Подбор на персонал [Обучение]

Подборът на персонал е ключова организационна функция.

📑 Ако има едно нещо, което е от изключителна важност, то е че служителите, които изпълняват функцията подбор на персонал трябва да познават много добре дейността на компанията, и да имат бизнес нюх.

Бихме могли да отбележим, че през последната година търсенето на специалисти по подбор на персонал, се увеличи и то драстично.

Всеки специалист, който има желание или вече активно се занимава с наемане и подбор на персонал трябва да осъзнава отговорността, която носи, и да не подценява този процес. В противен случай, рискува да допуска сериозни грешки при наемането на хора, което впоследствие ще доведе до проблеми в бизнеса. Необходимо да притежавате много знания и умения, за да практикувате тази професия успешно.

Един от основните начини за увеличаване на конкурентноспособността на всяка компания, е качественият подбор на персонала, в т.ч.:

– правилната оценка на кандидатите за работа; и

– ясно дефинираните критериите и адекватните инструменти за оценка.

На теория подборът на персонал е нещо изключително лесно, но на практика не е точно така!

Всеки собственик на бизнес, както и мениджър на екип знае, че успехът в много голяма степен зависи от служителите. Вярвам, че по-голямата част от вас, са изпитвали негативното влияние на назначаване на неподходящи хора в компаниите, в които работите. Един неправилен избор води до загуба на времеви, финансови и организационни ресурси, нерви и неефективност. Не по-малко неприятен е моментът, в който ще се наложи да освобождаваме служители на трудов договор.

Често крайният резултат е да започнем с процеса по подбор от самото начало.

📑 За кого е предназначено обучението?

– за начинаещи и практикуващи HR специалисти;

– за специалисти по подбор на персонал;

– мениджъри на екипи; и

– собственици на фирми.

📑 Целта на обучението е:

– да придобиете знания и развиете умения, които да ви помогнат да провеждате самостоятелно ефективни интервюта, с цел намиране на подходящите хора за вашия екип, проект и бизнес, като цяло;

– да повишите квалификацията си по отношение на въпросите, свързани с организацията на системата за подбор и оценка на персонала. В резултат на това, ще имате възможността на подобрите вече съществуващите във вашата организация или да ги създадете от самото начало.

📑 Форма на провеждане на обучението:

Всеки модул от обучението „Подбор на персонал“ ще се провежда под формата на индивидуална онлайн среща в удобно време и за двете страни.

По време на нашите срещи ще усвоите необходимите теоретични знания, както и практически алгоритми и методи, които са ви необходими в процеса по подбор на персонал.

Обучението по подбор на персонал, включва:

➡️ Модул IОпределяне на нуждите от наемане на нов служител /планиране/.

Част от ефективният подбор, е да знаете кога трябва и кога не трябва да стартирате процеса по подбор. Наемането на нов служител в неподходящо време или по грешни причини, може да ви загуби много време, без да бъде постигнат резултат от предприетото действие.

Тук ще ви предоставя ресурси, с помощта, на които лесно да преценявате дали се нуждаете от ново назначаване. Разбира се, ще направим няколко упражнения заедно.

➡️ Модул II – Разработване на длъжностни характеристики и изграждане на профил на идеалния кандидат

Длъжностните характеристики са едни от най-важните инструменти във всяка компания. Ще преминем през подробна информация, по отношение на това как се разработват, каква е структурата им, каква информация е необходимо да съдържат. Наличието на подробна и професионално разработена длъжностна характеристика е от решаващо значение за безпроблемния процес по подбор на персонал.

Преди стартиране на процеса по подбор, е необходимо много внимателно да изготвите в детайли профила на търсения от вас специалист. Дефинирането на идеалния кандидат за конкретна позиция ще ви помогне да изберете подходящите канали за привличане на кандидати.

➡️ Модул IIIСъздаване на обява за работа и първоначален подбор по документи

Ще ви предоставя ръководство, което ще обсъдим детайлно. То включва информация по отношение на това, как да:

– да създавате привлекателни заглавия на длъжността;

– се съобразите със структурата, която трябва да има обявата – кратко и бързо въведение; задължения и отговорности на позицията; специфичните знания, умения и характеристики, които трябва да притежава кандидатът; придобивки, локация и работна среда и др.

– „продадете“ позицията на кандидатите;

– използвате call to action;

– говорите директно на хората.

Ще разработим заедно обяви за работа.

➡️ Модул IV – Планиране и провеждане на интервюта

Провеждането на интервю е съществен етап в подбора на персонал. В зависимост от обявените от вас вакантни позиции, може да изберете между структурирано, полуструктурирано и неструктурирано интервю.

Тук ще преминем през целия процес стъпка по стъпка – от преселекцията на кандидати, през провеждането на интервюта /индивидуални и групови/ до изборът на финалист в подбора.

Ще ви предоставя професионално разработени от мен въпроси, които да използвате по време на интервютата. Ще изготвим и ваши собствени.

Ще обърнем специално внимание на това – как да анализирате професионалния опит на кандидатите, откривайки пресечната точка между него и нуждите на компанията; ще се научите да оценявате комуникационните умения, социални качества и уменията за работа в екип на кандидатите.

Също така, ще се научите да дефинирате коя би била подходящата работна среда за конкретен кандидат, и дали компанията, която представлявате по време на интервюто би могла да я осигури; ще разберете как да оценявате преносимите умения на кандидатите в контекста на обявената вакантна позиция; ще се подготвите за най-често срещаните въпроси от страна на кандидатите.

➡️ Модул VОценка и избор на кандидат.

На този пети етап от процеса ще се научите да оформяте и уеднаквявате информацията от всички проведени интервюта. Как да извличате най-важната информация от срещите с кандидатите.

Също така, ще научите как да предоставяте информация за кандидатите в синтезиран вид към мениджърския екип във вашата компания.

➡️ Модул VIКак да избегнеш губенето на време и пари при наемане

Ще обърнем внимание и на често допускани грешки по време на процеса по набиране и подбор на персонал.

След завършване на това HR обучение, ще:

– знаете как да намерите и сформирате своя високоефективен екип от хора на които да можете да разчитате.

– можете да определите какво точно търсите. Също така ще можете да направите профил за това на какви условия трябва да отговаря кандидата за дадената позиция.

– научите как да проведете ефективно интервю. По този начин ще можете за краткото време да получите информацията, която ви е необходима.

– знаете какви въпроси да задавате и как да анализирате отговорите на кандидатите, за да си изградите по-добра представа за тях.

– разполагате със знанията да направите крайната оценка на кандидата за да разберете дали е подходящ за съответната позиция.

В обучението ще ви предоставя много техники и полезни съвети, които винаги ще ви помагат при търсенето на подходящите хора за вашите организации.Също така, ще получите комплект с темплейти, които ще ви бъдат много полезни в процеса по подбор на персонал.

Времетраене на обучението:

– 6 модула/онлайн срещи, в които е съчетана теория и практика + 1 модул, който е изцяло с практическа насоченост.

– всеки модул/среща е с продължителност от 4 астрономически часа.

– време на провеждане на занятията – по договорка.

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬

📑 В случай, че сте работодател, който има нужда от съдействие при избора на подходящите специалисти за вашата компания, ще се радвам да си сътрудничим!