Подбор на персонал

Като HR консултант с дългогодишен опит, бих могла да Ви бъда полезна с набиране и подбор на персонал за висококвалифицирани позиции  на средно мениджърско и експертно ниво.

Прилагам използването на база данни от потенциални кандидати, като оценявам съответствието на професионалните и личностни характеристики спрямо изискването на компанията – клиент.

Преди започване на всеки проект по подбор на персонал, аз се запознавам с Вашия бизнес, за да имам увереност, че го познавам добре, за да можем максимално бързо и качествено да достигнем до желания резултат.

 

 

     Представяне на услугата

     Какво могат да очакват моите клиенти:

  • разработване на длъжностни характеристики;
  • съставяне на обяви;
  • подготовка на медиен план – представяне на клиента, публикуване на обявите в подходящите канали и управление на кандидатурите, проучване, интервюиране;
  • оценяване на кандидатите, подготовка на техните профили и представяне, изготвяне на кратък списък със съответните предимства и недостатъци на кандидатите;
  • организиране на срещите между кандидатите и компаниите;
  • предоставяне на обратна връзка към кандидатите;
  • преговори с избраните кандидати;
  • мониторинг по време на адаптация в новата компания.

     Гъвкавост, която можете да очаквате:

В случай, че след този процес не бъде идентифициран най-подходящият кандидат за заемане на обявената вакантна позиция в компанията, Ви прилагам програма за професионални препоръки с директна връзка с утвърдени професионалисти, познавайки дадена среда или активирам свои съществуващи контакти от други проекти или на кандидати, чиято кариера управлявам.

     Методология за подбор на персонал

В моята работа, аз използвам две основни методологии за подбор на кадри според спецификата на проекта, който ми е зададен от клиента. Понякога е възможна и комбинация на тези методологии, за да се гарантира по-широк обхват.

     Двете технологии са:

  1. Търсене и Селекция – стандартен подход за подбор , който включва организирането на комуникационния процес с медиен план, обяви за работа, проучване, пре-селекция, оценка и избор на кандидати, както и с комбинирани с елементи на директен подбор.
  2. Хедхънтинг – проактивен директен подход и подбор с фокус върху търсенето и идентифицирането на правилния талант. След това следва вдъхновяването му и привличане, обикновено от конкуретни компании или от бизнес с близка дейност.