Разработване на кариерна стратегия

 

В случай, че сте на кръстопът и не сте сигурни в коя посока да тръгнете в професионално отношение, то сърдечно ви поздравявам с:

Добре дошли!

Бих искала да ви уверя, че притесненията, които изпитвате, заставайки на този кръстопът, са напълно нормални, тъй като сте изправени пред един от най-важните избори в живота ви.

Всеки от нас има нужда и заслужава да открие: работа със смисъл; работа, в която открива цел; работа, която му носи удовлетворение.

📑 Нека да разгледаме какво се крие зад смисъла в работата, който всеки от нас търси:

Това е работа:

 • която винаги ни учи на нещо ново;
 • изгражда ни като личности;
 • променя към по-добро.

В същия момент, ние поемаме отговорността да даваме всичко от себе си. Да открием призванието си, да вярваме в него, ежедневно да полагаме усилия, така че то да стане основна част от живота ни.

Какво представлява процесът по кариерно ориентиране и консултиране?

karierno orientirane i konsultirane-1

Първата стъпка, е:

 • да спрете и да опознаете себе си.
 • да оцените реалната ситуация, в която сте в момента, и която засяга на-важните области на живота ви. Да постигнете яснота, по отношение на вашата същност: вашата лична мисия; ценностите ви; силните ви страни, таланти, дарби и страст.
 • да си отговорите на въпроса: “Кой е животът, който искам да имам?”;
 • кои са онези неща, за които тайно мечтаете, но до този момент не сте предприемали действия, за да ги осъществите?

Втората стъпка от процеса на кариерното развитие, е анализ и идентифициране на:

 • придобития от вас професионален опит до този момент;
 • знанията, които притежавате;
 • уменията, които сте развили в годините, в т.ч. и преносимите умения;
 • придобитите образования и квалификации;
 • на какво ниво е експертизата, която демонстрирате в конкретна област;
 • коя е подходящата за вас работна среда, и коя е тази, която не е работеща за вас.
 • в какво сте добри и какво ви харесва да правите? На кого и с какво, бихте могли да помогате? Кой е твоят положителен принос към човечеството?

Третата стъпка, свързана с кариеното ориентиране, е:

 • идентифицирането на възможностите.
 • възможностите, които имате пред вас, потенциалните области на развитие, както и тези, които е необходимо да избягвате. Фокусът ни, ще бъдат онези възможности, които ще ви дадат възможността да се развивате.

Четвъртата стъпка, е свързана с визията на бъдещото ви развитие:

На този етап, ще изведем всички твои:

 • интереси;
 • знания;
 • умения.

Основната ни цел ще бъде да – изградим визията за бъдещия ви професионален живот (развитие в корпоративния свят, или стартиране на собствен бизнес).

Петата стъпка:

 • създаване, актуализиране на LinkedIn профила ви;
 • изготвяне на професионална автобиография;
 • подготовката ви за интервю за работа, по време на което да се заявите и да споделите вашите очаквания, без притеснение.

Ще бъдем реалисти, дефинирайки вашата нужда от придобиване на допълнителни знания и умения, и кои са подходящите обучения, за тяхното придобиване и развитие.

Шестата последна стъпка, е:

 • целеполагането и изготвянето на план за действие.

Услуга „Кариерно ориентиране“ – за кого е подходяща?

 

 • професионалисти, които биха искали да продължат развитието си в корпоративния свят, както и такива, които искат да създадат собствен бизнес;
 • за тези от вас, които усещат, че имат нужда от промяна, и биха искали да вземат контрола върху професионалния си живот в собствени ръце;
 • младежи, които са изправени за първи път, пред предизвикателството, свързано с избор на професия;
 • хора, които често търсят в Google: „Как да открия кое е моето призвание“.

 

📑 В случай, че сте готови да направите първата стъпка, свързана с изграждането на вашата визия за бъдещото ви развитие – заявете консултация, като се свържете с мен:

Галина Кацарска

HRBulgaria@hrconsultant.bg

☎️0884/77-66-56