HR обучение “Подбор на персонал”

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

📑Програма HR Pro Accelerator: Професионално обучение по ефективен подбор на персонал

Добре дошли в първото по рода си специализирано обучение по подбор на персонал, създадено специално за HR специалисти, които биха искали да се реализират в това HR направление. В този курс ще се запознаете с най-добрите практики, техники и инструменти за ефективен подбор на персонал, които ще ви помогнат да израстнете като професионалисти в областта на човешките ресурси.

Обучението по подбор на персонал е създадено с една ясна цел, и тя е да промени начина, по който вие възприемате и практикувате подбора на персонал. Съчетавайки най-добрите практики с иновативни подходи и персонализирано внимание към вашите нужди, обучение е проектирано по начин, който да ви предостави не само знания, но и конкретни умения, които ще ви помогнат да се откроявате като експерт по подбор на персонал и да бъдете конкурентноспособни на пазара на труда.

📑Значимостта на процеса по подбор на персонал:

Процесът по подбор на персонал е като ключ към разкриване на скрития потенциал на всеки човек, който стреми към развитие в HR областта. Това не е просто метод за попълване на обявените вакантни позиции в конкретна организация. Процесът по подбор на персонал представлява възможност да се анализират индивидуалните качества, знания, умения и професионален опит на кандидатите за работа и да се поставят в контекста на конкретни бизнес цели. Всеки професионалист в областта на подбора на персонал трябва да умее да преценява не само какво умее кандидатът за работа в момента, но и какво потенциално може да постигне в бъдеще.

Подборът на персонал е врата към възможности за развитие на кариерата, за допълнително обучение и специализация. Той е начин за изграждане на личен бранд и утвърждаване на професионалната идентичност.

От практическа гледна точка, процесът на подбор на персонал осигурява необходимите знания и умения, за да се правят балансирани и интелигентни решения при назначаване на служители. Той се основава на обективни критерии, които водят до по-добро съответствие между кандидатите и свободните позиции. Така се създава не само предимство за бизнеса, но и за самите кандидати, като се предоставят възможности за растеж и развитие, които са в съответствие с техните кариерни цели и амбиции.

Крайният резултат от успешния процес на подбор на персонал е създаването на стабилна и иновативна работна среда, в която всеки член на екипа може да реализира потенциала си и да допринася за успеха на организацията.

Освен това, процесът на подбор на персонал е ключов елемент за изграждането на организационна култура. Чрез правилното назначаване на правилните хора на правилните места, компаниите създават среда, в която талантът е разпознат, ценен и стимулиран. Това не само повишава мотивацията и ефективността на служителите, но и гарантира, че организацията е подготвена да се адаптира към предизвикателствата и възможностите на съвременния бизнес свят.

Подборът на персонал също така играе ключова роля в създаването на работна среда, в която всеки се чувства приет и уважаван. При наличието на разнообразие в екипа се отварят нови перспективи и възможности за иновации, които могат да доведат до постигането на целите на организацията по начини, които преди това не са били възможни.

Така чрез правилния подбор на персонал не само се осигурява успехът на бизнеса, но и се предоставя възможност за личен и професионален растеж на всеки служител, който е част от този процес.

📑Тенденции в търсенето на специалисти по подбор:

В настоящия бизнес климат, в който конкуренцията е ожесточена, а технологичните иновации непрекъснато променят пейзажа на трудовия пазар, компаниите са настоятелно заинтересовани от намирането и задържането на висококвалифицирани специалисти по подбор на персонал. Ефективният подбор на правилните хора с правилните умения и таланти е от ключово значение за успеха на всяка организация.

В съвременния свят на бизнеса, където скоростта на промяната е безпрецедентна, компаниите търсят специалисти по подбор на персонал, които не само разбират техниките за привличане на висококвалифицирани специалисти, но и са в състояние да се адаптират към новите тенденции и технологии в областта на човешките ресурси.

Освен това, нарастващата осведоменост за важността на организационната култура и разнообразието в работната среда насърчава компаниите да инвестират в специалисти по подбор на персонал, които са компетентни в създаването на стимулиращи среди за работа.

За всеки HR специалист, който търси  възможности за кариерно развитие в областта на подбора на персонал, инвестирането в това обучение и развитие в тази сфера е не само логично, но и стратегически важно за неговата професионална реализация и успех.

📑ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

За HR специалисти, които:

 • имат нужда от менторска подкрепа и индивидуални консултации, които да отговорят на конкретните им нужди, и да им помогнат да разрешат предизвикателствата в работата си;
 • искат да получават конкретни съвети и ресурси за успешно развитие в областта на подбора на персонал;
 • искат да преодолеят ниското самочувствие и да развият повече увереност в себе си и своите умения в HR сферата;
 • биха искали да получат реална оценка на притежаваните от тях знания, умения и професионален опит;
 • са разочаровани от неефективните обучения по подбор на персонал, на които са се записвали до този момент, и на работното си място не срещат подкрепа.
 • са амбициозни и ангажирани с кариерното си развитие в HR сферата;
 • търсят възможности за развитие и усъвършенстване;
 • стремят се към високи постижения и успех в кариерата си;
 • интересуват се от персонализирани обучения в областта на подбора на персонал, за да придобият необходимите знания и умения, и да развият своя кариерен път в областта на човешките ресурси.

Обучение по подбор на персонал

📑Приемът в програмата се извършва на база на проведена опознавателна среща, която е напълно неангажираща и безплатна за участниците. След срещата ще бъдете уведомени дали сте приети в програмата, и съответно дали обучението е подходящо за вас. 

 • Обучението по “Подбор на персонал” се състои от 6 онлайн срещи.
 • Всяка среща е с продължителност 2 – 2,5 астрономически часа.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

📑 Модул 1: Основи и същност на ефективния процес по подбор на персонал:

 • Разбиране на ключовите понятия и процеси в подбора на персонал;
 • Обзор на позицията “Експерт, подбор на персонал” (ключови задължения и отговорности, знания, умения, опит, образования, квалификации, личностни характеристики, които трябва да притежават);
 • Ефективният процес по подбор на персонал като инструмент за намаляване на текучеството на персонал.

📑 Модул 2: Определяне на нуждите от назначаване на нови служители, и анализ на длъжността

 • Изграждане на стратегия за подбор на персонал: от определяне на нуждите до планирането на процеса. Умения за анализ на потребностите на организацията;
 • Разглеждане на казус, свързан със ситуации, в които може да бъде допусната грешка при назначаването на нов служител в организация, в резултат на която той ще напусне работа или ще се наложи вие да го освободите;
 • Разглеждане на най-често срещаните случаи, в които анализираме една длъжност, с ясна аргументация защо е необходимо това действие;
 • Основните цели, които се поставят пред всяка една длъжност в организациите;
 • Подробно разгледане на задължителните реквизити на една длъжност, с предоставяне на конкретни насоки и въпроси, които ще ви помогнат да се справяте сами с тази дейност в бъдеще.

📑 Модул 3: Изготвяне на уникално стойностно предложение към служителите (EVP) и изготвяне на обява за работа

 • Установяване и конкретизиране на базови показатели с помощта, на които ще можете да проследите разликата преди създаването на EVP, и след неговото създаване;
 • Менторска подкрепа и професионални насоки, на какво точно да обръщате внимание, когато проучвате конкурентите на компанията, в която работите;
 • Ще се научите да анализирате защо хората искат да работят за вас, каква е основната причина служителите да напускат вашата компания, да идентифицирате различията в отделните групи служители;
 • Анализиране на данните, които ще съберете;
 • Идентифициране на идеалния кандидат за работа за вашата компания, чрез конкретни насоки и въпроси;
 • Подробно разглеждане на „работещата“ структура на обявата за работа.

📑 Модул 4: Подготовка за провеждане на интервю за работа

 • Изясняване и конкретизиране на основните цели на интервюто за работа;
 • Комбиниране на опознавателни, и въпроси, свързани с необходимите компетенции за длъжността с предварително заложени критерии, с цел изграждане на обективна картина за професионалните възможности на кандидатите;
 • Разликата между традиционното и поведенческото интервю за работа, и тяхното структуриране и провеждане;
 • Разглеждане на набор от примерни въпроси, целящи получаването на конкретни отговори;
 • Разглеждане на техниката STAR, от гледната точка на експертите по подбор на персонал;
 • Разглеждане на въпросите, с чиито отговори трябва да е подготвен всеки ескперт по подбор на персонал преди да влезе в интервю за работа;
 • Запознаване с компетентностен модел, базиран на търсени поведения в кандидатите за работа;
 • Ще надникнем зад кулисите и ще ви запозная със съвместната работа между кариерен консултант и негов клиент, който разглежда обяви за работа, търсейки нова кариерна възможност. Тази различна гледна точка, ще ви помогне да изготвяте привличащи вниманието обяви.

