Какво трябва да знаем за трудовата книжка [издаване, оформяне и предаване]

trudova knizhka-1

Удостоверяване на факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя Трудовата книжка е официален удостоверителен документ, свързан с трудовата дейност на работника

Read more