За по-голямата част от мениджърите, длъжностните характеристики са просто един шаблон, който трябва да се връчи за подпис на новите служители.

Но дали това е така?

След като прочете информацията, която съм Ви подготвила – ще осъзнаете всъщност колко полезен инструмент са те.

Работните позиции често се развиват и променят с течение на времето, въз основа на уменията, способностите и интересите на хората, които ги изпълняват.

Какво се случва в момент, в който настоящият Ви служител, който е развил дадена позицията, и то по много добър и ефективен начин – Ви уведоми, че напуска работа.

От къде ще започнете с процеса по подбор след като вече визия за длъжността, която сте имали при неговото назначаване не е актуална. Какви са основните отговорности на тази позиция? Какви квалификации трябва да притежава новия служител?

Длъжностната характеристика е най-добрият инструмент, който ще Ви помогне в тази ситуация.

 

От добре разработената и актуална длъжностна характеристика – можете да оформите обявата за работа, също така ще имате пълната визия по отношение на кандидатите, които са най-пододящи за заемане на вакантната позиция.

Една от основните й цели е да даде на кандидатите ясна представа каква е ролята, която ще изпълняват и какво точно ще се очаква от тях. Също така тя очертава ключовите приоритети на позицията.

Най-общо погледнато, длъжностната характеристика трябва да включва следните пет раздела:

 

1.Информация за длъжността – наименованието на длъжността; код на длъжността, съобразно Националната класификация на професиите и длъжностите; към кой отдел е зачислена позицията /спрямо организационната структура/; на кой е подчинена длъжността, и съответно пред кой отговаря;

2.Основна цел на позицията – основната мисия и фокус на позицията.

Препоръка:

razrabotvane-dlazhnostna-harakteristika-1

💡

Опитайте се да се ограничите до едно или две изречения. Не забравяйте да се съсредоточите върху позицията, а не върху човека.

3.Описание на задълженията – основни отговорности и приоритети на позицията, както и информация по отношение на специфични цели и ключови показатели за изпълнение (KPI).

Препоръка:

razrabotvane-dlazhnostna-harakteristika-2

4.Необходима квалификаця – знания, умения, технически способности и опит, които са необходими за изпълнение на длъжността.

Препоръка:

razrabotvane-dlazhnostna-harakteristika-3

💡

В случай, че създавате нова длъжностна характеристика за целите на подбора – не се фокусирайте върху квалификациите, които притежава служителят, който в момента изпълнява длъжността, а се съсредоточете специфичните умения и опит, които трябва да притежава новият служител, който ще трябва да изпълнява длъжността ефективно.

5.Личностни качества – описание на личностните качества, които трябва да притежава човекът, който ще заеме позицията, и които отговарят най-пълно на вече съществуващия екип и организация.

Препоръка:

razrabotvane-dlazhnostna-harakteristika-4

Допълнение: Ако желаете към длъжностната характеристика можете да включите следните подробности:

  • историята на Вашата организация, нейната мисия и ценности;
  • възможностите за обучение;
  • перспективите за кариерно развитие;
  • подробности за работното място;
  • придобивки.

В случай, че имате нужда от разработване и/или актуализиране на длъжностни характеристики във Вашата компания – ще се радвам да се свържете с мен, за да Ви съдействам.

Ако разполагате с човек, който може да се заеме административно с тази дейност – можете да се свържете с мен само за консултация по отношение на правилния начин за разработване на длъжностните характеристики във Вашата фирма – HRBulgaria@hrconsultang.bg.

🎁 Комплимент – получавате разработване на 1 брой длъжностна характеристика напълно безплатно от мен.

Галина Кацарска

HRBulgaria@hrconsultant.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *