Какво трябва да съдържа трудово досие на работника или служителя [пълно ръководство]

kakvo tryabva da sadarzha trudovo dosie na rabotnika ili sluzhitelya-1

В тази публикация ще отговоря на следните въпроси: какво е определението за трудово досие; кои са задължителните документи, които трябва да се съхраняват в него,

Read more

Последните изменения и допълнения на наредбата за командировките в страната [Постановление № 44 от 22 март 2023 г.]

Poslednite izmenenia i dopalnenia na naredbata za komandirovkite v stranata-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ

Read more

Каква е разликата между трудов и граждански договор (основни характеристики, различия, дължими осигуровки и деклариране)?

razlika mezhdu trudov i grazhdanski dogovor-1

I.Основни характеристики на гражданския договор Гражданският договор е регламентиран в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Търговския закон (ТЗ). В трудовото право се нарича

Read more

Какво трябва да знаем за трудовата книжка [издаване, оформяне и предаване]

trudova knizhka-1

Удостоверяване на факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя Трудовата книжка е официален удостоверителен документ, свързан с трудовата дейност на работника

Read more