Кариерно ориентиране и консултиране

В случай, че:

– се опитвате да разберете по-добре себе си и какво можете да предложите на света;

– сте без работа и искате практическа помощ;

– се опитвате да се преквалифицирате и искате да поемете по нов кариерен път;

– искате да запишете висше образование, но не сте сигурни каква специалност да изберете;

– се опитвате да разберете какво искате да правите по-нататък с живота си;

– току що завършвате университет или все още учите, но искате да си намерите първия стаж или работа;

– искате да разберете как да започнете свой собствен бизнес,

то процесът по кариерно ориентиране и консултиране, е точно за вас!

Какво представлява процесът по кариерното ориентиране и консултиране?

 „Не знам какво искам да работя!“, „Как да разбера с какво искам да се занимавам?“, „Кои са стъпките, през които трябва да премина, за да се реализирам като професионалист?“, „Сигурен/а съм, че притежавам всички необходими знания, умения и опит, но явно не успявам да ги изразя по време на интервю за работа!“, „Кандидатствал съм по много обяви за работа, но никой не ми се обажда!“ са едни от най-често срещаните мотиви на хората да потърсят съдействие от кариерен консултант, и да се включат в процеса по кариерно консултиране.

Да откриеш призванието си и работата, която искаш да работиш, и те да отговарят на твоите интереси, лични цели и основни ценности, е една от най-важните задачи, пред която е изправен всеки човек, който би искал кариерно развитие.

Това занимание може да се окаже и истинско предизвикателство.

Задачата на кариерния консултант, е да ви помогне да намерите отговор за себе си – кой е професионалният път, по който да тръгнете. Да намерите тази работа, в която да намирате смисъл; в която да имате възможността да учите нови неща; да ви изгражда като личности; да ви променя към по-добро.

В същия момент, вие трябва да поемете отговорността да давате всичко от себе си, за да откриете призванието си; да вярвате в него; ежедневно да полагате усилия, така че то да стане основна част от вашия живот.

Процесът по кариерно консултиране и ролята на кариерния консултант

Много често говорим помежду си за кариерно развитие. Запознавайки се с други хора, споделяме каква е нашата професия, на каква длъжност сме назначени или каква роля изпълняваме в момента, какви са нашите задължения и отговорности.

Кариерата представлява последователност от заеманите длъжности и резултатите, които човек постига в рамките на обучението и професионалното си израстване. Тя е последователност от роли, изпълнявани от дадено лице, като всяка от тях е база за следващата.

Най-често хората, които ползват услугите на кариерния консултант са хора, които се намират в ситуация на преход. Всеки един човек преминава през този преход по свой собствен начин, в съответствие с личните му качества; професионалния му опит; придобитите знания; уменията, които е развил; интересите, които има и много други неща.

Кариерното консултиране е услуга, предназначена да помогне на хората да намерят правилния за тях професионален път.

Най-често, кариерният консултант е човек, който има сериозен опит в областта на човешките ресурси (препоръчително е да има практически опит при провеждане на интервюта за работа). Не по-малко важно, е да е сертифициран в областта на кариерното консултиране, и неговите знания и умения в тази област да са валидирани.

Етапи на процеса по кариерно консултиране:

➡️ Първата стъпка, е:

– да спрете и да опознаете себе си (упражнения за саморефлексия);

– оценяване на реалната ситуация, в която сте в момента, и която засяга най-важните области на вашия живот;

– постигане на яснота, по отношение на вашата същност и дефиниране на: личната ви мисия; вашите лични и професионални ценности – какво е важно за вас; силните ви страни, таланти, дарби, страст и интереси – какво обичате да правите;

– кои са онези неща, за които тайно мечтаете, но до този момент не сте предприемали действия, за да ги осъществите?

