Длъжностна характеристика [Обучение]

📑 Защо длъжностната характеристика е важна?

Трудовият договор е съглашение между две страни, които встъпват помежду си в отношения с цел да реализират свои потребности.

Конкретната причина да се свържат тези две страни, е работната сила.

Работната сила, са всички притежавани от нас хората – интелектуални и умствени способности, както и всичките ни физически способности.

Това, което е важно да знаете,  че ние никога не сключваме трудов договор за цялата си работна сила. Сключваме трудов договор за конкретен характер на работа, и биваме назначавани на конкретна длъжност.

Работодателят няма право да възлага работа извън това, за което са се договорили двете страни (изключение правят хипотезите, при които има право едностранно да измени характера на работата.)

Освен, че характерът на работа трябва да е вписан в трудовия договор, е необходимо всички наши задължения и отговорности да бъдат детайлно описани в длъжностната ни характеристика.

Сключването на един трудов договор се случва само при наличието на следните 3 документа: трудов договор, длъжностна характеристика и уведомление по чл. 62.КТ.

Предполагам, че до този момент отговорих на въпроса:

Задължителна ли е длъжностната характеристика?

📑 Защо е необходимо да се отнесете сериозно към изготвянето на длъжностната характеристика?

Длъжностната характеристика има голямо значение по отношение на дисциплинарната отговорност, по отношение на имуществената отговорност, както и по отношение на трудовите злополуки. Трудовият договор не може да бъде сключен, без да е връчена длъжностна характеристика на служителя или работника. Това е документ, който винаги подлежи на проверка от инспекцията по труда.

Как се пише длъжностна характеристика?

📑 Длъжностната характеристика, за разлика от трудовия договор, няма задължителни нормативно регламентирани реквизити.

Това често води до объркване, и провокира въпроса:

Кои са реквизитите, които трябва да съдържа длъжностната характеристика?

Всяка длъжностна характеристика има 8 ключови компонента, които произлизат от конкретни членове и алинеи от Кодекса на труда, свързани с възникването и изменението на трудовото правоотношение.

Как да изготвим правилно длъжностната характеристика [Обучение]

Цялата материя, която ще разгледаме, е съобразена с изискванията на Кодекса на труда.

Обучението е насочено към специалисти, които работят в отдел човешки ресурси, както и за начинаещи, които биха искали да се развиват в тази област.

По време на индивидуалното обучение (може да бъде проведено и в групов формат) ще си отговорите на едни от най-често срещаните въпроси, свързани с разработването на длъжностна характеристика.

📑 Съдържание на обучението “Длъжностна характеристика – изготвяне и реквизити”:

– същност и структура на длъжностната характеристика;

– изготвяне и реквизити;

– права и задължения;

– кога се връчва длъжностната характеристика;

– разглеждане в детайли нейната важност при сключване на срочни договори по чл. 68КТ, както и при сключване на Договори за допълнителен труд по чл. 110КТ.

В допълнение:

– заедно ще структурираме и изготвим длъжностна характеристика;

– ще обърнем внимание на първата задължителна стъпка, която за съжаление се пропуска много често, а именно: Анализът на длъжността (при напускане на служител; и при създаване на нова длъжност в компанията.)

– ще се спрем на различни казуси от практиката, пред които са изправени специалистите по човешки ресурси, а именно: изменение на длъжностна характеристика; и едностранно изменение на трудовата характеристика;

– спорове, в случаите, когато на служителя се възлагат задачи, различни от посочените в длъжностната характеристика или изобщо липсващи в нея;

– кога могат да се възлагат нови задължения на служителя, които не са записани в длъжностната характеристика.

📑 В края на обучението:

– ще имате отговори на всички въпроси, които ви интересуват;

– повече няма да мислите, че разработването и актуализирането на длъжностна характеристика, е скучно занимание;

– няма да прибягвате до копиране длъжностна характеристика от интернет пространството;

– ще разберете, че длъжностната характеристика е „жив“ документ;

– умело ще я използвате, за да създадете обява за работа, с доза креативност;

– ще можете да използвате процеса по нейното изготвяне, за да опознаете колегите си, като и в детайли ще се запознаете с работата им; както и с целите и мисията на компанията, в която работите;

– ще използвате умело длъжностните характеристики, за да създадете усещане за смисъл и чувство за цел при новите служители.

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬

📑 В случай, че сте работодател, който има нужда от съдействие по отношение на разработване и актуализиране на длъжностните характеристики във вашата компания, ще се радвам да ви съдействам!