Изграждане на менторски процес [обучение и ръководство]

Менторството е лидерство. Поемане на отговорност за намиране на потенциала в хората и процесите, както и смелостта, която е необходимо да проявим, за да развием този потенциал.

Менторството е един от най-ефективните начини за развиване на талантливите служители във Вашата организация, за подпомагане на професионалните им цели и за споделяне на умения.

Това, което е необходимо да направите е да се фокусирате върху взаимоотношенията, ангажиментите и ресурсите, от които се нуждаете, за да помогнете на по-малко опитния от Вас служител да намери пътя към успеха, а и не само.

Менторската подкрепа е изключително важна за всеки нов служител, който започва работа във вашата организация, независимо от професионалния опит, който има. Започването на нова работа, само по себе си води до определени нива на стрес, независимо колко опитни професионалисти сме.

Наставничеството може да бъде краткосрочна връзка, или да продължи по-дълъг период от време, в зависимост от нуждите и развитието на наставлявания.

Наставничеството или т.нар. менторство е пълноценна връзка между двама души: „Наставник/Ментор“ и „Наставляван/Обучаващ се“.

Менторът вярва в таланта на другия човек и се ангажира с неговото развитие и успех.

Менторството има две основни цели, спрямо конкретната ситуация във вашата организация:

– подкрепа на млади хора, които правят първите си стъпки по пътя на професионалния им живот, и участват в инициирани от вас стажански програми;

– подкрепа на утвърдени професионалисти, които започват работа във вашата организация.

📑 Препоръчвам ви да съчетаете менторския процес с професионално изготвен процес по въвеждане на нови служители.

Както при всяко начинание, и тук има предизвикателства:

– поставяне на цели;

– поддържане на редовен контакт между ментор и обучаващ се (въпреки натоварените графици);

– предоставяне на конструктивна обратна връзка;

– своевременно следене на напредъка.

Ефективното наставничество включва намиране на точния път около тези предизвикателства и използването на всички възможности, които имате пред вас.

За да бъдете добър ментор, трябва да вникнете в същността на този процес. Да използвате инструменти, чрез които можете да изградите дълбоки и смислени взаимоотношения.

Някои ментори насърчават, други са съветници, а трети буквално влизат в ролята на учители. Независимо от стила, наставничеството изисква инвестиция на време, мисъл и енергия.

В ролята Ви на ментор, вие ще наставлявате хора по свой собствен и уникален начин. Важно е да запомните, че ефективното менторство има много измерения. Най-добрите ментори коригират своята роля, за да отговорят на нуждите на хората, на които помагат.

За съжаление, няма формула за добро наставничество, но има ключови характеристики и поведения, които изграждат здрава основа.

Това са:

➡️ Достъпност – направете така, че човекът, на който ще бъдете ментор да разбере ясно, че вие сте силно заинтересовани от процеса, и че сте отделили необходимото време. По този начин той ще бъде спокоен, че винаги може да дойде при вас и да ви попита за нещо, което е наистина важно за него;

➡️ Винаги трябва да се водите от желанието да помогнете: – уверете се, че наистина искате да помогнете на някой и да го наставлявате, без да очаквате нещо в замяна. Комуникирайте тази ваша готовност.

➡️ Споделяне на информация – бъдете готови да споделяте открито информация, в т.ч. знания, умения и професионален опит. Споделяйте своите преживявания в подобни ситуации. Насърчавайте наставлявания да опита нови неща и да разширява собствените си знания.

➡️ Отворена комуникация – уверете се, че имате редовен и смислен контакт.

➡️ Изграждане на доверие – покажете ясно на човека, на който помагате, че може да се чувства свободен да обсъжда с вас различни въпроси, без да изпитва страх от неодобрение или осъдителност.

➡️ Демонстриране на уважение – покажете на човека, че уважавате неговото време и мнение. Споделете какво сте научили от него. Поздравете го за постигнатия напредък.