➡️ Втората стъпка от процеса на кариерното консултиране, е анализ и идентифициране на:

– придобития от вас професионален опит до този момент;

– знанията, които притежавате;

– набора от умения, които сте развили в годините, в т.ч. и преносимите умения;

– придобитите образования и квалификации;

– нивото на експертизата, която демонстрирате в конкретна област;

– подходящата за вас работна среда, и коя е тази, която не е работеща за вас.

– в какво сте добри и какво ви харесва да правите? На кого и с какво, бихте могли да бъдете полезни?

➡️Третата стъпка, свързана с кариеното ориентиране, е:

– идентифицирането на възможностите, които имате пред вас, потенциалните области на развитие, както и тези, които е необходимо да избягвате (фокусът ни, ще бъдат онези възможности, които ще ви дадат възможността да се развивате).

➡️ Четвъртата стъпка, е свързана с визията за бъдещото ви кариерно развитие:

– ще обсъдим какво ви мотивира; вашите професионални интереси; важните за вас неща в работата и как да разберете дали позициите и компаниите, за които кандидатствате са подходящи за вас.

– основната ни цел ще бъде да – изградим визията за бъдещия ви професионален живот (развитие в корпоративния свят, работа на свободна практика или стартиране на собствен бизнес).

➡️ Петата стъпка:

– създаване/актуализиране на вашия LinkedIn профил, конкретни насоки за търсене и изграждане на професионална мрежа;

– изготвяне на професионална автобиография и мотивационно писмо;

– предоставяне на ефективни техники при явяване на интервю за работа, които ще ви помогнат да: представите аргументирано вашите професионални постижения и силни страни; казаното от вас по време на интервюто за работа, да отговаря на изискванията на позицията, за която кандидатствате;

– предоставяне на информация, по отношение на най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа, и насоки как да отговорите на тях;

– кои са въпросите, които е необходимо да зададете на интервюиращия, за да се уверите, че предлаганата работа коренспондира на вашите очаквания;

– ще проведем примерно интервю за работа, след което ще ви дам конструктивна обратна връзка за вашето представяне, основана на опита ми в областта на подбора на персонал.

📑 Интервюто за работа е критична стъпка в процеса по наемане, която ви дава възможност да направите силно първо впечатление на бъдещите работодатели. Ще ви помогна да развиете умението да се представяте уверено и аргументирано по време на интервю за работа.

➡️ Шестата последна стъпка, е:

– избор на алтернатива;

– разработване на изпълними кариерни цели;

– изготвяне на стратегия и план за действие.

Ще бъдем реалисти, дефинирайки вашата нужда от придобиване на допълнителни знания и умения, и кои са подходящите обучения, за тяхното придобиване и развитие.

За кого е подходяща услугата „Кариерно консултиране“?

Независимо дали сте в началото на професионалната си кариера или търсите следващата правилна стъпка по пътя на вашето кариерно развитие, процесът по кариерно ориентиране ще ви помогне да постигнете яснота и да начертаете кариерна пътека, спрямо желаното от вас професионално развитие.

Ето някои от най-често срещани причини, поради които хората търсят съдействие по пътя на професионалното им развитие:

– младежи, които са изправени за първи път пред предизвикателството, свързано с избор на образование и професия;

– професионалисти, които не се чувстват удовлетворени от работата, която имат; и които търсят нещо различно от това, което индустрията, в която работят им предлага;

– хората, които биха искали да продължат развитието си в корпоративния свят, както и такива, които искат да създадат собствен бизнес; търсят съвет относно развитието на текущата си кариера; които проучват възможности за кариерно развитие;

– за тези от вас, които усещат, че имат нужда от промяна, и се нуждаят от подкрепа, за да вземат решение коя е тази професионална област, която би им помогнала да се чувстват удовлетворени и продуктивни.

📑 В случай, че сте готови да направите първата стъпка, свързана с изграждането на вашата визия за бъдещото ви развитие – заявете безплатна първа консултация, като се свържете с мен: на ☎️ +359 884 77 66 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