Процес по въвеждане на нови служители | Onboarding | Обучение

Жена, която започва нова работа, и е посрещната с букет цветя от колегите.

Започването на нова работа, представлява стрес и за най-големите професионалисти.

Дали новият служител ще започне работа при високи нива на стрес или ефективно, зависи от процеса по въвеждане на нови служители в компанията.

Независимо колко ефективен процес по подбор на персонал имате във вашата компания, ако нямате силен onboarding процес – шансът да загубите новопостъпващите служители е много голям.

Дните преди започването на новия служител, както и първите седмици след започването му, ще изградят неговите представи по отношение на това как се работи във вашата компания, как се отнасяте със служителите, каква е степента на организираност, какви са взаимоотношенията между колегите, би ли могъл той да разгърне потенциала си при работодател, като вас.

Назначаването на нови служители в една организация трябва да бъде стратегически процес, който е пряко свързан със способността на компанията да задържа работещите в нея служители.

Проучванията сочат, че 20% от текучеството на персонала се случва през първите 45 дни от започването на работа.

Съдържание на обучението:

📑 Модул I

Какво представлява процесът по въвеждане на нови служители и какво е неговото значение за нашата организация.

📑Модул II

Как да подготвим мениджърите на отдели за тяхната роля в onboarding процеса.

📑Модул III

 • Кои са ключовите въпроси, на които всяка организация трябва да си отговори преди да пристъпи към изграждането и структурирането на процеса по въвеждане.
 • Определяне на ключовите показатели, с които можем да проследим с течение на времето ефективността от въвеждането на този процес.
 • Как да определим неговата продължителност (30, 60, 90 дни или 12 месеца).

📑Модул IV

 • Изграждане и структуриране на процеса стъпка по стъпка
 • Провеждане на срещи на вътрешно-фирмено ниво, с цел изясняване на всички конкретни задачи, отговорности и очаквания, които компанията ще има към новия служител, изготвяне на график на срещи, регламентиране на необходимите обучения, през които трябва да премине новия колега, конкретизиране на целия набор от инструментариум и информация, които трябва да му бъдат предоставени още в самото начало на процеса по въвеждане.
 • Подготовка и включване на новия служител преди първия му работен ден. Споделяне на добри практики за изграждане на силна връзка с него в периода от приемането на предложението за работа до първия му работен ден.
 • Професионални насоки за структурирането на първия му работен ден (организационно адаптиране, техническо и социално въвеждане, представяне на плана за onboarding процеса и предоставяне на изчерпателна информация по отношение на обученията, които ще премине, графикът за срещи, в които ще участва и информация за ментора му и др.)
 • Структуриране на срещите, които ще се проведат със служителя през първата седмица от неговото назначаване, не само с цел изясняване на задълженията и отговорностите на длъжността, и поставянето на цели, а и срещи с цел споделяне от негова страна впечатления за процеса по въвеждане, въпроси, които би искал да бъдат уточнени.
 • Задължителни дейности през първия работен месец на служителя, конкретни насоки и съвети.

Дори и да отделим много време за изграждането на onboarding процеса, обмисляйки внимателно как ефективно да включваме всеки нов служител, много често се налагат корекции в движение. Това не бива да ви плаши, тъй като различните хора изискват различни подходи и различни периоди за ефективното им въвеждане в работния процес – ще поставим специален акцент на тази тема по време на обучението.

В допълнение:

 • ще разгледаме в детайли структурирането и провеждането на срещите между мениджъра на отдела, представител на отдел човешки ресурси и новия служител – от какво естество могат да бъдат, и конкретни въпроси, които ще се обсъждат.
 • ще ви предоставя авторска програма за определяне на ментор в компанията ви.
 • получавате 52 дигитални карти, които съдържат най-важната информация за въвеждане на нови служители в работния процес. Тези карти ще ви водят стъпка по стъпка в процеса.

Провеждане на обучението:

Начало на обучението: 21.03.2024 г.

Обучението се провежда в затворена група, в която ще се качват видеа и полезни материали.

За всеки един модул ще се организира онлайн среща с изцяло практическа насоченост (срещите са общо 4 с продължителност 2 ч и 30 мин). Датите на срещите ще се определят от участниците в обучението (делнични или съботно-неделни, часове на провеждане).

Цена на обучението: 200 лв. Може да бъде платено на четири части, без оскъпяване.

📑 Обучението може да се проведе и индивидуално.

За да заявите интереса си към обучението, бихте могли да се свържете с мен чрез 📧: galinakatsarska@gmail.com.

С уважение,

Галина Кацарска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *