toksichno rabotno myasto

📑 Какво е токсична работна среда?

 

Токсичната работна среда е тази, в която негативното поведение е впито в културата на компанията. Служителите са подложени на стрес, комуникацията е ограничена, обвиненията са широко разпространена практика, и хората сe възнаграждават за неетични, вредни или нелоялни отношения и действия.

Едновременно с това в токсична работна среда, ръководителите често показват своите предпочитания към определени служители за това, че правят всичко необходимо, за да постигнат резултати, независимо от последиците за хората от техните действия.

📑 Нека да разгледаме едни от най-често срещани признаци на токсична работна среда

 

Toksichna rabotna sreda-1

➡️ Комуникация:

 • комуникацията е неефективна;
 • служителите имат усещането, че непрекъснато биват лъгани;
 • *пасивно-агресивната комуникация е често срещана;
 • хората много по-често спорят, отколкото да дискутират;
 • проблемите се задълбочават, а не се разрешават (фокусът е върху проблемите, а не върху решенията);
 • участието в нездравословни конфликти е ежедневие;
 • много по-често комуникираме, използвайки „АЗ“, а не „НИЕ“.

*Пасивно-агресивно поведение се характеризира с пасивна враждебност и избягване на пряка комуникация. Бездействието е типична пасивно-агресивна стратегия. Подобно поведение предизвиква раздразнение или объркване. Хората, които са подложени на пасивно-агресивно поведение, могат да изпитват безпокойство поради несъответствието между това, което възприемат, и това, което им се казва.

➡️ Ментално здраве:

 • служителите са подложени на тормоз, индикират за състояния на стрес или депресия;
 • отбраняват се много или се държат агресивно;
 • липсата на мотивация е често срещана.

➡️ Култура:

 • резултатите да са почит, но не и хората;
 • хората усещат несправедливо отношение;
 • чувстват се неоценени, не получават признанието, което заслужават;
 • държат се така, сякаш са застрашени;
 • клюките в офиса са част от ежедневието и се разпространяват много бързо;
 • микромениджмънтът е широко разпространен;
 • служителите не смятат, че имат контрол върху своите действия, също така са напълно наясно, че не участват при вземането на решения, които се отнасят и до тяхната работа.

➡️ Поведение:

 • не винаги е ясно кой е отговорен за конкретна работа;
 • служителите често не могат да спазят предварително зададените срокове; работата им не отговаря на стандарта за качество;
 • компаниите създават нереалистични очаквания за резултати, които е невъзможно да бъдат постигнати.
 • екипите работят в условия на силна конкуренция, а не в сътрудничество.
 • много често ръководителите знаят всичко и винаги са прави, също така не допускат чужда гледна точка;
 • пътят на развитие и израстване в компанията, е непоследователен, няма прозрачност и яснота за стъпките, които е необходимо да бъдат извървяни;
 • текучество на служители, отдавна е част от ежедневието на компанията.

📑 Причини за възникване на токсичната работна среда?

 

Често токсичността започва с нарушаването на психологическия договор.

Може да започне още на първия работен ден. Пристигайки, изпълнен с надежда и амбиции на работа, служителят да открие, че работата, представена по време на интервютата за работа, не отговаря на реалността.

Може, същото нещо да бъде установено с течение на времето, опознавайки средата, и обръщайки внимание на взаимоотношенията между хората.

Токсична работна среда може да възникне, в случай, че служител, който не се интересува от хората бъде назначен на висок пост в организацията. Неосъзнатостта му, по отношение на важността на мотивацията и нейното въздействие го кара да дава приоритет на резултатите пред всичко останало. В резултат, на което човешките взаимоотношения в организацията започват да страдат.

Токсичната работна среда може също да се развие, когато има нездравословна конкуренция за ресурси и съревнование между служителите и различните отдели. Служителите може да се състезават за бюджет, време, разпределение на задачи, които са от решаващо значение за проектите, по които работят, или дори за време или внимание, което търсят и им е необходимо от мениджърите.

📑 Разрушаването на токсичната работна среда започва с психологическа безопасност

Toksichna rabotna sreda-2

HBR казва, че най-ефективните екипи имат едно общо нещо: психологическа безопасност. Това е „вярата, че няма да бъдеш наказан, когато направиш грешка“.

Както аз обичам да казвам – онова място, на което бихме могли да кажем:

➡️ „Хей, аз направих грешка!“

Колкото повече отговорности поемаме, толкова повече и предизвикателства срещаме, които често могат да бъдат придружени и с допускане на грешки. Грешки, за които трябва да можем да говорим спокойно.

Според мен, едно работно място трябва да ни осигурява възможността спокойно да си признаваме, че въпреки всички усилия, които полагаме не знаем всички отговори, да можем да бъдем откровени за несигурността си по пътя на развитието си, а и в определени ситуации да признаваме, че не знаем как да продължим напред без съдействието на някой.

Да знаем, че спокойно можем да помолим за съдействие!

📑 Много често служителите, които са обект на тормоз, може да започнат да изпълняват ролята на насилници.

📑 Не е тайна за никой, че често служителите напускат конкретна компания, заради мениджъра си. Поради неговата некомпетентност, или поради неспособността му да насърчава култура на открита и прозрачна комуникация.

📑 Служителите, които работят в токсична работна среда вършат работа с по-ниско качество, ангажират се по-малко, имат по-ниска мотивация, стават апатични, изложени са на по-голям риск от прегаряне и са все по-неудовлетворени от работата,и от личния си живот.

Не бива да чакаме момента, в който ще идентифицираме токсична среда в нашата компания. Важно е, да вземем под внимание мисията, визията и ценностите на компанията, и да се уверим, че наблюдаваме съответстващото им поведение.

Работейки рамо до рамо с хората в организацията да анализираме предизвикателства на ежедневието, пред които са изправени. Да говорим с тях и заедно да набележим възможни решения, които могат да бъдат приложени.

📑 Хората в организациите имат нужда от:

 • това да обръщаме внимание на добрите неща, които екипите правят и постигат в организацията.
 • да получават признание за всички вложени усилия;
 • от инициативи за насърчаване на сътрудничеството в безопасна среда, и изграждане на доверие;
 • да им покажем, че могат да се забавляват или да се наслаждават на работата;
 • да им показваме, че можем да погледнем конкретна ситуация и от тяхната гледна точка.

Надявам се, че публикацията ви е била полезна 🙌

Галина Кацарска

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *