Разработване и актуализиране на длъжностни характеристики

За по-голямата част от мениджърите, длъжностните характеристики са просто един шаблон, който трябва да се връчи за подпис на новите […]