HRconsultant.bg

Hrconsultant.bg e бутикова агенция, специализирана в предоставянето на консултантски услуги към малък и среден бизнес; подбор на персонал; изграждане на процес по въвеждане на новопостъпващи служители; проучване на удовлетвореността на служителите, и предприемане на коригиращи действия; индивидуално обучение на специалисти в областта на човешките ресурси; кариерно консултиране.

HR консултиране

Консултантски услуги в областта на човешките ресурси

научи повече

HR услуги

Жена, коята чака да бъде поканена на интервю за работа
Подготовка за явяване на интервю за работа за професионалисти

Програмата може да бъде проведена и индивидуално – свържете се с мен на 📧 galinakatsarska@gmail.com или на ☎️ +359 884 77 66 56. В случай,

Read more
Програма за кариерно развитие
Кариерно развитие в областта на човешките ресурси

Индивидуални кариерни консултации | Менторски сесии | Специализирани HR обучения | Тематични работилници

Read more
Кариерно консултиране
Кариерно Консултиране | Услуга

Процесът по кариерно консултиране е изключително важен инструмент, предоставящ необходимите насоки и подкрепа за изграждането на успешна професионална реализация.

Read more
Жена, която работи като HR специалист
HR специалист (временно заместване) – услуга

Използвайки услугата ще повишите качеството на дейностите, свързани с човешките ресурси във вашата компания, избягвайки…

Read more
Мъж и жена в офис обстановка, които обсъждат видовете HR услуги,които компанията предлага
HR услуги

Работата с външен HR експерт е много добро решение, когато бизнесът не разполага със специалисти с високо експертно ниво и познания в конкретна сфера на човешките ресурси.

Read more
Снимка на жена, която работи като виртуален асистент
Виртуален асистент

Наемането на виртуален асистент е ключово решение за всеки работодател, тъй като сключва договор само за услугите, от които се нуждае. Не е нужно работодателят да отделя средства и време за обучение на нов служител…

Read more
employer branding-1
Какво е Employer branding?

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда

Read more
Статистически данни
Текучество на персонала

По същество „текучеството на персонал” е напускане на заеманата позиция в определена организация или придвижване на служителя извън пределите на заетостта в нея.

Read more
Жена, която е специалист по подбор на персонал, облечена в официален костюм
Подбор на персонал (Агенция)

Ефективният подбор на персонал е един от основните начини за увеличаване на конкурентноспособността на всяка компания, което предполага назначаване на правилните за вашата организация хора на точните работни места в подходящото за това време.

Read more
Служители на компания, които са удовлетворени от работата си
Удовлетвореност на служителите

Всички HR-и и мениджъри на отдели, които са отговорни за проучването на удовлетвореността на служителите трябва да правят разлика между “удовлетвореност от работата” и “ангажираност”.

Read more
Жена, която започва нова работа с букет цветя в ръце
Onboarding процес – въвеждане на нови служители в компанията (стъпка по стъпка)

Проучванията сочат, че 25% от текучеството на персонал се случва през първите 45 дни от започването на работа. Това текучество е резултат от …

Read more
купища с документация върху работно бюро
Одит на човешките ресурси

HR одитът трябва да е насочен към правилното изграждане и функциониране на система за управление на човешките ресурси.

Read more

Кариерно ориентиране и консултиране

Открийте вашето призвание!

научи повече

HR ресурси

Ресурсите са създадени специално в подкрепа на HR специалисти и мениджъри на отдели

Срочни трудови договори

Срочни трудови договори | Обучение

Най-голям е делът на работниците и служителите, които работят по трудов договор за неопределено време.От...
Изменение на трудовото правоотношение

ТРЗ обучение | Изменение на индивидуалното трудово правоотношение

В обучението „Изменение на индивидуалното трудово правоотношение“ на разбираем език и увлекателен начин ще...
Работно време и почивки

ТРЗ обучение | Работно време и почивки

С обучението „Работно време и почивки“ ще превърнем една привидно скучна тема в интересна, и...
Възникване на трудово правоотношение

ТРЗ обучение | Възникване на трудово правоотношение | Видове трудови договори

Първото по рода си ТРЗ обучение, в което на разбираем език и по-увлекателен начин ще...
Всичко, което трябва да знаете за трудовия договор (сключване, изменение и прекратяване)

Всичко, което трябва да знаете за трудовия договор (сключване, изменение и прекратяване)

Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор - практическото обучение...
Длъжностна характеристика

Длъжностна характеристика

Обявата за работа, длъжностната характеристика и процеса по подбор имат основна цел, и тя е...
Усмихнати служители на компания

Onboarding – стъпка по стъпка (HR ресурси)

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките...
Жена, коята чака да бъде поканена на интервю за работа

HR обучение “Подбор на персонал”

Бихме могли да отбележим, че през последните 2-3 години търсенето на специалисти по подбор на...

Свържете се с мен!

Свържете се с мен, за да проведем 30 минутна безплатна среща по време, на която ще ме запознаете с предизвикателствата пред вас, и аз съответно с начините, по които бих могла да ви бъда полезна!