Услуги за фирми

В случай, че във вашата компания нямате сформиран отдел човешки ресурси или имате назначен HR специалист, който има нужда от съдействие и допълнителни обучения в една от следните области:

– Подбор на персонал, в т.ч. подбор на служители за вашия HR отдел и тяхното обучение;

– Изграждане на програми за въвеждане на нови служители [onboarding];

– Изграждане на менторски програми;

– Одитиране на трудови досиета и конкретни насоки, свързани с тяхната изрядност;

– ТРЗ обучения и личен състав;

– Кариерни разговори със служителите, и изграждане на процес по предоставяне на регулярна обратна връзка във връзка с представянето им;

– Управление на работодателската марка [employer branding];

– Трудово-правни консултации.

Бихте могли да се свържете с мен на на ☎️ +359 884 77 66 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com.

С уважение,

Галина Кацарска