➡️ Даване на обратна връзка – давайте конструктивна обратна връзка по уважителен и внимателен начин. Навременната обратна връзка е от изключително важно значение.

➡️ Подкрепа – отделете време за мотивиране, насърчаване и овластяване на наставлявания. Давайте му задачи, в които да носи отговорност.

И не, на последно място – винаги трябва да сте сигурни, че самите Вие сте в крак с всички новости в индустрията, в която работите.

Тези действия показват, че ще цените хората, на които помагате, ще бъдете честни и ангажирани с тяхното развитие и напредък. Това са много силни съобщения, които ще им помогнат да преминат през всички предизвикателства, с които се сблъскват, чувствайки се по-силни и способни.

Не забравяйте, че менторството е двупосочен процес, в който двете страни работят съвместно, споделят идеи и си взаимодействат. Тези отношения могат да доведат до взаимно израстване.

След като влезете в ролята на Ментор, е от съществено значение да поддържате инерцията на взаимоотношенията и да продължите да спазвате планираните цели.

📑 Обърнете внимание, че в менторския процес има известен риск, и той е да се увлечете, и да изпитате желание да изпълните вие всички задачи, които затрудняват човека, който наставлявате. Не забравяйте, че Вашата роля е да подкрепяте и обучавате.

Най-доброто наставничество е процес, а не събитие. Като ментор вие предоставяте насоки, така че човекът, с който работите да може да изпълни собствените си цели и да се развива по свой собствен начин. Не очаквате той да прави точно това, което Вие правите.

Насърчавайте го да поема отговорност за постигането на собствените му цели. Дайте му време и пространство да завърши задачите, по които работи. Бъдете на разположение, давайте насоки, но се противопоставяйте на изкушението да завършите задачите му вместо него.

Някои от най-ценните уроци, които получаваме идват от грешките, които сме допускали.  Така, че оставете хората, на които сте ментор от време на време да грешат. След това ги насърчавайте да започнат отново и да намерят алтернативен начин, за да постигнат целта си.

„Много хора са стигнали ​​по-далеч, отколкото са предполагали, че могат, само защото някой друг е вярвал, че могат. “

Зиг Зиглар

Основното предназначение на обучението, е:

– да ви помогне при избора на Ментор/и; както и

– да развиете успешно тази роля във вашата организация.

Изключително полезно е за хора, на които им предстои заемането на тази ключова роля (в т.ч. и при изграждане на стажантски програми във вашата организация), както и на тези, които ще участват в благотворителни инициативи, в които ще бъдат ментори на хора, които имат нужда от подкрепа.

Основните теми на обучението:

– Какво представлява връзката между ментор и наставляван;

– Как бихте могли да изградите ролята на ментор във вашата организация;

– Основните ключови характеристики, които са необходими за изграждане на добро наставничество;

– Как да използвате опита на служителите, които ще влезнат в ролята на ментори;

– Планиране и разбиране на уникални им качества, които ще им помогнат да влезнат в ролята на Ментори;

– Как да изградите доверие в тези взаимоотношения. Основните предизвикателства при изграждане на взаимоотношенията;

– Ще си изясните очакванията, които бихте могли да имате към целия процес;

– Задълбочен анализ, чрез който да започнете да възлагате задачи на обучаващите се.

Доброто наставничество рядко „просто се случва“.

Отнасяйте се към ролята си на ментор с уважението, което заслужава. Използвайте вашите собствени знания, умения и опит, но не забравяйте, че фокусът е в нуждите, които има наставляваният.

Като ментор, вашата роля е да подкрепяте, да споделяте своя опит и да насърчавате наставлявания да постига целите си. Но не забравяйте, че не сте там, за да изпълнявате възложените му задачи вместо него.

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬

📑 В случай, че сте работодател, който има нужда от съдействие при изграждане на стажантски програми и избор на служители, които да изпълняват ролята на ментори, ще се радвам да си сътрудничим!