Подбор на персонал [Онлайн обучение]

Бихме могли да отбележим, че през последната година търсенето на специалисти по подбор на персонал се увеличи, и то драстично.

Ако има едно нещо, което е от изключителна важност, то е че служителите, които изпълняват функцията по подбор на персонал трябва да познават много добре дейността на компанията, също така е добре и да са бизнес ориентирани.

Всеки специалист, който има желание или вече активно се занимава с наемане и подбор на персонал трябва да осъзнава отговорността, която носи, и да надгражда знанията и уменията си непрекъснато. В противен случай, рискува да допуска сериозни грешки при наемането на хора, което впоследствие ще доведе до проблеми в бизнеса, загуба на времеви и финансови ресурси.

Ефективният подбор на персонал е един от основните начини за увеличаване на конкурентноспособността на всяка компания, което предполага назначаване на правилните за вашата организация хора на точните работни места в подходящото за това време.

Подборът на персонал е ключова организационна функция. Като такава предполага внимателно планиране и подготовка.

Всеки собственик на бизнес, както и мениджър на екип знае, че успехът на компанията в изключително голяма степен зависи от нейните служители.

Това обучение ще ви предостави ключови стратегии, които ще ви помогнат да привлечете правилните кандидати, отговарящи на изискванията за конкретни длъжности във вашата организация.

📑 За кого е предназначено обучението?

– за начинаещи и практикуващи HR специалисти;

– за специалисти по подбор на персонал;

– мениджъри на екипи; и

– собственици на фирми.

📑 Форма на провеждане на обучението:

Бихте могли да изберете измежду 2 опции:

– тематични онлайн сесии, свързани с всеки един модул от обучението – 6 на брой (+ 1, която е комплимент към вас) със средна продължителност между 2 и 3 астрономически часа (срещите се уговарят в удобно време и за двете страни);

– обучение на място във вашата компания (структурата и начинът на провеждане се договаря допълнително).

Съдържание на обучението по подбор на персонал:

➡️ Модул I – Определяне на нуждите от наемане на нови служители /планиране/.

Част от ефективният подбор, е да знаете кога трябва и кога не трябва да стартирате процес по подбор. Наемането на нов служител в неподходящо време или по грешни причини, може да доведе до загуба много ресурси, без да бъде постигнат резултат от предприетото действие.

Тук ще ви предоставя ресурси с помощта, на които лесно да преценявате дали се нуждаете от ново назначаване. Също така, ще имате възможността да обмислите два конкретни случая, които индикират за грешка в процеса по подбор от вашата практика, с цел предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще.

➡️ Модул II – Създаване и актуализиране на длъжностни характеристики

Длъжностните характеристики са едни от най-важните инструменти във всяка компания.

В този модул ще обсъдим кога възникват промени в задълженията и отговорностите на една длъжност; кои са основните цели на една длъжностна характеристика; ще разгледаме в детайли всички задължителни компоненти, които трябва да съдържа, за да е професионално издържана, в т.ч. въпроси, чиито отговори ще ви помогнат да изготвите длъжностна характеристика, отговаряща на конкретни нужди на компанията.

Също така, ще споделя добра практика в подготовката преди да пристъпите към изготвянето или актуализирането на длъжностните характеристики; как да запазите вътрешно-организационната класификация на позициите, съобразявайки се с изискванията за наименование и код по НКПД; защо е важно не само да индивидуализирате длъжностната характеристика с наименование на длъжността, а предимно с естеството на включените в нея трудови задължения; правата на работодателя да променя длъжностната характеристика едностранно.

Ще получите образец на длъжностна характеристика, който можете да използвате в работата си, както и професионално изготвена примерна длъжностна характеристика.

➡️ Модул III – Изготвяне на уникално стойностно предложение към кандидатите за работа, съответно служителите на вашата компания (EVP).

По друг начин казано, ще се научите да дефинирате същността на вашата компания, по какъв начин тя е уникална, и защо кандидатите за работа биха избрали да работят за нея. В този модул ще преминем през следните основни стъпки: как да изясните за себе си, както и за цялата организация защо се нуждаете от създаването на уникално стойностно предложение към служителите, както и начините, по които да включите част от служителите в реализирането на проекта. Ще разберете как да изведете базови показатели, с които можете да измервате резултатите след създаването на стойностното предложение.

