HR услуги

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

HR експертите вече са незаменима част от всяка една компания.

HR специалист

Специалистите по човешки ресурси вече не са само администратори /както бяха приемани до скоро/, а стратегически партньори, които развиват служителите в компанията и подсигуряват положителна работната среда, работейки върху изпълнението на стратегията и постигането на бизнес целите на организацията.

Дори да нямате HR отдел във вашата компания, има начин как да добавяте стойност в областта на човешките ресурси. Това е възможно, чрез съвместна ви работа  с външен HR експерт, който ще ви предоставя обективни насоки, свързани с хората и процесите във вашата организация.

Тази работа се извършва чрез комбинация от ежедневна подкрепа за служителите, работа по проекти и дългосрочно стратегическо планиране.

HR услуги

Какво представляват външните HR услуги?

Използването на външна компания, предоставяща HR услуги или работата с експерт човешки ресурси на свободна практика, е често срещан начин за оптимизация на разходите в бизнеса. Компанията или HR експертът изпълняват работа по конкретни дейности и проекти, и то само, когато компаниите имат нужда. Също така, често срещана причина е невъзможността на компанията да осигури работа за пълен работен ден на HR специалист на трудов договор.

Много често работата в една компания е съпроводена от голям обем оперативна работа, и в тези случаи е по-ефективно за нея да използва външна фирма или експерт, отколкото да поддържа собствен екип от специалисти за нейното извършване.

Работата с външен HR експерт е много добро решение, когато бизнесът не разполага със специалисти с високо експертно ниво и познания в конкретната сфера на човешките ресурси. Вместо компаниите да инвестират време, усилия и средства в наемането на хора с богат опит, или пък в скъпи обучения за служители без такъв, много по-ефективно е да използват външни HR услуги.

Видове HR услуги

HR услугите най-често се отнасят до ежедневните операции и задачи, необходими за управление на човешките ресурси в конкретна компания.

Услугите в областта на човешките ресурси обхващат различни функции и отговорности, свързани с управлението на служителите.

📑 Предлагам Ви да споменем трите най-често срещани HR услуги:

1.Набиране и подбор на персонал

Този компонент включва идентифициране на нуждите от служители, намиране и привличане на квалифицирани кандидати, провеждане на интервюта, оценяване на кандидатите, и вземане на решения за наемане. Прочетете повече за услугата подбор на персонал.

Тази услуга, най-често включва:

 • разработване и актуализиране на длъжностни характеристики;
 • създаване и публикуване на обява за работа;
 • преселекция на кандидати;
 • провеждане на интервюта;
 • съдействие на мениджърите от компанията при провеждането на вторите интервюта с кандидатите;
 • изготвяне и изпращане на предложения за работа на избраните кандидати, както и
 • изпращане на имейли на кандидатите, които не продължават напред в процеса по подбор.

2.Обучение и развитие на служителите

Идентифициране на нуждите, изготвяне и предлагане на програми за обучение, с цел подобряване на уменията, знанията и компетенциите на служителите.

Тази услуга включва: извършване на оценки на текущите нужди от обучение, разработване на обучителни материали, провеждане на работни срещи, обучения и семинари, съобразени с плановете за развитие на служителите.

Финалната стъпка, която аз лично препоръчвам е измерване на резултатите след проведените обучения.

3.Администриране на трудовите правоотношения

Тази услуга се съсредоточава върху администрирането на всеки един служител от момента, в който постъпва на работа до датата му на напускане.

Това включва:

 • изготвянето на трудови договори;
 • допълнителни споразумения;
 • служебни бележки;
 • обработване на отпуски и болнични листове;
 • изготвяне на трудови възнаграждения, в т.ч. и управление на придобивките, които получават служителите.

От изключително важно значение е тази услуга да се извършва, в съответствие със законовите изисквания.

Казвам се Галина Кацарска.

Работя като HR и кариерен консултант повече от 13 години.