📑 Част 5: Процесът на Подбор и Селекция

 • Знания за различните платформи и методи за публикуване на обяви и привличане на вниманието на потенциални кандидати;
 • Техники за ефективно интервюиране и оценяване на кандидатите;
 • Знания за различните методи за оценка на професионални умения, компетенции и потенциал на кандидатите;
 • Практически упражнения за развитие на уменията за оценка и селекция.

📑 Част 6: Анализ на професионалния опит на кандидата за работа и идентифициране на подходящата работна среда за него

 • Запознаване с процеса по анализиране на притежавания от кандидата професионален опит;
 • Идентифициране на постиганите от кандидатите професионални резултати, както и оценяване какво е било въздействието на кандидата за работа върху дейността на конкретните компании, в които е работил, и как е развил позициите, които е заемал, какви промени е извършил;
 • Идентифициране на подходящата работна среда за всеки един кандидат за работа. Тази стъпка от обучението е изключително важна, тъй като работната среда е една от най-често срещаните причини за напускане на работа от страна на служителите във всяка една компания.

📑 Част 7: Изграждане на Личен Бранд в областта на подбора на персонал

 • Как да създадете и укрепите своя личен бранд като експерт в подбора на персонал;
 • Знания за важността на личния бранд в HR сферата и как да създадете силно и уникално присъствие;
 • Използване на социалните мрежи за привличане на кандидати и изграждане на професионални връзки.

През цялото време на курса, можете да разчитате на менторска подкрепа и насоки за личностно развитие.

📑Отделно ще бъдат организирани и 4 тематични работилници

 • Идентифициране и оценяване на преносими умения;
 • Стратегии за подбор на персонал: ще разгледаме практически упражнения и казуси, които ще ви помогнат да разберете как да определяте нуждите от нови служители в организацията, в която работите и да разработвате ефективни стратегии за подбор на персонал;
 • Майсторство в интервюирането и оценяването на кандидати: ще бъдете част от провеждането на ролеви игри, симулации на интервюта и практически упражнения за оценка на кандидатите за работа, за да развиете уменията за структурирано интервюиране;
 • Изграждане на личен бранд в HR сферата: упражнения за създаване на професионални профили в социалните мрежи, развитие/анализ на личния бранд и практики за присъствие в онлайн средата.

📑 Начало на обучението: 17.05.2024 г.

За всеки един модул ще се организира онлайн среща с умела комбинация от теория и практика.

Отделно ще бъде създадена затворена група, в която ще се качват видеа и полезни материали.

Датите на провеждане на срещите са:
 • 17.05.2024 г. от 18:30 ч. до 20:30 ч.
 • 21.05.2024 г. от 18:30 ч. до 20:30 ч.
 • 28.05.2024 г. от 18:30 ч. до 20:30 ч.
 • 02.06.2024 г. от 10:00 ч. до 12:30 ч.
 • 08.06.2024 г. т 10:00 ч. до 12:30 ч.
 • 15.06.2024 г. от 10:00 ч. до 12:30 ч.

Датите за провеждане на тематичните работилници ще бъдат уточнени допълнително.

📑 Завършилите успешно обучението ще получат сертификат от Агенция по подбор на персонал.

Цената на обучението е 390 лв. (бихте могли да заплатите обучението на 3 равни вноски по 130 лв)

КАКВО КАЗВАТ ЧАСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ВЕЧЕ ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ?