➡️ Модул IVСъздаване на обява за работа и първоначален подбор по документи

Обявата за работа трябва да се различава от длъжностната характеристика.Основната й цел е да ангажира хората, да привлече вниманието им.

Това означава, че трябва да е кратка, достатъчно конкретна и интересна. Трябва да бъдете убедителни, казвайки на хората чрез обявата – защо трябва да кандидатстват и работят във вашата организация.

Ще преминем през всички компоненти на една обява за работа: кратко въведение за вашата организация; задължения и отговорности на длъжността, обвързвайки ги с с бизнес целите на вашата компания; описание на подходящия кандидат; придобивки; местоположение и информация относно всички стъпки, през които кандидатите ще преминат в процеса на кандидатстване.

Ще разработим заедно обяви за работа.

Също така, ще поговорим за изготвянето на списък с кандидати, които отговарят на публикуваните изисквания за вакантната длъжност.

➡️ Модул V – Планиране и провеждане на интервюта

Провеждането на интервю е съществен етап в подбора на персонал. В зависимост от обявените от вас вакантни позиции, може да изберете между структурирано, полуструктурирано и неструктурирано интервю.

Тук ще преминем през целия процес стъпка по стъпка – от преселекцията на кандидати, през провеждането на интервюта /индивидуални и групови/ до изборът на финалист в подбора.

Ще ви предоставя професионално разработени от мен въпроси, които да използвате по време на интервютата. Ще изготвим и ваши собствени.

Ще обърнем специално внимание на това – как да анализирате професионалния опит на кандидатите, откривайки пресечната точка между него и нуждите на компанията; ще се научите да оценявате комуникационните умения, социални качества и уменията за работа в екип на кандидатите.

Също така, ще се научите да дефинирате коя би била подходящата работна среда за конкретен кандидат, и дали компанията, която представлявате по време на интервюто би могла да я осигури; ще разберете как да оценявате преносимите умения на кандидатите в контекста на обявената вакантна позиция; ще се подготвите за най-често срещаните въпроси от страна на кандидатите.

➡️ Модул VI – Оценка и избор на кандидат.

На този шести етап от процеса ще се научите да оформяте и уеднаквявате информацията от всички проведени интервюта. Как да извличате най-важната информация от срещите с кандидатите.

Също така, ще научите как да предоставяте информация за кандидатите в синтезиран вид към мениджърския екип във вашата компания.

В края на обучението по подбор на персонал:

След завършване на това HR обучение, ще:

– знаете как да сформирате високоефективен екип от хора, на които да можете да разчитате;

– се научите как да провеждате ефективни интервюта;

– знаете какви въпроси да задавате и как да анализирате отговорите на кандидатите, за да си изградите по-добра представа за тях.

– разполагате със знанията да направите крайната оценка на кандидата, за да разберете дали е подходящ за съответната позиция.

В обучението ще ви предоставя много техники и полезни съвети, които винаги ще ви помагат при търсенето на подходящите хора за вашите организации. Също така, ще получите комплект с темплейти, които ще ви бъдат много полезни в процеса по подбор на персонал.

Времетраене на обучението:

– 6 модула/онлайн срещи, в които е съчетана теория и практика + 1 модул (комплимент), който е изцяло с практическа насоченост.

– всеки модул/среща е със средна продължителност от между 2 и 3 астрономически часа.

Като комплимент ще получите 1 напълно безплатна онлайн сесия по време, на която:

– ще ви покажа как можете да приложите в практиката си, т.нар. “boolean search on linkedin“;

– ще можете да зададете всички важни за вас въпроси;

– ще разгледаме и ще ви предоставя чек-лист, с който да подобрите преживяването на хората, които кандидатстват при вас за работа;

– ще обсъдим казуси от вашата практика.

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬

📑 В случай, че сте работодател, който има нужда от съдействие при избора на подходящите специалисти за вашата компания, ще се радвам да си сътрудничим!