Кариерно Консултиране | Услуга

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

Времето, в което живеем се характеризира с промени в бизнеса и технологиите, и то с много бързи темпове. Това води до значителни промени в начина, по който работим, комуникираме и намираме информацията, която ни е необходима.

Как времето, в което живеем засяга нашето професионално развитие?

Всекидневният живот и работата са все по-дигитализирани. Всичко, от бизнес процесите до социалните взаимодействия, се осъществява през интернет и с помощта на различни дигитални устройства и платформи.

Изкуственият интелект и автоматизацията променят начина, по който работим. Те може да автоматизират монотонни задачи и да предоставят анализи и прогнози, които помагат за вземането на по-добри решения. От тук, идва и притеснението, че голяма част от професиите ще изчезнат в бъдеще.

Светът става все по-глобален. Комуникациите и търговията се развиват на международно ниво. Това отваря врати за работа с хора от различни култури и общества.

Това, което всеки един човек, който цели кариерно развитие трябва да вземе под внимание, е че бързите промени в технологиите и пазарите изискват от него непрекъснато обучение и преквалификация, за да поддържа актуалността на професионалните си умения.

Всички ние трябва да бъдем гъвкави и готови да се адаптираме към новите технологии и методи на работа. За да запазим своята конкурентоспособност, е важно да инвестира време и усилия в непрекъснато обучение и развитие на нашите умения.

Повече от задължително е развиването на дигитални умения.

Процес по кариерно консултиране

Във времена, в които има толкова голямо разнообразие от професии, кариерно консултиране излиза на преден план.  Хората все по-често се замислят за своето професионално развитие, както и до каква степен са конкурентноспособни на пазара на труда.

Процесът по кариерно консултиране е изключително важен инструмент, предоставящ необходимите насоки и подкрепа за изграждането на успешна професионална реализация.

Кариерното консултиране е важно за всеки човек, независимо от това дали търси нова работа, желаейки кариерно развитие, или е на път да заеме първата си работна позиция /за кои хора е подходящ процесът по кариерно консултиране, бихте могли да прочетете по-долу в публикацията/.

📑 В случай, че обмисляте съвместна работа с кариерен консултант, то трябва да знаете следните неща за процеса по кариерно консултиране:

 • Процесът на кариерно консултиране може да изиска промени в мисленето, постъпките и дори в кариерната ви пътека. Важно е да бъдете гъвкави и отворени към нови възможности;
 • Също така, е важно да сте готови да споделите своите мисли, амбиции, притеснения и страхове с кариерния консултант;
 • Кариерното консултиране е двустранен процес, който изисква вашата ангажираност и участие, с цел постигане на най-добрите резултати;
 • Процесът по кариерно консултиране подчертава важността на адаптацията и ученето през целия живот. Трябва да сте готови да разширявате знанията си, и да приемате нови предизвикателства.

Кариерното консултиране не е просто среща със специалист /кариерен консултант/, предоставящ информация за актуални тенденции на пазара на труда. То представлява по-широк процес, включващ себепознание, изграждане на професионални цели и избор на конкретен път към тяхното постигане.

Какво включва процесът по кариерно консултиране?

В началото на този вълнуващ процес стои себепознанието.

Кариерните консултанти работят със своите клиенти, за да им помогнат да разкрият своите интереси, ценности и умения. На този етап, човек не търси само отговор на въпроса “С какво искам да се занимавам?“, той работи целенасочено, за да осъзнае вътрешните си ресурси и мотивация, които ще му служат по пътя към реализирането му като професионалист.

📝 Предлагам ви да поговорим за част от важните аспекти на себепознанието.

Идентифициране на личните ценности и водещите интереси:

 • себепознанието помага на човек да определи своите основни лични ценности. Когато работата и кариерата са в хармония с тези ценности, това води до по-голямо удовлетворение и ангажираност с работата от страна на всеки един човек/служител;
 • себепознанието помага да се открият онези области, от които наистина човекът се вълнува. Когато човек работи в област/индустрия, от която се интересува, това не само води до по-голям успех в професионално отношение, но и към по-високо ниво на лично удовлетворение.

Изграждане и формулиране на цели и мисия:

 • процесът по кариерно консултиране, в частност инструментите, които се използват на етапа, свързан със себепознанието помагат на човек да формулира ясни цели и мисия, свързани с професионалното му развитие.

Осъзнаване и придобиване на реална представа за притежаваните знания, умения и силни страни:

 • когато човек работи в области, в които се чувства уверен и компетентен, има по-голяма вероятност да постигне високи постижения и удовлетворение от работата си. Знаейки много добре кои са силните му страни, човек може да се ориентира по-добре в конкретни индустрии и роли, в които ще има възможността да ги използва. Също така, човек, фокусирайки се и използвайки силните си страни в работното ежедневие, той вдъхновява хората около него.

По-ефективно вземане на кариерни решения:

 • когато имаме ясно разбиране за себе си, ние сме способни да вземаме по-обмислени и информирани решения относно нашата кариера, съответно до по-големи и удовлетворяващи професионални резултати.

Управление на личностното и професионалното развитие:

 • себепознанието е непрекъснат процес, който подпомага личностното и професионално развитие. Всеки човек се променя, което съвсем логично води до промяна на кариерните му цели и стремежи.

📑 Следващата стъпка в процеса е изграждането на ясни професионални цели.

Кариерните консултанти помагат на своите клиенти да дефинират конкретни, постижими и реалистични цели, които са в съответствие с техните интереси и възможности. Също така, подпомагат клиентите си в създаването на план за развитие, който да ги насочва към желаните резултати.

Поставянето на цели в контекста на кариерното развитие има няколко важни аспекта и предимства, които играят съществена роля.

📝 Нека да споменем някои от тях:

 • поставянето на цели помага на човек да фокусира усилията и ресурсите си върху конкретни направления и постигането на желаните от него резултати, без да се разсейва с дейности, които „крадат“ от времето му;
 • целите са един от водещите мотивационни фактори, които не бива да бъдат подценявани. Хората, които имат ясни и мотивираши цели, са по-склонни да проявят ангажираност и усилия в работата си. Този аспект е важен за създаване на вътрешна мотивация и устойчив интерес към професионалните задачи;
 • целите в кариерното развитие често включват стремеж към личностно развитие. Когато човек си постави цели за придобиване на нови умения, разширяване на познанията си или поемане на нови предизвикателства, той създава възможности за постоянно усъвършенстване;
 • целите допринасят за по-ефективно управление на времето и усилията, което води до по-висока производителност, планиране и структуриране на задачи. Резултатът е по-голяма ефективност.
 • поставянето на цели позволява на всеки един човек да следи своя напредък. Също така, своевременно да коригира посоката на движение;

Целите могат да включват по-дългосрочна визия, както и краткосрочна такава. Планирането е от съществено значение за изграждане на устойчив и разнообразен професионален път.

📑 Кариерен план

На базата на изяснените цели и възможности, кариерният консултант помага на клиента да състави индивидуален кариерен план.

Кариерният план представлява стратегия, която описва посоката и целите за професионално развитие на човека. Важно е кариерният план да бъде гъвкав, като се приспособява към измененията в личния и професионалния живот на човека.

На първо място, е повече от необходимо да бъде направен анализ на на текущите познания, умения, опит. Този анализ предоставя основа за определяне на стъпките, необходими за постигане на поставените цели.

Кариерният план обикновено включва конкретни стъпки и мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се постигнат кариерните цели.

Изграждането на стратегия за развиване на професионална мрежа включва участие в конференции и събития, изграждане и поддръжане на връзки с колеги и ментори, както и позициониране в професионални мрежи.

Изграждането на професионална мрежа от контакти е важна част от успешното управление на кариерата. Това не само помага за разширяване на професионалните възможности, но и предоставя ресурси и подкрепа от хора в сходни сфери.

📝 Нека да разгледаме няколко начина за изграждане на професионална мрежа:

 • посещаване на конференции, семинари, срещи и други професионални събития, които предоставят възможност за срещи с хора от същата индустрия или сходни области, както и с едни и същи интереси. Запознанства, направени лично, често са по-значими и могат да доведат до по-дългосрочни връзки;
 • включване в онлайн или офлайн професионални общности, в които можем да споделяме опит, да задаваме въпроси и да учим от други професионалисти. Могат да бъдат във формата на форуми, групи в социални мрежи, уебинари и други платформи;
 • социалните мрежи като LinkedIn, Twitter са отличен начин за изграждане и поддържане на професионални връзки. Активното участие в различни обсъждания, споделяйки съдържание, изграждаме профил и се свързваме с хора в област, от която се интересуваме;
 • участия в професионални обучения и курсове, които не само ни предоставят нови умения и знания, но също така ни предоставят възможност да срещнем и да се свържем с хора от съответната индустрия.

📑За какво още, бихте могли да разчитате на кариерния консултант по време на процеса по кариерно консултиране?

 • определяне на конкретни действия и задачи, които трябва да бъдат предприети за постигане на кариерните цели. Тези стъпки обикновено са подробни и ориентирани към резултати;
 • предоставяне на съвети относно възможни стъпки за напредък в текущата кариера. Това може да включва предложения за промяна на работата, участие в проекти и други.

Също така, човек може да разчита, че кариерният консултант ще му предостави ценна информация за текущите тенденции на пазара на труда, съответстващи на интересите и поставените цели.

📝 Тази информация включва:

 • предоставяне на информация, по отношение на текущата ситуация на заетост в различни отрасли и области. Това включва информация за секторите, в които има тенденция за по-голямо търсене на служители, както и за областите, в които се очертава намаляване на предлагането на работа;
 • очакваните промени в технологичната среда, иновациите, търсенето на нови умения и акцентът им върху конкретни индустрии;
 • предоставяне на информация по отношение на уменията и квалификациите, които се търсят от работодателите както в настояще, така и в бъдеще. Консултантът предоставя препоръки за усъвършенстване на уменията на клиента, за да отговори на изискванията на пазара.

Като цяло, кариерният консултант цели да предостави индивидуална, актуална и целенасочена информация, която да помогне на клиента в процеса на вземане на решения за кариерното му развитие.

📑 Важна част от процеса по кариерно консултиране е и подкрепата в изграждането на ефективни стратегии за търсене на работа и утвърждаване на личен бранд.

Предлагам ви да разгледаме какви биха могли да бъдат ефективните стратегии за търсене на работа.

Считам за важно да отбележа, че една стратегия би била ефективна само в случай, че е съобразена с индивидуалните умения и предпочитания на клиента.

Въпреки това, кариерният консултант може да предостави следните общи стратегии:

 • изготвяне на професионални автобиография и мотивационно писмо;
 • оказване на съдействие в активното търсене на работа, чрез участие в онлайн платформи за заетост, разглеждане на обяви за работа, проактивно изпращане на автобиографии към работодатели и т.н;
 • професионална подготовка за явяване на интервю за работа, чрез симулация на интервюта, както и съвети за успешно представяне.

📑 Утвърждаване на личен бранд

Личният бранд е вашето представяне /визуално и текстово/ – както онлайн, така и в реалния живот. Включва всичко, от професионални умения и опит до лични качества и ценности. Един силно изграден личен бранд помага на човек да се отличи от останалите професионалисти, които са му конкуренти в конкретна област.

Как утвърждаването на личен бранд ни помага за нашето професионално развитие?

 • силният личен бранд привлича вниманието на работодатели, клиенти, партньори и други професионалисти, които могат да ни предложат нови възможности за кариерно развитие, включително работни места, проекти и партньорства;
 • увеличава доверието и засилва авторитета ни, което води до по-добри възможности за работа, клиенти и влияние в индустрията, в която се развиваме професионално;
 • помага ни да изградим професионална мрежа от контакти. Това са ценни връзки, които могат да ни бъдат полезни в бъдеще;
 • подобрява нашата видимост и репутация в професионалните среди. Разпознават ни като експерти в нашата област, и съответно получаваме повече възможности за участие в събития, публикации и други важни инициативи.

Обърнете внимание, че личният бранд не е статичен – той се развива и се променя, точно както и нашето професионално развитие.

За кои хора е подходящ процесът по кариерно консултиране?

Кариерното консултиране е подходящо и полезно за различни групи хора в различни етапи на техния кариерен живот.

📝 Ето някои от основните групи, които могат да извлекат полза от кариерно консултиране:

 • студенти и млади хора, които учат или скоро са завършили образование, могат да се възползват от кариерно консултиране, за да изградят ясна представа за своите кариерни цели, да вземат информирани решения относно професионалното си бъдеще и да планират необходимите стъпки;
 • професионалисти, които са в началото на кариерния си път – тези хора често търсят съвет по отношение на развитието си, изграждането и развиването на умения, избор на подходяща кариерна пътека и установяването на професионални цели;
 • хора, които са на прага да извършат промяна в кариерата си. Те търсят консултация, за да проучат нови възможности, да подготвят план за прехода и да се адаптират към промените, които ще настъпят в живота и професионалния им живот;
 • опитни професионалисти, които търсят напредък в кариерата си, могат да използват консултацията, за да преценят текущите си познания и умения, конкурентноспособността си, да се ориентират какви са стъпките, през които трябва да преминат, с цел бъдещо развитие и да утвърдят своите кариерни цели;
 • хората, които търсят нова работа, могат да се възползват от кариерно консултиране, за да съставят ефективни автобиографии и мотивационни писма, да се подготвят за професионално явяване на интервю за работа, да изследват нови възможности за заетост и да развият стратегии за успешно търсене;
 • процесът по кариерно консултиране е подходящ за хора, които се намират в период на лични или професионални кризи, като загуба на работа, която води до кардинална промяна в живота. Тези хора могат да извлекат полза от кариерно консултиране, за да намерят нова насока и да се адаптират към новите обстоятелства.

Най-общо казано, кариерното консултиране е полезно за всеки, който желае да постигне по-голямо осъзнаване за своите кариерни цели, да развие уменията си и да вземе по-добри кариерни решения.

📑Финални думи:

Кариерното консултиране е ценен процес, който ви предоставя необходимите инструменти, ресурси и насоки за постигане на вашите кариерни цели.

Чрез изграждане на ясно определен кариерен път, подобряване на уменията и изграждане на професионални връзки, вие можете да се придвижвате напред в своята кариера и да постигнате успех.

Кариерният консултант играе ключова роля в процеса по кариерно консултиране, тъй като предоставя персонализирана подкрепа и насоки, които ви помогат да навлезете в следващата фаза от вашия професионален живот.

Повече за процеса по кариерно консултиране, и изчерпателна информация за стъпките, през които се преминава, бихте могли да прочетете в тази публикация – Кариерно ориентиране и консултиране

В случай, че търсите подкрепа и насоки за развитието на вашата кариера, можете да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com, с цел провеждане на кратка напълно безплатна и неангажираща онлайн среща по време, на която ще ме запознаете с предизвикателствата пред вас, а аз ще ви информирам в детайли как бих могла да ви бъда полезна.

С уважение,

Галина Кацарска