Надежда К, HR мениджър: “Успях да се докосна до професионалист, чрез Вашите презентации и обучението. Всеки модул е полезен и обогатяващ. Дадох си сметка, колко всъщност полезно може да бъде оценяването на кандидатите. Да кажем, че до момента не съм унифицирала въпросите по време на интервю, а е трябвало. Намерих доста грешки, които съм допускала при оформянето на привлекателна обява за работа. Водихте обучението последователно, разбираемо с много добра аргументация, защо трябва да се процедира по даден начин при подбора. Продължавайте да давате на хората частица от Вас, да ги мотивирате. Оценявам високо вашето старание и ви се възхищавам. Знам, че благодарение на Вас съм разширила познанията си.”

Гергана Н., HR специалист: “Обратната ми връзка относно обучението по подбор, ако трябва да използвам 1 дума бих използвала вдъхновяващо. Обучението беше на разбираем език с ясни примери, обхванахме много повече теми отколкото съм си представяла, че са свързани с подбора на персонал. В момента в университета този семестър имам такава дисциплина и искам да ти кажа че от теб и обучението научих много повече отколкото от университета. Лично за мен успя да представиш всичко интересно, обвързано с другите направления на човешките ресурси, да подчертаеш важността на дейността по подбор, сериозността на дейността както и качествата които един специалист по подбор трябва да притежава, ако иска да е добър професионалист. Всички срещи ангажираха вниманието ми и очаквах с нетърпение както видеата в групата в фейсбук, така и срещите. Не усещах, кога са се минали 2 часа и ми беше страшно интересно и приятно да дискутираме. В нито един момент не загуби моето внимание и не усещах кога се е минало времето. Обобщено за срещите и информацията – смятам че ни представи богата целенасочена информация, обоснована адски добре и никога не си зададох въпроса защо се прави това или онова в процеса по подбор, езика беше достъпен, увлекателен и ангажиращ, беше отговорено на всеки 1 въпрос, който зададохме и средата, в която се проведе обучението беше отпускаща и приятелска. Проектът, по който работихме беше страхотен, ходила съм на други обучение и никога досега не са ми давали толкова подробна задача, за да мога да се упражни практически това което чухме, да обмислим и приложим всички аспекти на теорията в реално действие. Искам да си призная, че преди обучението го омаловажавах като дейност, заради практиките на които съм попадала в ролята си на кандидат за работа.Много се радвам, че това вече не е така и промени мнението ми и отношението ми към дейността по подбор. Мнението ми за теб като обучител, е че си човек отдаден на работата си. Вършиш всичко със страст и желание, което много силно личи. Умееш да вдъхновяваш, да презентираш ясно и целенасочено, да посееш семенцето на знанието в главите на обучаващите, да запалиш пламъка на знанието и желанието да се замислят над практиките, които са виждали, как нещата могат да се случват по-добре и какви стъпки трябва да се приемат да се стигне до там. Средата, която създаде беше приятелска, отпускаща, респектираща. Според мен всички се чувствахме комфортно да задаваме въпросите си и да споделяме. Обърна внимание на всички и никои не беше пренебрегнат. Създаваш чувството че нямаш обучение и задание, а приятелска среща и дискусия. Всеки път си мислех, колко щеше да е хубаво да работя в среда, в която ръководителя ми да притежава тези качества – да знае точно какво иска и да успее да го обясни без да има въпросителни, да го уважавам, защото е знаещ и можещ и вдъхновяващ и да създава среда, която да допринася за моето желание да работя и да се уча и да ставам по-добра.”

Екатерина Г, IT recruiter: “Благодаря ти от все сърце за отделеното време, също така и съботно, за да се опиташ да ни въведеш в сферата на човешките ресурси. Аз се записах на този курс при теб като доказан професионалист (това го доказа по време на срещите ни), за да уточня сама за себе си дали тази материя ще ми бъде действително толкова интересна, колкото представата, която съм си формирала за нея. В заключение мога да преценя, че знанията ми далеч не бяха изчерпателни, и със сигурност добих един нов прочит на този “занаят”. Изключително структурирани и лесно смилаеми са твоите презентации, както и темите, които обсъдихме по време на срещите. Това, че записваше видеа и ни ги изпращаше предварително, за да минем през материала сами, беше според мен гениално.”

Бихте могли да заявите участието си в обучението по “Подбор на персонал”, попълвайки формата по-долу:

В случай, че имате допълнителни въпроси – можете да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или 📧 galinakatsarska@gmail.com.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *