Видове трудови договори

Обучение

Обучението обхваща следните 3 вида трудови договори:

 • Безсрочни трудови договори;
 • Срочни трудови договори;
 • Трудов договор за допълнителен труд.

📑 Обучението се провежда индивидуално, тъй като съм напълно наясно, че всеки от нас има своето собствено темпо за учене и възприемане на информация.

Разделено е на 3 онлайн срещи, като по време на всяка една от тях ще се разглежда само и единствено конкретен вид трудов договор!

Цялото обучение, е напълно съобразено с промените от 01.08.2022 г.

vidove trudovi dogovori-1

Програмата на обучението, обхваща следната материя:

 

➡️ Безсрочен трудов договор:

 

 • Какво представлява трудовият договор;
 • Какво представлява работната сила, и коя част от нея продаваме на работодателя си при сключване на трудов договор;
 • Законови дефиниции за “Работодател” и “Работник/Служител”;
 • Кои са конкретните данни на двете страни по трудовото правоотношение, които е необходимо да бъдат вписани в трудовия договор;
 • Трудовата дееспособност в България;
 • Какво се определя с трудовия договор, както и тълкуване на всеки един от задължителните елементи;
 • Разликата между датата на сключването му и началото на неговото изпълнение на работата;
 • Видове задължителни документи, с чието връчване и подписване трудовият договор се смята за сключен;
 • Законоустановени срокове – как и при какви настъпили обстоятелства започва да тече едноседмичния срок, в който работникът/служителят трябва започне изпълнението на работата по трудовия договор;
 • Времетраенето на трудовия договор;
 • Срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор;
 • Трудов договор със срок за изпитване;
 • Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие;
 • Прекратяване на договора със срок за изпитване – за какво трябва да внимаваме;
 • Обявяване на недействителност на трудовия договор;
 • Трудов договор за надомна работа, същност, приложение и всички произтичащи от него права и задължения.

➡️ Видове срочни трудови договори:

 

 • Видове срочни договори, и тяхната продължителност;
 • Специфики, свързани с превръщането на срочния трудов договор в договор за неопределено време, както и необходимите документи, които трябва да бъдат подготвени;
 • Срочен договор до завършване на определена работа – изготвяне на спецификация; определяне на критерии за завършеност на работата; определяне на длъжностното лице, което ще състави протокол за завършеност на работата, както и лицето, което ще приеме свършената работа.
 • Срочен договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа – вписване на титуляра; документално оформяне при промяна на замествания; отбелязване на привилегии, които титуляра няма.
 • Особености, в случай, че заместващия замества временно, и след това се връща към безсрочния си трудов договор.
 • Изключения по чл. 68, ал. 4 – при какви условия, бихме могли да сключване срочен трудов договор за срок по-малък от 1 г.
 • Какви са задълженията на работодателя за предоставяне на своевременна писмена информация за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да осигури възможност за постоянна работа.
 • Искане от страна на работника/служителя по чл. 67, ал. 3 договорът му да стане срочен, или изразяване на неговото желание да замества негов колега.
 • Задължения на работодателя, по отношение на мотивиран отказ към искане на работника/служителя – срокове, периодичност. Хипотезите се отнасят за непълно работно време и/или да е на срочен трудов договор.

➡️ Трудов договор за допълнителен труд, по чл. 110 и чл. 111КТ

 • Каква е спецификата, свързана с длъжностите по основния трудов договор, и в договора за допълнителен труд. Кои са най-често срещаните грешки;
 • Какви са измененията в чл. 111 КТ, които са в сила от 01.08.2022 г.;
 • Кои са длъжностите, за които има забрана за полагане на допълнителен труд;
 • Какви са спецификите, свързани с регламентирането на работното време по трудов договор за допълнителен труд, които се вписват в самия договор.

Свържете се с мен, за да обсъдим вашите потребности от обучения, както и визията ви за развитие в областта на човешките ресурси.

📑 Препоръчвам ви да комбинирате това обучение с “Обучението за длъжностна характеристика”. При всеки един от по-горе споменатите трудови договори – има ключови специфики при изготвянето на длъжностната характеристика.

Галина Кацарска

HRBulgaria@hrconsultant.bg

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *