Как да се подготвите за интервю за мениджърска позиция?

Преди да се явите на интервю за мениджърска позиция, водени от желанието за кариерно развитие, е необходимо да направите нещо, което е от изключително голямо значение.

✔️ Необходима Ви е детайлна и сериозна подготовка, на базата, на която ще можете да представите вашите знания, умения и професионален опит по аргументиран начин.

Дори да сте утвърдени професионалисти с дългогодишен опит в конкретна сфера и индустрия; да имате постижения, количествени и качествени резултати, положително въздействие върху цялата дейност на компанията, е напълно възможно да не можете да ги формулирате и изразите, така че да предизвикате интерес на потенциален работодател по време на интервю за работа.

❌ И тя, е че предоставят прекалено много информация за себе си, и своя опит, и често тази информация не е свързана с конкретиката на позицията, за която кандидатстват.  Говорят за целия си опит, за изборите, които са правили, за идеите, които имат и т.н.

Необходимо е да поработите сериозно, за да постигнете ясна представа за притежаваните от вас личностни качества, преносими умения, силни страни и реално придобития професионален опит. Също така, е необходимо да идентифицирате подходящата за вас работна среда.

След това, да помислите по какъв начин те коренспондират на задълженията и отговорностите, които са обявени във вакантна длъжност, към която проявявате интерес, или като цяло към позицията, към която се стремите.

Това, което интервюиращият или бъдещият ви работодател, би искал да чуе във вашето представяне е пресечната точка.

Големият въпрос тук, е как да намерите пресечната точка? Какви са доказателствата, които имате?

Процес по подготовка за явяване на интервю

📑 В процеса на съвместната ни работа, чиято основна цел ще бъде вашето професионално представяне по време на интервю за работа, ще преминем през следните етапи:

На първо място, ще анализираме придобития от вас професионален опит.

Процесът, през който ще преминем е проектиран по такъв начин, който ще ви помогне методично да оцените всяка една работна позиция, която сте заемали:

– ще се фокусираме върху специфичността на изпълняваните от вас задължения и отговорности;

– ще идентифицираме и конкретизираме постиганите от вас резултати, разделяйки ги на количествени и качествени;

– какво е било цялостното ви въздействие върху позициите, които сте заемали;

– ще поговорим и за постиженията/проектите, с които най-много се гордеете.

На второ място, ще индентивицираме подходящата за вас работна среда. Тази, в която ще имате възможност да разгърнете потенциала си. Ще разгледаме най-важните въпроси, свързани с корпоративната култура, мениджмънта в една компания, както и екипа, към който ще се присъедините/управлявате.  

На трето място, ще насочим усилията си към начините за опознаване на компаниите, в които бихте искали да кандидатствате за работа.

Едни от най-важните неща, с които е необходимо да се запознаете са:

– историята на компанията;

– нейните мисия, визия и ценности;

– индикира ли компанията, че има разработени програми за обучение и развитие;

– препоръчан работодател ли са;

– по какъв начин компанията демонстрира уважението си към хората, които работят в нея.

– разгледайте присъствието на компанията и нейните служители в LinkedIn. Какви публикации споделят, какъв е тонът, който използват.

Това проучване ще ви помогне да разберете дали можете да се асоциирате със служителите в компанията. Също така, по този начин бихте могли да достигнете до човека, който е отговорен за процеса по подбор или вашия потенциален бъдещ работодател/мениджър на отдел, на които можете да изпратите въпроси, с цел изясняване на изискванията, задълженията и отговорностите на позицията. 

Това запознаване в детайли с компанията, ще ви помогне да направите силно първоначално впечатление. А и нещо друго много важно, което голяма част от кандидатите пренебрегват, а именно техния собствен отговор на въпроса: „Аз наистина ли искам да бъда част от тази компания, припознавам ли се в нейната мисия и ценности?

На четвърто място, ще оформим профил на желана от вас длъжност или ще работим по конкретен такъв от публикувана обява, по която бихте искали да кандидатствате. Ще анализираме задълженията и отговорностите и ще ги съпоставим с притежавания от вас професионален опит.

На последно, но не по-важност място ще обсъдим и оформим въпросите, които е необходимо да зададете по време на интервю за работа, за да се уверите, че предлаганата позиция отговаря на вашите очаквания.

Свържете се с мен

📑 Четирите етапа от процеса по подготовка за явяване на интервю за работа, са оформени в две онлайн сесии. Всяка, от които по 2 астрономически часа.

Бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