Агенция за подбор на персонал

Upravlenie-na-Rabotodatelskata-marka-Employer branding-1

Казвам се Галина Кацарска и съм управител на Консултант човешки ресурси ЕООД (HRconsultant).

Моята мисия е да помагам на малкия и среден бизнес във всички предизвикателства, с които се сблъсква в областта на човешките ресурси.

HRconsultant e бутикова агенция, занимаваща се с подбор на персонал, обучение на специалисти в областта на човешките ресурси и кариерно консултиране.

Работя с малък кръг от клиенти чрез индивидуален подход, съобразявайки се със спецификите на бизнеса им и индустриите, в които оперират. Успешно се адаптирам към променящите се условия, в които работят фирмите и изискванията им към новите служители, които присъединяват към екипите си.

Фокусирам притежаваните от мен знания, умения и дългогодишен професионален опит (над 10 години) в областта на човешките ресурси, за да бъда доверен партньор при реализирането на стратегическите проекти на моите клиенти.

Работейки с мен като специалист по подбор на персонал, ще избегнете назначаването на нов служител в отдел човешки ресурси, особено в случаите, в които нямате непрекъсната нужда от наемане на нови служители. В същото време, моят опит ще ви помогне да повишите ефективността на дейностите ви по наемане на персонал в компанията.

Услугата, която предлагам е свързана с работа на място във вашата компания или дистанционно. Бихте могли да разчитате на пълна подкрепа, както и на съдействието ми при провеждане на решаващите интервюта с представители на вашата компания (дори и случаите, в които компанията не се намира на територията на гр. София).

Не поемам нови ангажименти към други компании, докато не удовлетворя потребностите от нови служители на конкретна компания.

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Ефективният подбор на персонал е един от основните начини за увеличаване на конкурентноспособността на всяка компания, което предполага назначаване на правилните за вашата организация хора на точните работни места в подходящото за това време.

Подборът на персонал е ключова организационна функция. Като такава предполага внимателно планиране и подготовка.

Предлагам ви да споменем някои от предимствата на ефективния процес по подбор на персонал:

Увеличаване на производителността – назначаването на човек, който притежава необходимите знания, умения и опит; който споделя ценностите на вашата организация и притежава личностни характеристики, които отговарят на тези на членовете на екипа и ще му помогнат да се впише в екипа, в който ще работи със сигурност ще гарантира по-висока продуктивност;

– Спестяване на време и финансови ресурси – процесът по подбор отнема много време, пари и енергия. Важно е да се отбележи, че разходите не спират дотук. Обучението на новопостъпващи служители също е скъпо, а и с него са ангажирани не малък брой служители, които трябва да се откъснат от своите задължения, докато подкрепят новия колега. Това означава, че е изключително важно да наемате хора, които притежават търсените от вас компетентности, и са способни да се адаптират бързо. Ако не го направите, има абсолютно реален риск да започнете целия процес по подбор отначало;

Намаляване на текучеството на персонал – човек, който се чувства уверен и компетентен да се справи с предизвикателствата на работата, и се чувства удовлетворен от начина, по който е бил въведен и обучен като нов служител, е по-вероятно да остане във вашата организация по-дълго време. Това намалява текучеството на персонала, и ви помага да избегнете прекъсванията в работния процес и разходите, които причинява;

Подобряване на цялостното представяне на екипа – наемането на служител, който е способен да изпълнява основните задължения на длъжността, но който също е в състояние да се впише в конкретен екип, ще повиши представянето на вашия екип и със сигурност ще има положително въздействие.

На теория подборът на персонал е нещо изключително лесно, но на практика не бих казала, че е точно така!

Всеки собственик на бизнес, както и мениджър на екип знае, че успехът на компанията в изключително голяма степен зависи от нейните служители.

ПРОЦЕС ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Избирайки ме за партньор, и доверявайки ми процеса по подбор на персонал на вашата компания ще имате непрекъсната връзка с мен и персонално отношение, така че да не усещате, че не съм служител на вашата компания.

Основни стъпки в процеса по подбор на персонала:

1. Детайлно запознаване с профила на търсените от вас служители.

Много често задълженията и отговорностите на една длъжност се развиват и променят с течение на времето. Тези промени настъпват не само от бизнес нуждите на компанията, но и въз основа на притежаваните знания, умения и професионален опит на служителите, които я изпълняват.

От изключително голямо значение ще бъде:

– да определим целта на длъжността, и каква е нейната връзка с бизнес целите на компанията;

– да конкретизираме всички задължения и отговорности, които би имал един служител, който я изпълнява;

– да уточним професионалния опит, знанията, уменията и личностните характеристики, които са необходими за ефективното изпълнение на длъжността.

NB! В случай, че сте се изкушавали като много други компании да копирате съдържание на длъжностна характеристика от интернет пространството, и впоследствие да я връчвате на ваш служител – ще ви помогна повече да не правите тази грешка, а да се научите как да ги изготвяте спрямо конкретните бизнес цели на вашата компания.

2. Ще се запозная с уникалното стойностно предложение към служителите на вашата компания (EVP)

По друг начин казано, ще се запозная с вас като работодател, с вашата фирмена култура и ценности. Разбира се, ще обсъдим кои от тях биха провокирали най-силен интерес в кандидатите за работа.

