Кариерен консултант | Галина Кацарска

Кариерен консултант | Галина Кацарска

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

Целта на публикацията е да ви запознае с професията на Кариерния консултант, чиято значимост расте с всеки изминал ден.

Здравейте, казвам се Галина Кацарска. Добре дошли в моя уебсайт!

Бих искала да ви представя професията на Кариерния консултант, предназначението и основните ползи от провеждането на кариерни консултации, и разбира се основните стъпки в процеса на кариерно консултиране.

Кариерният консултант е професионалист, който задължително трябва да е преминал през специализирано обучение /силно ви препоръчвам да изберете кариерен консултант, който има дългогодишен опит в областта на човешките ресурси, в т.ч. и в подбора на персонал/.

Кариерният консултант предоставя индивидуална подкрепа на своите клиенти, които търсят помощ при определянето и постигането на своите професионални цели.

В моята практика на кариерен консултант, аз анализирам уменията, интересите, ценностите и опита на моите клиенти, за да им предоставя изчерпателна информация и насоки за подходящите за тях кариерни пътища, обучение и развитие.

Основната ми задача, изпълнявайки ролята на кариерен консултант е да улесня достъпа на клиентите ми до възможностите за професионална реализация и да им окажа съдействие в процеса на кариерно развитие.

Кариерно консултиране

Жена с ключ в ръцете
Кариерното консултиране като ключ за професионалното развитие

Под кариерно консултиране се разбира процесът в рамките, на който кариерният консултант, оказва съдействие на своя клиент на базата, на което  той взема добри решения за професионалния си и личен живот. По-друг начин казано,  кариерните консултации помагат на хората да създадат вътрешно съгласуван и подходящ образ за самите тях, и съответно на ролите им в света на труда, да реализират на практика кариерните си цели, постигайки собствено удовлетворение и обществена полза.

С какво са полезни предлаганите от мен кариерни консултации на моите клиенти:

Помагам им да открият професионалните сфери, в които биха искали, и съответно имат възможност да се реализират като професионалисти. Целта е да се почувстват лично и професионално удовлетворени. Разбира се, това се постига в резултат от извършване на детайлен анализ на притежаваните от тях –  умения, интереси, ценности и кариерни цели. На базата на този анализ, аз имам възможността да им предоставя персонализирани насоки за кариерно развитие.

Вземайки под внимание факта, че съвременният пазар на труда е динамичен и се променя бързо – аз им предоставям информация за актуалните тенденции, изискванията към различните професии и възможностите пред тях, което им помага да се адаптират.

Оказвам им съдействие при идентифициране на липсващи умения и компетенции, които са необходими за развитието на тяхната кариера. По този начин, имат яснота къде точно е необходимо да насочат усилията си, по отношение на подходящо обучение и развитие.

Хората, с които работя могат  да разчитат на помощта ми, за да преодолеят  неувереност, която може да забави или ограничи техния професионален напредък (преодоляване на професионални бариери). В случай, че са преминали през токсична работна среда или все още работят в такава, биха могли да разчитат на психологическа подкрепа и мотивация, за да преминат през този етап от професионалният им живот и да продължат към постигането на своите кариерни цели.

Изготвяне на план за кариерно развитие: След анализа на клиентските данни, консултантът помага да се изготви персонализиран кариерен план, включващ целите, стъпките и ресурсите, необходими за постигането им.

На базата на дългогодишния ми опит в областта на човешките ресурси, в т.ч. подбора на персонал помагам на клиентите ми в създаването на ефективни стратегии за търсене на работа, включително изготвяне на автобиография, както и провеждане на демо интервюта за работа.

Много често работа с клиенти, на които им се налага или те самите желаят да направят кариерна промяна. В тези случаи, аз им предоставям необходимите инструменти и информация, за да направят по-осмислен и успешен преход (подкрепа при промяна на кариерния път).

Много често мои клиенти са начинаещи специалисти в областта на човешките ресурси. Подкрепям ги с конкретизирането на професионалните направления, в които искат да се развиват, като HR-и. Също така, провеждам индивидуални обучения, чрез които те придобиват нови знания и развиват конкретни умения. Те знаят,  че могат да разчитат на мен, като техен ментор, както за обучение, така и за насоки, които им помагат да се развиват професионално.

📑 Най-важните неща, които трябва да знаете за мен в ролята ми на кариерен консултант, както и за провежданите с мен кариерни консултации, са следните:

Способността ми да комуникирам ясно и ефективно е от съществено значение, тъй като по време на кариерните консултации е повече от необходимо да слушам активно, много внимателно и да разбирам контекста и емоцията зад информацията, която ми предоставят моите клиенти. Тази информация е изключително важна, тъй като на нейна база аз имам възможността да задавам точните въпроси, чрез които да разбера целите им и предизвикателствата, пред които са изправени.

Адаптирам се към комуникационния стил и предпочитанията на различните клиенти, за да ги подкрепя по възможно най-продуктивния начин.

Всеки клиент, който работи с мен знае, че по време на онлайн кариерните консултации той се намира в психологически безопасна среда, което им помага съвсем спокойно да споделят техните нужди и опасения. Моите клиентите могат да разчитат на внимание и уважение, с което изграждаме доверие един към друг. Винаги се опитвам да се поставя в положението, в което те се намират, за да ги разбера максимално добре.

📑 Всичко това ми позволява да имам индивидуален подход към всеки един клиент, което е от съществено значение за процеса на кариерно консултиране.

Всеки човек в процеса по кариерно консултиране има уникални потребности и цели, и с не по-малко значение са обстоятелствата около него. Насоките, които предоставям са съобразени и адаптирани към индивидуалните нужди и възможности на клиентите.

Във всеки конкретен случай използвам различни инструменти, насочени към конкретните потребности, с цел идентифициране на знания, умения и личностни характеристики.

При изготвянето на кариерния план, вземем под внимание семейното положение, финансовите цели и здравословно състояние на клиента. Това се отнася и за изготвянето на различните кариерни стратегии, които трябва да отговарят на индивидуалните му цели и желания.

Разбира се, поддържам дългосрочни отношения с моите клиенти, което от една страна ми позволява да следя напредъка им, а от друга страна те да се чувстват спокойни, че винаги могат да се обърнат към мен при възникнали въпроси и предизвикателства, свързани с кариерното им развитие.

Стъпки в процеса по кариерно консултиране

➡️ Първа стъпка:

да спрете и да опознаете себе си, чрез упражнения за саморефлексия и провеждане на разговори по време на сесии с кариерен консултант. По друг начин казано, да постиганете яснота, по отношение на вашата същност и да дефиниранете – вашата визия и мисия за професионално развитие; вашите лични и професионални ценности – какво е важно за вас; силните ви страни, таланти, дарби, страст и интереси – какво обичате да правите;

оценяване на реалната ситуация, в която се намирате в момента, и която засяга най-важните области на вашия професионален живот.

➡️ Втората стъпка от процеса –  анализ и идентифициране на:

– придобития от вас професионален опит;

– знанията, които притежавате;

– набора от умения, които сте развили в годините, в т.ч. и преносимите умения;

– придобитите образования и квалификации;

– нивото на експертизата, която демонстрирате в конкретна област;

– подходящата за вас работна среда, и коя е тази, която не е работеща за вас;

– в какво сте добри и какво ви харесва да правите? На кого и с какво, бихте могли да бъдете полезни?

➡️ Трета стъпка:

идентифициране на възможностите, които имате пред вас, потенциалните области на развитие, както и тези, които е необходимо да избягвате (фокусът ни, ще бъдат онези възможности, които ще ви дадат възможността да постигнете желаното от вас професионално развитие).

– конкретизиране на желаното от вас професионално развитие.

➡️ Четвъртата стъпка е свързана с конкретизиране на желаното от вас професионално развитие и изграждане на визия за бъдещото ви кариерно развитие:

– ще обсъдим какво ви мотивира, вашите професионални интереси, важните за вас неща в работата и как да разберете дали позициите и компаниите, за които кандидатствате са подходящи за вас;

– основната ни цел ще бъде – да изградим визията за бъдещия ви професионален живот (развитие в корпоративния свят, работа на свободна практика или стартиране на собствен бизнес).

📝 Ще бъдем реалисти, дефинирайки вашата нужда от придобиване на допълнителни знания и умения, и кои са подходящите обучения, за тяхното придобиване и развитие.

➡️ Пета стъпка:

разработване на изпълними кариерни цели – кариерните цели са вашите професионални амбиции и стремежи, които ви помагат да се ориентирате по пътя на кариерното ви развитие, и как да напредвате, тръгвайки по него. Кариерните цели задължително трябва да бъдат реалистични, конкретни и измерими. Те са нашата най-силна мотивация и движеща сила. Повече от задължително е да бъдат преразглеждани регулярно във времето;

изготвяне на стратегия и план за действие – изготвяне на стратегия и план за действие за постигане на кариерни цели изисква систематичен и структуриран подход. Като такъв, той включва идентифициране на необходимите ресурси (образователни програми, обучения, сертификации, необходим професионален опит).

Разбиване на целите на по-малки и конкретни задачи (това ще ви помогне да се фокусирате и преминавате с лекота всяка една стъпка по пътя към постигането на кариерните ви цели).

Конкретизиране на етапите за оценка на вашия напредък – целта е да сте сигурни, че не се отклонявате от правилния път, и разбира се ако е необходимо, да коригирате вашите действия. Обсъждане на възможността за работа с ментори, колеги или професионални контакти, които могат да ви подкрепят и мотивират по време на вашия кариерен път.

📝 Създаването на стратегия и план за действие е процес, който изисква време, ангажимент и отдаденост.

създаване/актуализиране на вашия LinkedIn профил, конкретни насоки за търсене и изграждане на професионална мрежа – създаването на подробен профил в LinkedIn ви позволява да се представите професионално пред работодатели, ръководители, колеги и клиенти. Също така, ви помага да бъдете видими за специалистите по подбор на персонал, които търсят специалисти с вашите умения и опит.

Други предимства на професионално оформения профил в LinkedIn:

– нови възможности за работа – LinkedIn е изключително полезен за търсене на нова работа и възможности за кариерно развитие. Можете да следите актуалните обяви за работа, както и да бъдете активни в професионални групи, където могат да ви бъдат предложени нови възможности за професионално развитие. Също така, присъединяването към такива групи ви дава възможността да се свържете със специалисти от вашата индустрия и да бъдете в крак с последните новини и тенденции.

– развиване на професионална мрежа: LinkedIn ви позволява да създавате и разширявате вашата професионална мрежа. Свързвайки се с други професионалисти, вие имате възможността да споделяте вашите знания и опит, да получавате съвети и да откриете нови възможности за сътрудничество.

– развиване на личен брандинг –  подчертавайки вашите умения, постижения и експертност, можете да създадете силен професионален имидж, който да ви отличава от другите специалисти в вашата област.

– обучение и развитие – LinkedIn предлага множество образователни ресурси, включително онлайн курсове и обучения. Можете да използвате тези ресурси, за да се развивате и обогатявате вашите знания и умения, което ще ви помогне да сте конкурентни на пазара на труда.

➡️ Шеста – последна стъпка:

– изготвяне на професионална автобиография и мотивационно писмо – най-силното ви маркетинг „оръжие“;

– предоставяне на ефективни техники при явяване на интервю за работа, които ще ви помогнат да – представите аргументирано вашите професионални постижения и силни страни;

– предоставяне на информация, по отношение на най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа, и насоки как да отговорите на тях;

– кои са въпросите, които е необходимо да зададете на интервюиращия, за да се уверите, че предлаганата работа коренспондира на вашите очаквания;

– ще проведем примерно интервю за работа, след което ще ви дам конструктивна обратна връзка за вашето представяне, основана на дългогодишния ми опит в областта на подбора на персонал.

📑 Интервюто за работа е критична стъпка в процеса по наемане, която ви дава възможност да направите силно първо впечатление на бъдещите работодатели. Ще ви помогна да развиете умението да се представяте уверено и аргументирано по време на интервю за работа.

За кого е подходяща услугата „Кариерно ориентиране и консултиране“?

Независимо дали сте в началото на професионалната си кариера или търсите следващата правилна стъпка по пътя на вашето кариерно развитие, процесът по кариерно ориентиране и консултиране ще ви помогне да постигнете яснота и да начертаете кариерна пътека, спрямо желаното от вас професионално развитие.

Ето някои от най-често срещани причини, поради които хората търсят съдействие по пътя на професионалното им развитие:

– младежи, които са изправени за първи път пред предизвикателството, свързано с избор на образование и професия;

– професионалисти, които не се чувстват удовлетворени от работата, която имат; и които търсят нещо различно от това, което индустрията, в която работят им предлага;

– хората, които биха искали да продължат развитието си в корпоративния свят, както и такива, които искат да създадат собствен бизнес; търсят съвет относно развитието на текущата си кариера; които проучват възможности за кариерно развитие;

– за тези от вас, които усещат, че имат нужда от промяна, и се нуждаят от подкрепа, за да вземат решение коя е тази професионална област, която би им помогнала да се чувстват удовлетворени и продуктивни.

Съвместната работа с кариерен консултант е подходяща за вас в случай, че:

– се опитвате да разберете по-добре себе си и какво можете да предложите на света;

– сте без работа и се нуждаете от практическа помощ;

– се опитвате да се преквалифицирате и искате да поемете по нов кариерен път;

– искате да запишете висше образование, но не сте сигурни каква специалност да изберете;

– току що завършвате университет или все още учите, но искате да си намерите първия стаж или работа;

– се опитвате да разберете какво искате да постигнете по-нататък в професионалното си развитие;

– искате да разберете как да започнете и развиете свой собствен бизнес.

Кодекс на кариерния консултант – вярвам, че информацията от този кодекс ще ви помогне да вземете правилно решение с кой кариерен консултант да работите.

📑 В случай, че сте готови да направите първата стъпка, свързана с изграждането на вашата визия за бъдещото ви развитие – заявете безплатна първа консултация, като се свържете с мен: на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *