ТРЗ обучение | Изменение на индивидуалното трудово правоотношение

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

В обучението „Изменение на индивидуалното трудово правоотношение“  на разбираем език и увлекателен начин ще надникнем към трудовото право, ще тълкуваме кодекса на труда и ще разгледаме в детайли следните теми:

I. Определеност и стабилност на индивидуалното трудово правоотношение.

II. Забраната за едностранно изменение на индивидуалното трудово правоотношение, както и измененията, които се допускат по изключение.

III. Изменение на характера и мястото на работа от страна на работодателя.

IV. Промяна на характера на работата по причини, лежащи в работника или служителя.

V. Изменение на мястото на работа.

VI. Командировката на работника или служителя.

VII. Запазване на трудовото правоотношение при промени в работодателя, вкл. формите на промени, специфичните задължения на работодателя.

За кого е подходящо обучението “Изменение на индивидуалното трудово правоотношение”?

Обучението е подходящо за всички хора, които биха искали да се равиват професионално в областта на човешките ресурси и проявяват интерес към длъжността „Специалист човешки ресурси“ и „ТРЗ специалист“. Също така, е подходящо за всички работници и служители, които биха искали да са запознати с правата си. Можете да се запознаете с предхождащото го обучение на тема: Възникване на трудово правоотношение и видове трудови договори

Провеждане на обучението:

Обучението се провежда под формата на индивидуална онлайн среща.

Продължителността на срещата е 5 астрономически часа. Обучението може да бъде проведено и в два последователни дни, по желание на обучаващия се.

🎁 БОНУС:

Всеки от участниците получава отстъпка при продължаващи обучения.

📑 Цена на обучението: 80 лв.

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на 📧 galinakatsarska@gmail.com.

С уважение:

Галина Кацарска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *