ТРЗ обучение | Работно време и почивки

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

С обучението „Работно време и почивки“ ще превърнем една привидно скучна тема в интересна, и още по-важното полезна информация на напълно достъпен и разбираем език.

Ще разгледаме в конкретика всяка една от по-долу изброените теми:

 1. Правната уредба на работното време
 2. Работното време като мярка на труда

III. Видове работно време:

 • нормално работно време;
 • удължено работно време; – основание за въвеждането му, ограничения, особености, компенсиране;
 • намалено работно време;
 • непълно работно време – договорното непълно работно време, едностранно въведено от работодателя непълно работно време;
 • редовно и извънредно работно време;
 • дневно и нощно работно време
 • непрекъснат и прекъснат работен ден;
 • фиксирано и променливо работно време
 • същинско работно време и време на разположение.

IV. Работен ден и работна седмица

 • класификации на работния ден;
 • правното значение на работната седмица.

V. Извънреден труд

VI. Разпределение и изчисляване на работното време

VII. Почивки

VIII. Празнични дни

За кого е подходящо обучението “Работно време и почивки”?

Обучението е подходящо за всички хора, които биха искали да се равиват професионално в областта на човешките ресурси и проявяват интерес към длъжността „Специалист човешки ресурси“ и „ТРЗ специалист“.

Провеждане на обучението

Обучението се провежда под формата на индивидуални онлайн срещи с обща продължителност 5 часа. Разпределението им е по договаряне с обучаващия се.

🎁 БОНУС: Всеки от участниците получава отстъпка при продължаващо обучение.

📑 Цена на обучението: 100 лв.

Цената на обучението може да бъде заплатена на 2 равни части (2 внoски по 50 лв).

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на 📧 galinakatsarska@gmail.com.

С уважение:

Галина Кацарска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *