ТРЗ обучение | Възникване на трудово правоотношение | Видове трудови договори

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

Първото по рода си ТРЗ обучение, в което на разбираем език и по-увлекателен начин ще надникнем към трудовото право, ще се научим да тълкуваме кодекса на труда и ще разгледаме в детайли следните теми:

I. Правното значение на трудовото правоотношение.

II. Работникът или служителят като страна на индивидуалното трудово правоотношение.

III. Работодателят като страна на индивидуалното трудово правоотношение.

IV. Основания за възникване на индивидуалното трудово правоотношение:

 • понятие и видове;
 • трудовият договор като основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение;
 • обща правна ранка на трудовия договор;
 • сключване на трудовия договор;
 • момент на сключване на трудовия договор;
 • началото на изпълнение на трудовия договор;
 • постъпване на работника или служителя на работа;
 • съдържание на трудовия договор.

V. Видове трудови договори:

 • понятие и обща класификация;
 • трудови договори за неопределено време;
 • видове срочни трудови договори;
 • превръщане на срочни трудови договори в безсрочни;
 • трудов договор за изпитване;
 • договори за допълнителен труд;
 • трудов договор за работа през определени дни в месеца;
 • трудов договор за обучение по време на работа;
 • трудов договор за стажуване;
 • трудови договори с работно място извън помещенията на работодателя
 • трудов договор за надомна работа;
 • трудов договор за работа от разстояние;
 • конкурсът като основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение.

VI. Недействителност на основанието за възникване на индивидуалното трудово правоотношение.

За кого е подходящо обучението “Възникване на трудово правоотношение и видове трудови договори”?

Обучението е подходящо за всички хора, които биха искали да се равиват професионално в областта на човешките ресурси и проявяват интерес към длъжността „Специалист човешки ресурси“ и „ТРЗ специалист“. Също така, е подходящо за всички работници и служители, които биха искали да са запознати с правата си.

Провеждане на обучението:

Обучението се провежда под формата на индивидуални онлайн срещи с обща продължителност 10 часа. Разпределението им е по договаряне с обучаващия се (разпределението не може да бъде по-голямо от 4 срещи).

🎁 БОНУСИ: Всеки от участниците получава отстъпка при продължаващи обучения.

📑 Цена на обучението: 200 лв.

Цената на обучението може да бъде заплатена на 2 равни части (2 внoски по 100 лв).

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на 📧 galinakatsarska@gmail.com.

 

С уважение:

Галина Кацарска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *