Какви въпроси да зададете по време на интервю за работа [примери]

📑 Основната цел на задаването на въпроси от ваша страна, като кандидати за работа, е да избегнете попадането ви в токсична работна среда и да се убедите, че позицията, за която кандидатствате отговаря на вашите очаквания.

Помислете внимателно и си подгответе въпроси, които са свързани със следните области:

Корпоративна култураима процес по въвеждане на новите служители, с цел по-лесната им и бърза адаптация, както и менторска подкрепа след въвеждащия период; има политика по отношение на развитието на служителите; провеждат ли се срещи по време, на които служителите могат да разчитат на конструктивна обратна връзка за тяхното представяне; кой е успехът, който се стимулира – индивидуалният или екипният; вземат ли се под внимание идеите на служителите;

Колеги/работа в екип кои са водещите ценности, които споделят служителите; има ли служители, от които бихте могли да се учите, благодарение на което да израствате;силно конкурентна ли е работната среда;

Мениджмънткакъв е професионалният опит на прекия ви работодател;има ли отворена комуникация с мениджмънта на компанията.

Задължения и отговорности.

Примерен списък с въпроси:

Въпрос №1:

Как протича един типичен работен ден на човека, който ще изпълнява конкретната длъжност във вашата компания?

Това е най-добрият начин, по който бихте могли да разберете в какво точно се изразява работата. Също така, ще можете да си представите до известна степен и времето за изпълнение на всяка една роля, която се включва в позицията. Получавайки отговор на този въпрос бихте могли да обмислите дали динамиката на ежедневието е подходяща за вас и дали чутото коренспондира с това, което очаквахте, кандидатствайки за работа.

Въпрос № 2:

Какви са вашите очаквания към човека, който ще заеме позицията през първите 2-3 месеца?

Очакванията трябва да бъдат конкретни и ясни. Всеки работодател, или представляващият го по време на интервюто трябва да може да обясни ролята/длъжността, какви са целите поставени пред нея, и как тези отговорности оказват влияние върху цялата организация.

От не по-малко значение, е да разберете какво обучение, съдействие и подкрепа можете да очаквате през въвеждащия период като нов служител.

Има ли компанията разработени политики по въвеждането на нови служители; какви са действащите фирмени политики и процедури; можете ли да разчитате на конструктивна обратна връзка; достъп до какви ресурси ще имате, с цел ефективното и правилно изпълнение на работните ви задачи.

Всички тези въпроси са от изключително важно значение, за да можете да придобиете по ясна представа за позицията, както и да прецените собствените си възможности.

В случай, че има област, в която имате по-малко опит, а към нея ще има конкретни очаквания, споделете с интервюиращия вашите притеснения, ако имате такива, разбира се.

Въпрос № 3

Как се измерва успеха на тази позиция?

Разбирането как компанията или бъдещият ви екип измерва успеха е от ключово значение за справянето ви с новата роля.

Задавайки този въпрос, ще покажете, че свързвате работата с конкретни резултати, и сте готови да поемете тази отговорност.

Избирайте компании, в които този процес е напълно прозрачен.

Целта е да придобиете представа как ще се оценява вашият напредък и заложените очакванията към вас.

В случай, че при споделянето на очакваните от вас резултати, чуете специфични термини, чието значение не знаете, не се притеснявайте да попитате за значението им. На много места се използват вътрешно-фирмени термини. Това не бива да ви притеснява, вашата крайна цел е да получите максимално подробна и ясна информация.

Въпрос № 4

Кое е най-голямото предизвикателство, пред което ще се изправи човекът, който ще заеме позицията?

Всяка една позиция, крие своите предизвикателства, задавайки този въпрос ще индикирате, че сте наясно с този факт, и бихте искали да го обмислите, за да прецените дали сте готови да се справите с тях.

Отговорът на този въпрос, ще ви даде допълнително информация за компанията, така че ще имате възможността да вземете информирано решение.

📑 Много е важно да се уверите, че вашите знания, умения, професионален опит и таланти, съвпадат с тези, които са необходими за заемане на позицията, че ще ви позволят да се справите с предизвикателствата, и наистина да придадете стойност на работата, както и в ежедневието на екипа, с който ще работите.

Моля Ви да обърнете внимание, че предложените от мен въпроси по-горе са общи.

Свържете се с мен!

В случай, че ви предстои интервю за работа и се притеснявате дали ще направите правилен избор, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com, за да подготвим въпроси, които отговарят на длъжността, за която кандидатствате, съобразявайки се с вашите очаквания към новото ви работно място.

Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