HRconsultant.bg

Hrconsultant.bg e бутикова агенция, специализирана в предоставянето на консултантски услуги към малък и среден бизнес; подбор на персонал; изграждане на процес по въвеждане на новопостъпващи служители; проучване на удовлетвореността на служителите, и предприемане на коригиращи действия; индивидуално обучение на специалисти в областта на човешките ресурси; кариерно консултиране.

HR консултиране

Консултантски услуги в областта на човешките ресурси

научи повече

HR услуги

Кариерно консултиране
Кариерно Консултиране | Услуга

Процесът по кариерно консултиране е изключително важен инструмент, предоставящ необходимите насоки и подкрепа за изграждането на успешна професионална реализация.

Read more
Жена, която работи като HR специалист
HR специалист (временно заместване) – услуга

Използвайки услугата ще повишите качеството на дейностите, свързани с човешките ресурси във вашата компания, избягвайки…

Read more
Мъж и жена в офис обстановка, които обсъждат видовете HR услуги,които компанията предлага
HR услуги

Работата с външен HR експерт е много добро решение, когато бизнесът не разполага със специалисти с високо експертно ниво и познания в конкретна сфера на човешките ресурси.

Read more
Снимка на жена, която работи като виртуален асистент
Виртуален асистент

Наемането на виртуален асистент е ключово решение за всеки работодател, тъй като сключва договор само за услугите, от които се нуждае. Не е нужно работодателят да отделя средства и време за обучение на нов служител…

Read more
employer branding-1
Какво е Employer branding?

Изграждане на работодателска марка Считам за важно да отбележа още в самото начало на публикацията, че Employer branding не е еднократно предприемане на действия, а

Read more
Статистически данни
Текучество на персонала

По същество „текучеството на персонал” е напускане на заеманата позиция в определена организация или придвижване на служителя извън пределите на заетостта в нея.

Read more
Жена, която е специалист по подбор на персонал, облечена в официален костюм
Подбор на персонал (Агенция)

Ефективният подбор на персонал е един от основните начини за увеличаване на конкурентноспособността на всяка компания, което предполага назначаване на правилните за вашата организация хора на точните работни места в подходящото за това време.

Read more
Служители на компания, които са удовлетворени от работата си
Удовлетвореност на служителите

Всички HR-и и мениджъри на отдели, които са отговорни за проучването на удовлетвореността на служителите трябва да правят разлика между “удовлетвореност от работата” и “ангажираност”.

Read more
Жена, която започва нова работа с букет цветя в ръце
Onboarding процес – въвеждане на нови служители в компанията (стъпка по стъпка)

Проучванията сочат, че 25% от текучеството на персонал се случва през първите 45 дни от започването на работа. Това текучество е резултат от …

Read more
купища с документация върху работно бюро
Одит на човешките ресурси

HR одитът трябва да е насочен към правилното изграждане и функциониране на система за управление на човешките ресурси.

Read more

Кариерно ориентиране и консултиране

Открийте вашето призвание!

научи повече

HR ресурси

Ресурсите са създадени специално в подкрепа на HR специалисти и мениджъри на отдели

Всичко, което трябва да знаете за трудовия договор (сключване, изменение и прекратяване)

Всичко, което трябва да знаете за трудовия договор (сключване, изменение и прекратяване)

Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор - практическото обучение...
Длъжностна характеристика

Длъжностна характеристика

Обявата за работа, длъжностната характеристика и процеса по подбор имат основна цел, и тя е...
Усмихнати служители на компания

Onboarding – стъпка по стъпка (HR ресурси)

52 дигитални карти, които съдържат най-важната информация за въвеждане на нови служители в работния процес....
Жена, коята чака да бъде поканена на интервю за работа

HR обучение “Подбор на персонал”

Бихме могли да отбележим, че през последните 2-3 години търсенето на специалисти по подбор на...

Свържете се с мен!

Свържете се с мен, за да проведем 30 минутна безплатна среща по време, на която ще ме запознаете с предизвикателствата пред вас, и аз съответно с начините, по които бих могла да ви бъда полезна!