Личен SWOT анализ

SWOT анализ

В случай, че сега започвате дългия път на кариерното развитие или сте на етап търсене на нова работа – възползвайте се максимално от вашите силни страни и от възможностите, които имате пред себе си!

Най-вероятно ще постигнете много повече успехи в професионално отношение, ако използвате талантите си. Също така, ще имате по-малко проблеми, ако знаете кои са вашите слабости и как да ги управлявате, така че да не се отразяват на работата ви.

Как да определите вашите силни и слаби страни и да анализирате възможностите и заплахите, които произтичат от тях?

📑 SWOT анализът е полезна техника, която ще ви помогне.

Това, което прави SWOT анализа особено мощен инструмент, е че с малко размисъл /от ваша страна/ той може да ви помогне да разкриете възможности, които може и да не забелязвате. Разбирайки вашите слабости, можете да управлявате и елиминирате заплахи, които биха навредили на способността ви да продължиш напред.

Как се прави SWOT анализ?

Отворете прикачения работен файл и отговорите на въпросите в него. Можете да го допълните с въпросите, които ви предлагам по-долу в публикацията.

SWOT анализ_образец

Предложения за въпроси:

Силни страни

 • Какви предимства/качества имате, които другите нямат (например умения, сертификати, образование и др.)?
 • Кое е това нещо, което правите по-добре от всеки друг?
 • С какви ресурси разполагате?
 • Кои са силните черти, които другите хора откриват във вас?
 • С кои ваши постижения се гордеете най-много?
 • Кои са ценностите, в които вярвате?
 • Член ли сте на професионална/тясно специализирана общност?

💡

Препоръка:

Не бъдете скромни или срамежливи, когато отговаряте на въпросите – бъдете възможно най-обективни. Познаването и използването на силните ви страни може да те направи по-щастливи и успешни в работата и в личния живот, разбира се.

Ако все пак се затруднявате да идентифицирате вашите силните страни по този начин, напишете списък с личните си качества. Сигурна съм, че сред тях ще откриете силни страни!

Слаби страни

 • Какви задачи обикновено избягвате, защото не се чувствате уверени в изпълнението им?
 • Какви слабости виждат хората във вас?
 • Образованието, което имате и обученията които сте преминали достатъчни ли са, за да изпълнявате задълженията и отговорностите, които имате? Ако не, кои области трябва да подобрите?
 • Какви лоши работни навици имате /Пример: закъснявате често за работа, неорганизирани сте и т.н./?
 • Имате ли личностни черти или липса на знания и умения, които не ви позволяват да се развивате професионално? /Пример: ако трябва да участвате в срещи с клиенти редовно, страхът от говорене пред хора би бил основното ви затруднение./

Препоръка:

Когато отговаряте на по-горе посочените въпроси – Бъдете реалисти! Колкото по-рано се сблъскате с неприятната реалност, толкова по-бързо ще започнете да работите върху областите, които трябва да подобрите.

Възможности

 • Има ли технология/приложение, което може да ви помогне при изпълнение на задълженията ви?
 • В случай, че имате нужда можете ли да получите съдействие от ваши колеги или от хора извън компанията, в която работите?
 • Развива ли се индустрията, в която работите? Ако да, как можете да се възползвате от сегашния пазар?
 • Имате ли мрежа от стратегически контакти, които да ви помогнат, или дават добри съвети?
 • Какви тенденции (управленски или други) виждате в организацията, в която работите и как можете да се възползвате от тях?
 • Има ли по-висока позиция от тази, която заемате в компанията, в която работите или индустрията, в която се развивате? Вашите умения и знания отговарят ли на нейните задължения и отговорности?
 • Вашите клиенти оплакват ли се от нещо, свързано с продуктите и услугите, които им предлагате? Ако е така, бихте ли могли да предложите решение?

Препоръка:

Може да намерите полезни възможности в следното:

 • Онлайн събития, образователни курсове или конференции.
 • Колега, който излиза в продължителен отпуск. Бихте ли могли да поемете някои от задълженията му, за да натрупате опит?
 • Заемане на нова роля или работа по нов проект, за които ще трябва да обогатите и развиете своите знания и умения – като говорене пред публика или международни отношения.
 • Как бихте могли да обогатите порфолиото на компанията, в която работите? Имате ли специфични умения, които биха могли да помогнат?

Помислите и погледнете към вашите силни страни, и се запитай дали те отварят на някакви нови възможности. Погледнете към своите слабости и се запитайте дали бихте могли да отговорите на нови възможности, като премахнете тези слабости.

Заплахи

 • Какви затруднения имате на сегашното ви работно място?
 • Усещате ли конкуренция между васи някой от вашите колеги?
 • Развитието на технологиите застрашава ли вашата позиция в бъдеще?
 • Може ли някоя от вашите слаби страни да доведе до неуспех?

📑 Защо да анализирате вашите силни и слаби страни, както и възможностите и заплахите, с които потенциално бихте могли да се сблъскате?

Анализът ще ви помогне да:

 • се съсредоточите върху силните ви страни;
 • да сведете до минимум слабите ви страни;
 • да се възползвате възможно най-добре от възможностите пред вас.

Примерен SWOT анализ

Като комплимент към теб🎁съм ти подготвила примерен попълнен SWOT анализ

➡️ Примерен SWOT анализ

В случай, че имате нужда от съдействие по пътя на вашето професионално развитие, тази публикация ще ви бъде много полезна – Кариерно ориентиране и консултиране.

Бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com, за да ви помогна да анализирате придобития от вас професионален опит до този момент, да идентифицирате подходящата за вас работна среда, в която бихте могли да разгърнете потенциала си, да прецените вашата конкурентоспособност на пазара на труда, и да обмислите всички възможности, които имате пред вас.

С уважение,

Галина Кацарска

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *