„Не знам какво искам да работя!“, „Как да разбера с какво искам да се занимавам?“, „Кои са стъпките, през които трябва да премина, за да се реализирам като професионалист?“, „Сигурен/а съм, че притежавам всички необходими знания, умения и опит, но явно не успявам да ги изразя по време на интервю за работа!“, „Кандидатствал съм по много обяви за работа, но никой не ми се обажда!“ са едни от най-често срещаните мотиви на хората да потърсят съдействие от кариерен консултант, и да се включат в процеса по кариерно консултиране.
Научи повече
Сумираното изчисление на работното време не служи само за отчитане на работното време, то е регламент на работно време, различен от подневното.
Научи повече
Преди да предприемеш действия по смяна на работното място, по търсене на нови възможности, е необходимо да обмислиш няколко изключително важни неща. Последното от тях е – как се пише автобиография!
Научи повече

Обратна връзка

Споделяме своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на Галина Кацарска, която беше HR консултант във фирма ИндигоВърдж. Свързахме се с Галина Кацарска като опитен специалист в областта на човешките ресурси в един нелек за фирмата ни момент, в който тогавашната ни липса на кадър, който да е отговорен за мениджмънта и развитието на служителите, оказваше негативно влияние на фирмената ни комуникация. Обърнахме се към Галина в лицето й на външен консултант, който да наблюдава процесите в компанията ни и след това да изгради стратегия, чрез която служителите ни да се чувстват удовлетворени, ценени и ангажирани на работното си място. На нея разчитахме и за създаването на позицията HR в компанията ни - за подбора на правилния кандидат, който да заеме длъжността, администрирането му, въвеждащото му обучение и предаването на добрите практики. Бяхме впечатлени от нейния професионализъм и организираност, от правилната й преценка и бърза реакция. Най-много ни впечатли индивидуалния й подход към нас, който доведе и до изключително правилни решения конкретно за ИндигоВърдж ООД.

Илия Йорданов

CEO of IndigoVerge

HR обучения

Длъжностна характеристика – насоки за разработване

Блог

Коментарите са по повод на следния въпрос: „Предстои прекратяване на трудовото ми правоотношение и бих желал да разбера, как следва да бъде оформена трудовата ми книжка, и съответно какво следва да предприема, ако тя е изгубена?“
Научи повече
Техника в 4 стъпки, която ни помага да се концентрираме върху проектите, по които работим.
Научи повече
Токсичната работна среда е тази, в която негативното поведение е впито в културата на компанията. Служителите са подложени на стрес, комуникацията е ограничена, обвиненията са широко разпространена практика, и хората сe възнаграждават за неетични, вредни или нелоялни отношения и действия.
Научи повече