Ако до този момент не сте имали време да оформите EVP, ще ви съдействам да го направите, чрез набор от въпроси или ако предпочитате чрез провеждане на проучване сред вашите служители.

3. Подготвяне и публикуване на обявата за работа

Обявата за работа със сигурност трябва да се различава от длъжностната характеристика. Нейната основна цел е да ангажира кандидатите за работа и да привлече вниманието им. Това означава, че трябва да е кратка, достатъчно конкретна и интересна. В същото време ще включим основните компоненти, а именно:

– кратко въведение за вашата организация, вкл. EVP-и;

– задълженията и отговорностите на длъжността, обвързвани с бизнес целите на вашата компания;

– описание на търсения от вас кандидат – професионален опит, необходими знания и умения, образование и квалификации. Ще ги разделим на задължителни и на такива, които осигуряват предимство в процеса по подбор.

– придобивки, които предлагате – по ваш избор, бихме могли да включим информация за заплатата, както и някои от другите ключови предимства, които кандидатът може да очаква. Например, служебна кола, допълнително здравно осигуряване и др.

– локация на офиса, както и подробности за режима на работа.

– информация относно процеса на кандидатстване – ще опишем стъпките, през които кандидатите ще преминат.

– спрямо профила на позицията, който търсите ще ви препоръчам най-добрите канали, в които е добре да се публикува обявата.

4. Разглеждане на получените автобиографии и изготвяне на списък с кандидати, които отговарят на публикуваните изисквания за вакантната длъжност.

5. Организиране и провеждане на интервюта

Бихме могли да кажем, че интервюто за работа има две основни цели:

– На първо място, интервюиращият да прецени и оцени до каква степен опитът на кандидата отговаря на търсения от компанията профил. С не по-малко значение е интервюиращият да опознае личностните характеристики на кандидата, какви са неговите ценности, какво е важно за него в една работна среда, ще успее ли да се впише в екипа и да се разбира с настоящите служители;

На второ място, кандиатът трябва да задава максимално много въпроси, за да опознае потенциалния си работодател, възможността, която предлага и работната среда, която осигурява. Когато казвам максимално много въпроси, кандидатът за работа би следвало да се интересува какво ще бъде ежедневието на човекът, който заеме позицията; какви са най-големите предизвикателства пред нея, вид и брой резултати, които ще се очаква да постига, как ще бъде оценяван.

Мой ангажимент ще бъде провеждането на лични и/или онлайн интервюта, чрез предварително подготвена комбинация от въпроси. Опознавателни въпроси, които ще ни помогнат да научим повече за личността на кандидата, и въпроси, базирани на компетентности, които ще ни помагат да преценим дали кандидатът има точните знания, умения и необходимия професионален опит.

На всяка стъпка от процеса по подбор на персонал кандидатите, както и вие като потенциален работодател ще получавате обратна връзка.

Ще получите попълнен структуриран формуляр със синтезирана информация относно представянето и професионалния опит за всеки кандидат, с който е проведено интервю, в т.ч. и моето мнение за конкретните им предимства и недостатъци.

Ще ви съдействам при организирането на вторите интервюта с представители на вашата компания, като при желание от ваша страна ще присъствам по време на интервютата.

В края на процеса ще изпратя оферта на избрания кандидат и ще участвам активно в преговорите с него, по отношение на смяната на работа.

ЗА МЕН

Работя в областта на човешките ресурси повече от 10 години.

Основните области, в които съм специализирала в годините са:

– подбор на персонал (провеждане на индивидуални и групови интервюта):

– retail компании – специализацията ми в тази област е в провеждането на групови интервюта при отваряне на няколко магазина едновременно за различни позиции, които обезпечават безупречното функционирането на магазините;

– нефтена компания;

– подбор на персонал, с цел обезпечаване на временни проекти в чужбина /страни извън ЕС/ за компания, която е специализирана в изграждането на Фотоволтаични, Хидро и Вятърни централи в цял Свят;

– дигитална маркетингова агенция – PPC експерти, графични дизайнери и Акаунт мениджъри.

– казино/gaming компании и др.

– разработване на онбординг и менторски процеси;

– проучване на удовлетвореността на служители и ангажираността им с работата, в т.ч. предприемане на коригиращи мерки;

– създаване на процеси за управление на представянето, провеждане на срещи, с цел предоставяне на обратна връзка и конкретни насоки, свързани с професионалното развитие;

– кариерно консултиране и провеждане на обучения в областта на човешките ресурси;

– администриране на трудови правоотношения в компании с вериги от търговски обекти.

Работното ми време може да бъде гъвкаво, за да отговаря на вашите бизнес нужди, също така имам възможност и за пътувания 🗺️

Като доверен партньор се ръководя от няколко основни принципи и ценности:

– индивидуален подход и внимание;

– ясна и своевременна комуникация;

– гъвкавост и адаптивност;

– конфиденциалност;

– ефективност.

Бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com. Ще се радвам да се запознаем и да обсъдим възможностите за бъдещото ни партньорство.

С уважение:

Галина Кацарска