Длъжностна характеристика [Видео обучение с практически насоки]

📑 Защо длъжностната характеристика е важна?

Трудовият договор е съглашение между две страни, които встъпват помежду си в отношения с цел да реализират свои потребности.

Конкретната причина да се свържат тези две страни, е работната сила.

Работната сила, са всички притежавани от нас хората – интелектуални и умствени способности, както и всичките ни физически способности.

Това, което е важно да знаете,  че ние никога не сключваме трудов договор за цялата си работна сила. Сключваме трудов договор за конкретен характер на работа, и биваме назначавани на конкретна длъжност.

Работодателят няма право да възлага работа извън това, за което са се договорили двете страни (изключение правят хипотезите, при които има право едностранно да измени характера на работата.)

Освен, че характерът на работа трябва да е вписан в трудовия договор, е необходимо всички наши задължения и отговорности да бъдат детайлно описани в длъжностната ни характеристика.

Сключването на един трудов договор се случва само при наличието на следните 3 документа: трудов договор, длъжностна характеристика и уведомление по чл. 62.КТ.

Предполагам, че до този момент отговорих на въпроса:

Задължителна ли е длъжностната характеристика?

📑 Защо е необходимо да се отнесете сериозно към изготвянето на длъжностната характеристика?

Длъжностната характеристика има голямо значение по отношение на дисциплинарната отговорност, по отношение на имуществената отговорност, както и по отношение на трудовите злополуки. Трудовият договор не може да бъде сключен, без да е връчена длъжностна характеристика на служителя или работника. Това е документ, който винаги подлежи на проверка от инспекцията по труда.

Как се пише длъжностна характеристика?

📑 Длъжностната характеристика, за разлика от трудовия договор, няма задължителни нормативно регламентирани реквизити.

Това често води до объркване, и провокира въпроса:

Кои са реквизитите, които трябва да съдържа длъжностната характеристика?

Препоръчително е всяка една длъжностна характеристика да включва точно определени 10 ключови компонента, които произлизат от конкретни членове и алинеи от Кодекса на труда, и са свързани с възникването и изменението на трудовото правоотношение.

Как да изготвим правилно длъжностната характеристика [Видео обучение с практически насоки]

Цялата материя, която ще разгледаме, е съобразена с изискванията на Кодекса на труда.

Обучението е насочено към специалисти, които работят в отдел човешки ресурси, както и за начинаещи колеги, които биха искали да се развиват в тази област.

📑 Съдържание на обучението “Длъжностна характеристика – изготвяне и реквизити”:

– кога възникват промени в задълженията и отговорностите на една длъжност, които трябва да бъдат взети под внимание при изготвянето и актуализирането на длъжностните характеристики;

– кои са основните цели на една длъжностна характеристика, и тяхната обвързаност с бизнес целите на компанията;

– компонентите, които е повече от желателно да съдържа документа, в т.ч. въпроси, чиито отговори ще ви помогнат да изготвите длъжностната характеристика изключително професионално, и отговаряща на конкретни нужди на компанията;

– споделяне на добра практика в подготовката преди да пристъпите към изготвянето или актуализирането им;

– как да запазите вътрешно-организационната класификация на позициите, съобразявайки се с изискванията за наименование и код по НКПД;

– защо е важно не само да индивидуализираме длъжностната характеристика с наименование на длъжността, а предимно с естеството на включените в нея трудови задължения;

– кога се връчва длъжностната характеристика;

– правата на работодателя да променя длъжностната характеристика едностранно.

В допълнение:

– ще получите насоки как бихте могли да създадете всеки един от разделите на длъжностната характеристика, подкрепени с примери на всяка една стъпка;

– получавате образец на длъжностна характеристика, който можете да използвате в работата си, също така и примерна длъжностна характеристика.

📑 В края на обучението:

– повече няма да мислите, че разработването и актуализирането на длъжностна характеристика, е скучно занимание;

– няма да прибягвате до копиране длъжностна характеристика от интернет пространството;

– ще разберете, че длъжностната характеристика е „жив“, динамичен документ;

– ще можете да използвате процеса по нейното изготвяне, за да опознаете колегите си, като и в детайли ще се запознаете с работата им, както и с целите и мисията на компанията, в която работите.

Цената на обучението е абсолютно символична: 25.00 лв

Обучението може да бъде проведено и под формата на онлайн среща с мен. Моля да обърнете внимание, че в този случай цената ще бъде различна, но ще имате възможност да зададете всички въпроси, свързани с казуси от практиката ви.

За да заявите желанието си да закупите обучението, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬

📑 В случай, че сте работодател, който има нужда от съдействие по отношение на разработване и актуализиране на длъжностните характеристики във вашата компания, ще се радвам да ви съдействам!