Започнах работа в корпоративния свят през далечната 2009 г. като Асистент човешки ресурси и продължих до 2019 г., когато вече заемах длъжността Корпоративен HR мениджър.

Развитието ми стана плавно, преминавайки през най-важните направления в човешките ресурси.

HR опитът ми е придобит в:

 • retail компания, която е безспорен световен лидер;
 • нефтена компания, с дялово участия на Газпром Нефт;
 • компания, която е специализирана в изграждането на фотоволтаични, хидро и вятърни централи в цял свят;
 • дигитална маркетингова агенция /външен консултант/;
 • igaming и казино компания /външен консултант/;
 • софтуерна компания /външен консултант/.

През 2019 г. взех решение да се отделя от корпоративния свят и да работя като HR eксперт на свободна практика. Това мое решение ми дава възможността да бъда полезна както на фирми, така и на физически лица.

Консултантските услуги в областта на човешките ресурси, които предлагам са насочени към малкия и среден бизнес. Работя с малки компании с големи сърца. Силно вярвам, че те оставят отпечатък с труда, който полагат, с качеството, което предлагат и със страстта, която влагат във всичко, което правят.

В областта на кариерното консултиране работя само с физически лица.

HR услугите, за които бихте могли да разчитате на мен, са:

 • Професионален анализ на длъжностите във вашата компания;
 • Разработване и актуализиране на длъжностни характеристики;
 • Изготвяне и публикуване на обяви за работа;
 • Пре-селекция на кандидати за работа;
 • Насрочване на срещи-интервюта за работа с кандидати за работа;
 • Изпращане на потвърждения по имейл на уговорени интервюта с кандидати;
 • Създаване и актуализиране на база данни с контакти на кандидати за работа, вкл. и на тези, с които са проведени интервюта;
 • Систематизирана информация за професионалния опит, знанията и уменията на кандидатите, с които са проведени интервюта за работа, в т.ч. и професионални препоръки кои от тях би следвало да продължат към следващия етап от процеса по подбор;
 • Изготвяне на предложения за работа, вкл. и тяхното изпращане;
 • Координиране на всички действия, които са свързани с подписването на трудовия договор;
 • Събиране на всички необходими документи за назначаване на новите служители
 • Изготвяне на трудови договори и всички съпътстващи ги документи;
 • Създаване на физически и електронни досиета на служителите в компанията; Одитиране на вече съществуващите трудови досиета;
 • Поддържане на актуална базата данни за новоназначени и освободени служители на компанията;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения и документи, свързани с освобождаване на служители;
 • Събиране и обработване на присъствени форми и графици;
 • Планиране и провеждане на вътрешни обучения на служителите;
 • Препоръки за подобрения в системата за обучение, идентифициране на нуждите от обучение и изискванията на служителите в компанията;
 • Поддържане на база данни за проведени обучения и резултатите от тях;
 • Създаване и актуализиране на обучителни материали;
 • Въвеждане на новопостъпващите служители в работния процес;
 • Проследяване на индивидуалния напредък на служителите;
 • Планиране и изпълнение на оценяването на трудовото представяне на служителите;
 • Организиране на HR дейности;
 • Анализ на конкуренцията на вашата компания в HR аспект;
 • Изготвяне на HR презентации;
 • Проучвания на доставчици на HR услуги;
 • Управление на HR съдържание в социалните мрежи;
 • Писане на HR публикации за блогове.

Изборът на външен HR експерт като мен, гарантира обективност и безпристрастност. Замествам нуждата Ви от наемане на вътрешен служител във вашата компания. Запознавам се в детайли с индивидуалните Ви нужди. Използвате услуги ми само за определен проект.

Работното ми време е гъвкаво, за да отговаря на вашите бизнес нужди.

P.S. Изготвям програми и провеждам индивидуални обучения в областта на човешките ресурси.

Бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com.

С уважение,

Галина Кацарска