Сключване и начало на изпълнение на трудов договор

Обучението се провежда в затворена Facebook група, в която бихме могли да обсъждаме цялото съдържание, да задаваме въпроси, да получаваме отговори и да обменяме опит.

Разбира се, да изградим общност.

Материалът ще бъде поднесен, чрез видеа с обща продължителност от 1 астрономически час.

Начало на обучението: 17.06.2024 г.

Съдържание на обучението:

Част I Въведение в темата:

 • кои са страните на трудовия договор;
 • кой е предметът на трудовия договор;
 • въпреки, че Кодексът на труда не дава легално определение на трудовия договор, ние ще му дадем такова определение;
 • ще разгледаме и общата правна характеристика на трудовия договор.

Част II сключването на трудовия договор:

 • необходими документи, съгласно Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор;
 • преговори за сключване на трудовия договор;
 • изключения от правилото за сключване на трудовия договор;
 • формата на трудовия договор;
 • момент на сключване на трудовия договор

Част III Началото на изпълнение на трудовия договор

 • правни действия, които предшестват началото на изпълнение на трудовия договор, и които работодателят е длъжен да извърши.

Част IV Съдържание на трудовия договор.

 • Подробно преглеждане на елементите от минималното договорно съдържание на трудовия договор по чл. 66, ал. 1 КТ.

Част V

 • Допълнителното и факултативно договорно съдържание на трудовия договор.

 

За да заявите желанието си да участвате в обучението, бихте могли да попълните форма по-долу:

 

До скоро!

С уважение,

Галина Кацарска