intervyu za rabota-1

Първите минути от началото на едно интервю за работа, са твоята възможност да направиш силно впечатление.

Интервю за работа

 

Практическо ръководство – Въведение

Безспорно, едно подканване от страна на специалистите по подбор на персонал по време на интервюто за работа, провокира известна доза притеснение в кандидатите за работа, и то е:

 • Разкажете ни нещо за себе си…

Това подканване към теб – да разкажеш нещо за себе си, не е никак случайно.

В отговора, който ще дадеш; в думите, които ще използваш – се съдържа твоята аргументация: „Защо точно ти си подходящ за конкретната длъжност?

Напълно нормално, е в началото да се чувстваш объркан. Първите ти мисли да са – какво точно трябва да кажа…интервюиращият има моята автобиография, запознал се е с професионалния ми опит…

Получаваш покана да представиш себе си, без някой да ти даде конкретна рамка – за коя част от твоя професионален живот точно, е необходимо да говориш.

И ти, започваш да се чудиш:

 • Трябва ли да разкажа моята житейска история?
 • Трябва ли да преразкажа професионалния си опит?
 • Трябва ли да споделя хобита си и нещата, с които се занимавам извън работата?
 • Трябва ли да говоря за последната си работа?

📑На базата на дългогодишния ми опит в областта на подбора на персонал, бих искала да споделя, че по-голямата част от кандидатите за работа, правят една основна грешка. И тя, е че предоставят прекалено много информация за себе си, и своя опит по време на интервюто за работа. Често тази информация не е свързана със задълженията и отговорностите на длъжността, за която кандидатстват.

Говорят за целия си професионален опит; за образованията, които имат; за изборите, които са правили; за идеите, които са имали и т.н. Също така, много често кандидатите за работа изпитват необходимостта да обяснят – какви НЕ са те, като личности или служители.

Подготовка за интервю за работа

 

podgotovka za intervyu za rabota-2

Подготовката за явяване на интервю за работа, е изключително сериозен процес. Трябва да си напълно наясно с притежаваните от теб личностни качества, знания, умения и силни страни. Също така, е необходимо да анализираш професионалния си опит и да идентифицираш подходящата за теб работна среда.

След това, е повече от необходимо да откриеш връзката между всички тях, в т.ч. личната ти мотивация и изброените задължения и отговорности в обявената вакантна позиция, към която проявяваш интерес. С други думи казано, да намериш пресечната точка.

Големият въпрос тук, е как да намерим пресечната точка? Какви са доказателствата, които имаме?

📑 Предлагам ти да разгледаме процеса по подготовка за явяване на интервю за работа в детайли.

➡️ На първо място, е добре да насочиш усилията си към опознаване на компанията, в която кандидатстваш за работа.

📝Препоръка: проучи фирмата преди да изпратиш автобиографията си (много често кандидатстваме за работа, и чак след като ни се обадят да ни поканят на интервю за работа, се залавяме с проучването на фирмата).

Тази първа стъпка много често се пренебрегва от кандидатите за работа, за това бих искала да подчертая нейната значимост.

Едни от най-важните неща, с които е необходимо да се запознаеш са:

 • Историята на компанията;
 • Нейните мисия, визия и ценности;
 • Индикира ли компанията, че има разработени програми за обучение и развитие;
 • Препоръчан работодател ли са /тук, има доста уловки/;
 • По какъв начин компанията демонстрира уважението си към хората, които работят в нея.
 • Разгледай присъствието на компанията и публикациите на нейните служители в LinkedIn. Какви публикации споделят, какъв е тонът, който използват.

Това опознаване на компанията, ще ти помогне да си отговориш на следния изключително важен въпрос: „Аз наистина ли искам да бъда част от тази компания, припознавам ли се в нейната мисия, споделям ли същите ценности?

➡️ На второ място, идентифицирай нуждите на компанията и разгледай длъжността, за която има обявена вакантна позиция.

Разгледай публикуваната обява за работа, в детайли (изречение по изречение).

Изрази като „задължително“, „необходимо е да притежава“ и „силно препоръчително“ ти подсказват много важни неща.

Необходимо е да ги подчертаеш и обмислиш много внимателно.

Обърни специално внимание на следните подзаглавия в обявата за работа: „Какво търсим“ и „Кой е подходящият кандидат за длъжността“. Това е индикация, която ти подсказва, че твоята подготовка трябва да е фокусирана върху тези изисквания.

➡️ На трето място, необходимо е да анализираш целия придобит от теб професионален опит, за да можеш да го съпоставиш със задълженията и отговорностите на обявената вакантна позиция за работа.

100% от моите клиенти споделят, че след преминаването им през това предизвикателство, си дават ясната сметка, че са правили много повече неща, отколкото са си мислили.

Процесът по анализиране на професионалния опит („Цялостен процес по търсене на работа), е проектиран по начин, който да ти помогне методично да оцениш всяка една работна позиция, която си заемал.

📑 Необходимо е, да помислиш за всяка една работна позиция, която си заемал и да отговориш на следните въпроси:

 • Какво е специфичното в заеманата от мен позиция?
 • Кои са били основните ми отговорности?
 • Кои са били рутинните задължения, които съм изпълнявал на ежедневна база?

Фокусирай се върху действията, които са били необходими, за да изпълняваш всички отговорности, които са ти били възлагани. Всички действия, започват с глаголи като: развивам, анализирам, ръководя, обучавам, създавам и др.

След това, преминаваме към идентифициране и конкретизиране на постигнатите от теб резултати.

Трябва да можеш да ги споделиш аргументирано по време на интервю за работа – какви са постигнатите от теб резултати до този момент, и какво е било въздействието им върху дейността на конкретните компании, в които си работил.

📑 Обърни внимание, че: Резултатите са най-важното доказателство за твоя професионализъм, и най-силното ти оръжие по време на интервю за работа. Интервюиращият очаква да чуе точно тях.

Въпросите, на които трябва да отговориш, и които са свързани с постиганите от теб резултати са:

1) Какви са количествените резултати, които съм постигал на база на действията, които съм предприемал?

2) Кои са качествените резултати, които съм постигал?

3) Какво е било цялостното ми въздействие върху позициите, които съм заемал?

Твоите постижения:

Кои са твоите постижения, с които най-много се гордееш?

Тук, бих искала да отворя една скоба – освен „стандартното разбиране“ за постижения, което е свързано с брой продажби, надхвърлени таргети и т.н. – постижение, е когато успееш да се впишеш в изключително динамична и силно конкурентна среда. Постижение е да обучиш новопостъпил служител и да му помогнеш да се адаптира към работата, постижение е да се справиш с непосилна на пръв прочит работа, за която не си имал цялата необходима информация и т.н.

➡️ На четвърто място, идва ред на идентифицирането на притежаваните от теб преносими умения.

Нека, да ти кажа няколко думи за преносимите умения:

Преносимите умения, са тясно свързани с кариерното ни развитие. Тези умения не са специфични за дадена месторабота. Te могат да бъдат от наша полза при изпълнението на различни видове дейности.

Ние ги развиваме, посещавайки различни обучителни курсове, стажове, по време на целия ни професионален стаж, както и работа по доброволчески инициативи.

Всеки човек има преносими умения, за които е напълно възможно да не си дава сметка. Посредством ефективното използване на този вид умения, ние много по-лесно бихме могли да увеличим кариерните си възможности.

След идентифицирането им, идва ред на един от най-важните въпроси: „Кои са тези преносими умения, които най-много обичам да използвам?

Вземайки под внимание нашите ценности и цели в живота, за нас е важно да се фокусираме върху тези, които наистина обичаме да използваме, а не само върху тези, които много добре сме развили във времето.

Оцени ги, за да изведеш най-силно развитите според теб умения, както и тези, които имат нужда от подобрение, спрямо настоящата ти работа или спрямо позициите, към които проявяваш интерес, кариерните ти планове и други твои цели.

Финалното усилие от твоя страна, е да подкрепиш самооценяването си с конкретни примери.

На този етап, бих искала да ти обърна внимание, че ние хората много често имаме ограничаващи убеждения (лимитиращи вярвания) по отношение на това, което знаем или умеем. Не се подценявай, стъпи на факти, а не на мисли и чувства!

➡️ Петата стъпка от процеса по подготовка за явяване на интервю за работа, е идентифицирането на подходящата за теб работна среда.

Това е един от задължителните етапи, които не бива да пренебрегваш.

📝 Помисли над следните неща:

 • Смяташ ли, че в една компания е важно да има процес по въвеждане на новите служители, с цел по-лесната им и бърза адаптация, както и менторска подкрепа по време и след въвеждащия период?
 • Важно ли е компанията, в която работиш да има политика по отношение на развитието на служителите и разгръщането на потенциала им? До каква степен това е важно за теб, и би ли направил компромис в това отношение?
 • Кога за последно се замисли над желаното от теб кариерно развитие? Знаеш ли какво конкретно желаеш да постигнеш в кариерно отношение? В случай, че отговорът ти на втория въпрос, е не – може тази услуга е подходяща за теб „Кариерно ориентиране и консултиране
 • Държиш ли да получаваш редовна и конструктивна обратна връзка за твоето представяне? Как реагираш на обратната връзка, като цяло?
 • Важно ли е за теб, за по-голямата част от дейностите в компанията да има прозрачност, благодарение на открития диалог между служителите, както и между служителите и ръководството на компанията?
 • Важно ли е за теб да се впишеш в екипа, с който ще работиш? Какво очакваш от един екип, по отношение на приемствеността?
 • Какви взаимоотношения би искал да имаш с твоя пряк ръководител? Какъв професионалист трябва да е той? Какви възгледи, е необходимо да споделя?

➡️ Шестата стъпка от процеса по подготовка за явяване на интервю за работа, която ти предлагам е обмислянето на въпросите, които ти ще зададеш по време на интервюто за работа. Целта, е да получиш максимално много информация, за да разбереш дали длъжността (това, което предлага компанията, като цяло) отговаря на твоите очаквания.

Конкретните въпроси, които ти препоръчвам да зададеш по време на интервю за работа, са следните:

Въпрос №1:

Как протича един типичен работен ден на човека, който ще изпълнява конкретната длъжност във вашата компания?

Това е най-добрият начин, по който би могъл да разбереш в какво точно се изразява работата. Също така, ще можеш да си представиш до известна степен и времето за изпълнение на всяка една роля, която се включва в позицията. Получавайки отговор на този въпрос ще можеш да обмислиш дали динамиката на ежедневието е подходяща за теб, и дали чутото коренспондира с това, което очакваш, кандидатствайки за тази длъжност.

Въпрос № 2:

Какви са вашите очаквания към човека, който ще заеме позицията през първите 2-3 месеца?

Очакванията трябва да бъдат конкретни и ясни. Всеки работодател, или представляващият го по време на интервюто трябва да може да обясни ролята/длъжността, какви са целите поставени пред нея, и как тези отговорности оказват влияние върху цялата организация.

От не по-малко значение е, да разбереш какво обучение, съдействие и подкрепа може да очакваш през въвеждащия ти период като нов служител.

Има ли компанията разработени политики по въвеждането на нови служители; какви са действащите фирмени политики и процедури; можеш ли да разчиташ на конструктивна обратна връзка; достъп до какви ресурси ще имаш, с цел ефективното и правилно изпълнение на работните ти задачи.

Всички тези въпроси са от изключително важно значение, за да можеш да придобиеш по ясна представа за позицията, както и да прецениш собствените си възможности.

В случай, че има област, в която имаш по-малко опит, а към нея ще има конкретни очаквания, сподели с интервюиращия твоите притеснения, ако имаш такива, разбира се.

Въпрос № 3

Как се измерва успехът на тази позиция?

Разбирането как компанията или бъдещият ти екип измерва успеха, е от ключово значение за справянето ти с новата роля.

Задавайки този въпрос, ще покажеш, че свързваш работата с конкретни резултати, и си готов да поемеш тази отговорност.

