще намалите разходите, свързани с текучеството на служители, запазвайки най-важното за всяка една компания: ангажираността на служителите с дейността на компанията. Ще можете да разчитате на обучени служители, които ще подкрепят новите служители в процеса по въвеждането им във вашата организация (onboarding), предавайки им необходимите знания, умения и опит;

– ще увеличите производителността, и клиентската удовлетвореност и лоялност.

Изграждане на работодателска марка

Управлението на работодателската марка е холистичен процес на управление, който извежда човешкия капитал на преден план, заедно в производителността и постигането на целите на организацията.

Employer branding-а обхваща набор от аспекти във всяка една организация: от подбора на персонал; управлението на таланти (и то по възможно най-справедлив начин); предоставянето на конструктивна обратна връзка, през оценяване на тяхното представяне до създаването на лидери.

Първото правило, на което трябва да отговаря всяка една организация, която иска да изгради успешно процеса по управление на Работодателската марка, е фокусът върху служителите. Това означава да ги цените, изслушвате, и да уважавате различията между тях.

Процесът по управление на Работодателската марка, се състои от пет основни стъпки:

1. Цел и обхват;

2. Диагностика (разбиране на текущата ситуация);

3. Развитие (изграждане на стратегия);

4. Внедряване;

5. Анализ и оптимизация

Нека да разгледаме всяка една от по-горе изброените стъпки.

I. Първата стъпка от управлението на работодателската марка е задаването на целта.

На този етап организацията, е добре да си зададе следния въпрос: “Какво искаме да постигнем в организацията, какъв работодател бихме искали да бъдем, и как изграждането на Работодателската марка ще ни помогне?

Помислете какви точно са затрудненията, които изпитвате с привличането и ангажирането на служители във вашата организация.

📑 В случай, че сте колега, който се е ангажирал и носи отговорността по изграждането на Работодателската марка, не ви съветвам да го правите сами. Препоръчвам ви да привлечете други ваши колеги (по възможност от различни отдели), както нови служители, така и дългогодишни. Целта е да опознаете затрудненията на отделите и да съберете повече гледни точки.

II. Втората стъпка е да придобиете максимално подробно текущата ситуация в организацията.

На тази втора стъпка ви препоръчвам да поставите акцент и да отделите достатъчно време, за да отговорите на въпросите по-долу:

– В какъв сектор/индустрия оперира вашата компания? До каква степен ги определяте като атрактивни за кандидатите за работа? Какви са възможностите им за развитие?

– Имате ли информация какви са условията на труд, трудови възнаграждения и други придобивки, които предлагат вашите конкуренти? Как бихте оценили вашите спрямо тези на конкурентите ви?

– Правили ли сте анализ на кандидатите, които биха искали да работят във вашата организация? Можете ли да ги обедините в някакъв профил?

– Колко ви струва средно едно назначаване на служител?

– Колко автобиографии на кандидати за работа получавате, когато публикувате вакантна позиция? Получавате ли имейли от хора, които изразяват желанието си да работят във вашата организация, макар и да са наясно, че в момента нямате активни обяви?

– Какъв процент от кандидатурите, които получавате отговаря на задължителните знания и умения, които трябва да притежават кандидатите?

– Колко ангажирани и удовлетворени са служителите във вашата компания? На колко време организирате проучвания?

– Как оценявате сътрудничеството между служителите от различни отдели?

– Можете ли да постигнете бизнес целите си с настоящите си служители? В случай, че отговорът ви е „не“ – какво е необходимо да направите?

След като идентифицирате текущата ситуация във вашата организация, може да научите някои неща, които няма да ви харесат. Точно от този момент започва фазата на развитие.

III. Третата стъпка, е свързана с описването на желаната от вас ситуация и изготвяне на стратегия.

Необходимо е да решите как бихте искали да се позиционира вашата компания като Работодател, и кои са обещанията, които можете да дадете, и съответно да изпълните, за да привличате кандидати и да поддържате ангажираността на вашите служители. С други думи казано, какво ще е вашето уникално предложение (не ви съветвам да използвате готови и клиширани темплейти от интернет пространството.

Подгответе се за многократно провеждане на мозъчни атаки с вашите колеги и ръководството на компанията.

IV.Четвъртата стъпка е внедряването на изготвената стратегия.

Това е стъпката, на която ще трябва да изпълните обещанията си към кандидатите и служителите. Да осигурите преживяването, което сте обещали по време на интервютата за работа.

Трябва да бъдете изключително внимателни с тази стъпка, защото много компании се провалят точно тук.

Трябва да обърнете внимание на всяка една от следните точки – подбор на персонал; въвеждане на нови служители; осигуряване на менторска подкрепа; предоставяне на конструктивна обратна връзка; оценка на представянето; планиране на кариерата, признание. Работата върху всяка една от по-горе изброените дейности, ще доведе до конкретна трансформация. Трябва да бъдете подготвени, че първата съпротива срещу промяната винаги идва от настоящите служители от всички нива, въпреки, че всичко се създава за тяхно добро.

V. Петата стъпка е свързана с анализиране и идентифициране на въздействието от направените промени. На този етап ще видите резултатите от цялата ви работа.

Тази стъпка ще ви помогне да прецените кои области имат нужда още от подобрение.

Приемствеността от страна на вашите колеги означава, че сте успяли.

📑 Employer branding-а не е еднократен процес. Изграждането и поддържането на Работодателска марка е дългосрочен стратегически проект.

Свързан е с непрекъснато проучване, генериране на нови идеи, внедряване на нови практики и премахване на неефективни, споделяне на резултатите със служителите, и осигуряване на непрекъснатост на целия процес.

Всичко започва от искрената грижа за служителите, и постоянната комуникация вътре в организацията, защото именно хората в нея са най-убедителните посланици на марката навън.

Не се захващайте с изграждане на Работодателска марка, само защото много компании го правят. Един лошо планиран проект би донесъл повече вреда, отколкото полза, увеличаване на текучеството във вашата организация и създаване на лош имидж като Работодател.

Задължително трябва да сте обсъдили проекта с ръководството на компанията, и да знаете, че имате тяхната подкрепа. Уверете се, че те осъзнават важността да инвестирате време и ресурси в политики, свързани с дългосрочното задържане на служители.

Направете така, че вашите служители да са посланици на вашата компания, като предпочитан работодател. Нека да споделят своя опит – как са се чувствали по време на интервютата за работа; въвеждането им в работата като нови служители; част от какви социално отговорни кампании и дейности са били част; както за начините, по които компанията дава своето признание за добре свършената работа.

В случай, че Ви е необходима подкрепа по пътя на изграждането на силна Работодателска марка, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com, за да ви помогна с индивидуално обучение и/или изграждане на цялостна стратегия. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