Избирай компании, в които този процес е напълно прозрачен.

Целта е да придобиеш представа как ще се оценява твоят напредък и заложените очакванията към теб.

В случай, че при споделянето на очакваните от теб резултати, чуеш специфични термини, чието значение не знаеш, не се притеснявай да попиташ за значението им. На много места се използват вътрешно-фирмени термини. Това не бива да те притеснява, твоята крайна цел е да получиш максимално подробна и ясна информация.

Въпрос № 4

Кое е най-голямото предизвикателство, пред което ще се изправи човекът, който ще заеме позицията?

Всяка една позиция, крие своите предизвикателства, задавайки този въпрос ще индикираш, че си наясно с този факт, и би искал да го обмислиш, за да прецениш дали си готов да се справиш с тях.

Отговорът на този въпрос, ще ти даде допълнително информация за компанията, така че ще имаш възможността да вземеш информирано решение.

Много е важно да се увериш, че твоите знания, умения и професионален опит съвпадат с тези, които са необходими за заемане на позицията; че ще ти позволят да се справиш с предизвикателствата, и наистина да дадеш стойност на работата, както и в ежедневието на екипа, с който ще работиш.

Въпрос № 5

Какъв е пътят на развитие във вашата компания?

Отговорът от страна на интервюиращия ще ти даде яснота по отношение на програмите за развитие, които са изградени в компанията. В случай, че се отвори нова позиция, има ли изградена култура, първо да се представя пред настоящите служители или се търси човек отвън.

Това е времето, в което да разбереш плановете им за позицията, за която кандидатстваш.

Помисли дали чутото ще ти даде увереност, че би имал дългосрочно сътрудничество с тази компания.

Финални стъпки и обобщение

На база на информацията, до която достигна, проучвайки компанията, и разглеждайки обявата за работа в детайли – имаш отговор на въпроса: „Какъв служител търси компанията

Вече имаш и ясно разписана информация за самия теб:

 • В кои индустрии си придобил професионалния си опит;
 • Какъв е конкретният ти опит, който коренспондира на изискванията в публикуваната обява (винаги трябва да се аргументираш с факти – избери конкретни истории от твоя професионален опит)“;
 • Надявам се, че си помислил кои са водещите за теб ценности в една компания;
 • Знаеш коя е работната среда, която би ти позволила да разгърнеш потенциала си;
 • По какъв начин обявата, по която искаш да кандидатстваш отговаря на бъдещите ти кариерни цели.

Правилната формула е: представянето ти по време на интервюто да бъде съчетание от професионалната ти история (конкретни примери), притежаваните от теб знания и умения, адаптирани към нуждите на компанията, в която кандидатстваш, личната ти мотивация и ентусиазъм.

Практикувай на глас какво ще кажеш по време на интервюто. Това ще ти помогне да излъчваш увереност по време на интервюто за работа, а и не само.

📑 Не забравяй, че кандидатстването по обявени свободни позиции в сайтове за работа, не е единствената възможност, която имаш пред себе си.

Моите клиенти, постигат много по-добри резултати, чрез проактивно търсене на работа. Преминават през всички стъпки и упражнения от „Цялостен процес по търсене на работа“ оформят автобиографията си и изпращат имейли до компании, към които проявяват интерес, независимо дали тези компании са обявили свободни работни места или не. При този начин на търсене на работа, е много важно каква ще бъде твоята аргументация, която ще оформиш в думи и ще изпратиш по имейла до компанията, от която би искал да станеш част.

В случай, че имаш нужда от подкрепа в процеса по подготовка за явяване на интервю за работа, за мен ще бъде удоволствие да ти помогна.

Допускам, че може да си попаднал на моята публикация, защото си млад професионалист, който би искал да се развива в областта на подбора на персонал. Можеш да погледнеш обучението, което водя, и което ще ти помогне по пътя на твоето професионално развитие: „Подбор на персонал [Обучение]

От цялото си сърце ти пожелавам успех във всяко бъдещо начинание!

Галина Кацарска

☎️ +359 884 77 66 56

📧 galinakatsarska@gmail.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *