Процес по въвеждане на нови служители | Onboarding | Обучение

Жена, която започва нова работа, и е посрещната с букет цветя от колегите.

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

Програма HR Pro Accelerator: “Професионално въвеждане на новопостъпващи служители: Ключови техники за HR специалисти и Мениджъри на отдели”

Добре дошли в света на човешките ресурси, в който успешният процес по въвеждане на нови служители е крайъгълен камък за постигане на продуктивност и удовлетворение, както на новите, така и дългогодишните служители в организациите.

📑 Какво прави един onboarding процес истински ефективен?

Това е въпрос, който изисква изграждане на специализирани умения и непрекъснато усъвършенстване на практиките.

Чрез настоящото обучение за въвеждане на нови служители в организацията, ще се запознаете и преминете по пътя към изграждане на успешни и устойчиви onboarding програми.

Целта на обучението не е просто да ви предостави информация, а да ви предложи практически инструменти и стратегии, които да ви помогнат да изградите идеалния onboarding процес за вашата организация. Да ви помогне да преодолеете предизвикателствата, които сте срещали до момента, и да ви въоръжи с необходимите знания и умения, за да постигнете успешни резултати.

Ще научите не само за техническите аспекти на въвеждането на нови служители, но и за стратегическите и междуличностни умения, които са от съществено значение за успеха в HR сферата.

Значимостта на процеса:

Когато говорим за въвеждането на нови служители в работния процес и организацията, трябва да осъзнаваме неговата изключителна значимост за успешно функциониране на екипа и постигане на целите на компанията. Всеки, който проявява интерес за развитие в тази област, трябва да разбере тази важност и да се запознае със същността на процеса.

Първо и най-важно, въвеждането на нови служители е ключов момент за формиране на първоначалното впечатление в тях за организацията. Един добре структуриран и ефективно изпълнен onboarding процес може да създаде позитивно и вдъхновяващо начало за новите служители, което ще ги мотивира да се ангажират и да дадат най-доброто от себе си.

При правилно въвеждане в работния процес, вероятността новите служители да се интегрират успешно в екипа и организационната култура е много голям. Това не само ускорява процеса им на адаптация, но и повишава тяхната продуктивност и участие в работните процеси.

За организацията, ефективният onboarding процес не само помага за задържане на висококвалифицираните служители и намалява текучеството на персонала, но и допринася за изграждане на силна общност. Добре въведените в работния процес служители се чувстват по-сигурни и уверени в ролята си, което води до по-добра колаборация и постигане на бизнес целите на организацията.

Процесът по въвеждането на нови служители е възможност за организацията да покаже своята ангажираност и грижа към своите служители. Полагайки усилия за успешния старт на новите членове на екипа, компанията демонстрира своята ангажираност с тяхното развитие и благополучие, което е от съществено значение за създаването на положителна работна среда.

Въвеждането на нови служители в организацията не бива да се възприема просто като формалност, която се изпълнява рутинно. Това е стратегически процес, който изисква внимателно планиране, организация и изпълнение. Всеки детайл от началото на този процес до неговото приключване има потенциал да определи успеха или неуспеха на новия служител и, в крайна сметка, на самата организация.

Ефективното въвеждане на нови служители изисква не само предоставяне на необходимата информация и обучение, но и създаване на подходяща среда за тяхната адаптация и успешно интегриране в екипа. Това включва развитие на отношения и взаимодействия, които насърчават открита комуникация, сътрудничество и взаимно уважение между всички участници в работния процес.

Всеки, който се стреми към развитие в областта на въвеждането на нови служители, трябва да бъде готов да посвети време и усилия в усъвършенстване на своите умения и практики. Това включва както придобиване на познания и експертиза, така и развитие на междуличностни умения и лидерски качества, които са от съществено значение за успешното управление на въвеждащия процес.

Независимо дали сте начинаещ специалист в HR сферата или вече имате опит в нея, непрекъснатото усъвършенстване и обучение са ключови за вашeто професионално развитие. Затова, ако имате желание да изградите кариера в областта на въвеждането на нови служители, запазете фокуса си върху постоянното самоусъвършенстване и стремеж към високи стандарти на професионализъм и ефективност. Така ще създадете основата за успешна и удовлетворяваща кариера в тази така важна и вълнуваща област на човешките ресурси.

Тенденции в търсенето на специалисти по въвеждане на нови служитeли в организациите:

Разбирането и значението на процеса по въвеждане на новопостъпващи служители в работния процес и организацията се разраства и ескалира с всяка изминала година. Компаниите осъзнават, че правилно изграденият и изпълнен onboarding процес има пряко въздействие върху производителността, удовлетворението и задържането на служителите.

На първо място, сегашната конкурентна бизнес среда насърчава компаниите да инвестират в хората си като ключов ресурс. Правилният подход към въвеждането на нови служители не само улеснява техния преход в организацията, но и увеличава техните шансове за успех и ангажираност. В резултат на това, компаниите се насочват към набирането на специалисти по въвеждане на нови служители, които да създадат и поддържат ефективни програми за onboarding.

Освен това, социалните и технологичните тенденции, както и променящите се работни модели, правят въвеждането на нови служители още по-важно. Времето за адаптация на новите служители се свежда до минимум, а очакванията за бързи и качествени резултати нарастват. Затова, компаниите търсят специалисти, които да могат да ускорят процеса на въвеждане и да гарантират, че новите служители са готови да дадат своя принос във възможно най-кратък срок.

Също така, нарастващата осведоменост за важността на ефективното въвеждане на нови служители кара компаниите да инвестират в обучение и развитие на своите HR екипи. Те осъзнават, че имат нужда от специалисти със специфични умения и експертиза в областта на въвеждането на нови служители, които да гарантират успешното приемане и интегриране на новите членове на екипа.

Бъдете уверени, че инвестирайки в обучението за въвеждане на новопостъпващи служители, не само ще придобиете необходимите знания и умения, но и ще имате голям принос в едно от най-значимите направления на човешките ресурси към настоящия момент.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението по въвеждане на новопостъпващи служители е подходящо за широк кръг от професионалисти:

 • HR специалисти, които работят в отдел човешки ресурси и имат отговорности свързани с подбора, въвеждането и развитието на персонала.
 • Ръководители на екипи и мениджъри, които са отговорни за управлението на служители и за създаването на продуктивна и приобщаваща работна среда.
 • Предприемачи и собственици на бизнеси, които желаят да разберат как да създадат ефективни програми за въвеждане на нови служители в своите организации и да улеснят прехода на новите членове на екипа.
 • Студенти и млади професионалисти, търсещи кариерна релизация в HR сферата и имат нужда да придобият знания и умения за въвеждане на нови служители.
 • Всеки, който е свързан с управлението на хора в организацията: Всеки, който има интерес в разбирането на важността на ефективното въвеждане на новопостъпващи служители, и как то може да се използва за подобряване на работната среда и постигане на целите на организацията.
Приемът в програмата се извършва на база на проведена опознавателна среща, която е напълно неангажираща и безплатна за участниците. След срещата ще бъдете уведомени дали сте приети в програмата, и съответно дали обучението е подходящо за вас.
 • Обучението по “Подбор на персонал” се състои от 4 онлайн срещи.
 • Всяка среща е с продължителност 2 – 2,5 астрономически часа.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВОПОСТЪПВАЩИ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА:

Модул 1: Основни принципи на успешния onboarding процес

Въведение в onboarding процеса: значение и ползи за организацията:

 • Обяснение на понятието “onboarding” и неговата важност за организацията;
 • Ползите от успешно изграден и изпълнен onboarding процес за компанията, включително засягане на темите, свързани със задържането на служителите, по-голяма продуктивност и по-добра адаптация към организационната култура.

Етапи на onboarding процеса:

 1. Предварителна подготовка:
 • Планиране на ресурсите и необходимите инструменти за успешното въвеждане на служителите;
 • Представяне на процеса по въвеждане на новите служители пред организацията в случаите, в които се създава за първи път;

Първият имейл към кандидата за работа

Позиционирането на компанията, като работодател започва от изпращането на първия имейл към кандидата за работа.

Първият ден:

 • Представяне на новите служители в организацията;
 • Организиране на сесии, които да им предоставят основна информация за компанията.

Първата седмица:

 • Предоставяне на задачи и проекти, които да помогнат на новите служители да се запознаят с работата си и да изградят отношения с колегите;
 • Оценка на напредъка и подкрепа за решаване на възникващи въпроси и предизвикателства.

Първите месеци:

 • Постоянна обратна връзка и оценка на трудовото представяне на новите служители;
 • Интеграция в екипа и организационната култура.
 1. Разработване на персонализиран onboarding план за различните длъжности в компанията
 • Изучаване на различните нужди и очаквания на различните типове служители (например, нови във фирмата, преместени от друг отдел, новопостъпили студенти);
 • Проектиране на персонализирани програми и процедури, които да отговарят на специфичните изисквания на различните групи служители;
 • Разработка на индивидуални onboarding планове, които да се адаптират към уменията, опита и целите на отделните служители.

Модул 2: Създаване на персонализирани програми за новите служители

 1. Идентифициране на специфичните нужди на новите служители:
 • Анализ на различните типове нови служители в организацията и техните уникални изисквания и очаквания;
 • Провеждане на сесии за събиране на обратна връзка от мениджмънта, HR и вече установените служители, за да се идентифицират специфичните нужди и предизвикателства на новите служители.
 1. Планиране на индивидуализирани обучителни програми за различни длъжности и нива на опит
 • Определяне на конкретните умения и компетентности, които новите служители трябва да развият в съответствие с техните длъжности и нива на опит;
 • Изготвяне на детайлни планове за обучение, които да включват различни методи и формати на обучение, като например обучения на работното място, онлайн курсове, семинари и други.
 1. Изграждане на програми за менторство и подкрепа за новите служители
 • Идентифициране на опитни служители в организацията, които могат да бъдат ментори за новите колеги;
 • Организиране на програми за менторство, които да предоставят на новите служители възможност за индивидуално насочена подкрепа и наставничество;
 • Предоставяне на ресурси и инструменти, които да помогнат на менторите да бъдат успешни в своята роля.

Модул 3: Изграждане на ефективни комуникационни стратегии

 1. Важността на комуникацията в onboarding процеса
 • Обяснение на ролята на комуникацията в успешния onboarding процес, и нейното влияние върху адаптацията и ангажираността на новите служители;
 • Идентифициране на ключовите елементи на ефективна комуникация.
 1. Създаване на често задавани въпроси (FAQ) и информационни материали за новите служители
 • Разработване на списък с често задавани въпроси от страна на новите служители и предоставяне на подробни отговори за улесняване на техния преход в организацията;
 • Създаване на информационни материали като брошури, презентации или видео, които да представят важна информация за компанията, културата и работните процеси.
 1. Използване на социални медии и вътрешни комуникационни инструменти за улесняване на процеса на въвеждане
 • Преглед на ролите на социалните медии в подкрепата на onboarding процеса, включително използване на платформи като LinkedIn, Facebook и Twitter за създаване на връзки и общност;
 • Разглеждане на вътрешните комуникационни инструменти като електронни платформи за обмен на информация, чат приложения и вътрешни блогове, които могат да улеснят комуникацията между новите служители и останалите членове на организацията.

Модул 4: Оценка на ефективността на onboarding програмите

 1. Измерване на резултатите от onboarding програмите: ключови показатели на успех (KPIs)
 • Задържане на ноите служители, в резултат на успешно реализиран onboarding процес;
 • Удовлетворение и ангажираност с работата на новите служители.
 1. Провеждане на анкети и интервюта с новите служители за обратна връзка
 • Разработване на анкети и въпросници, които да измерват удовлетворението и опита на новите служители по време на onboarding процеса;
 • Организиране на структурирани интервюта с новите служители, за да се получи допълнителна обратна връзка и да се идентифицират области за подобрение.
 1. Анализ на данни и непрекъснато подобряване на onboarding процеса
 • Събиране и анализ на данните от проведените анкети и интервюта с цел идентифициране на силните и слабите страни на onboarding програмата;
 • Използване на резултатите от анализа за предприемане на конкретни мерки за подобрение на процеса, включително промени в програмата, добавяне на нови елементи или корекции на съществуващите.

КАКВО ПОЛУЧАВАТ УЧАСТНИЦИТЕ?

Персонализиран подход и високо качество на обучение:

 • Обучението е персонализирано, като се вземат предвид конкретните нужди и цели на клиента.

Практически упражнения:

 • Практически упражнения, които ангажират учащите се и да ги подготвят за реалните предизвикателства в областта на въвеждането на нови служители в организацията.

Менторство:

 • Менторски сесии по време, на които участниците получат ценни съвети и насоки от хора с практически опит във въвеждането на нови служители.

Тематични работилници:

 • Онлайн срещи за споделяне на опит и работилници по теми, свързани с onboarding процеса.

Подкрепа и общност:

 • Общност от учащи, която да подкрепя обмена на идеи, опит и вдъхновение. Участниците ще се чувстват като част от специално създадена общност, която разбира и подкрепя техните амбиции и стремежи.

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Подобрени умения и познания: разширени познания и умения в областта на въвеждането на нови служители, включително познания за най-добрите практики, методи и инструменти;
 • Увеличена ефективност на процеса: участниците ще могат да създадат и изпълнят ефективни програми за въвеждане на нови служители, които ще ускорят адаптацията на новите членове на екипа;
 • По-висока продуктивност и задържане на служителите: чрез прилагане на научените техники и стратегии, участниците в обучението ще могатт да увеличат производителността на своя екип и да намалят текучеството на персонала;
 • Подобряване на работната среда: Създаването на ефективни програми за въвеждане на нови служители ще допринесе за по-приятна и интегративна работна среда, която ще подкрепя сътрудничеството и успеха на целия екип.
 • Позициониране на участниците като специалисти в областта въвеждане на нови служители: осигуряващи възможности за кариерно развитие и напредък на новите служители, обвързвйки ги с бизнес целите на компанията. Добре обучените специалисти в областта на въвеждането на нови служители могат значително да подобрят ефективността и продуктивността на екипите.
 • Повишаване на конкурентоспособността, като участници на пазара на труда: специализираното обучение в областта на въвеждането на новопостъпващи служители ще осигури на участниците ключови умения и практически знания, които ще ги направят по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това ще им даде предимство пред другите кандидати и ще увеличи шансовете им за реализиране на успешна кариера в HR сферата.

Заключение:

Въвеждането на новопостъпващи служители в работния процес и организацията е ключов елемент за успешното функциониране и развитие на всяка компания. Сегашната бизнес среда изисква от компаниите да инвестират в програми за onboarding, които не само да улеснят прехода на новите служители, но и да гарантират бързо и ефективно интегриране в екипа.

Търсенето на специалисти в областта на въвеждането на нови служители нараства, като това представлява възможност на участниците в обучението да се утвърдят като ключови фигури в човешките ресурси и да развият успешни кариери в тази област. Инвестицията в обучение и развитие в тази сфера не само ще подготви участниците за предизвикателствата на съвременния пазар на труда, но и ще им осигури конкурентно предимство и възможност за професионално развитие.

Знанията и уменията, придобити в областта на въвеждането на новопостъпващи служители, са ключът към постигане на ефективност, успех и удовлетворение както за самите служители, така и за организацията като цяло.

Отделно ще бъдат организирани и 2 тематични работилници:

 • Реални сценарии и ролеви игри;
 • Оценка и подобряване на onboarding програмите.

Начало на обучението: 15.05.2024 г.

 • За всеки един модул ще се организира онлайн среща с умела комбинация от теория и практика.
 • Отделно ще бъде създадена затворена група, в която ще се качват видеа и полезни материали.

Датите на провеждане на срещите са:

 • 15.05.2024 г. от 18:30 ч. до 20:30 ч.
 • 22.05.2024 г. от 18:30 ч. до 20:30 ч.
 • 29.05.2024 г. от 18:30 ч. до 20:30 ч.
 • 05.06.2024 г. от 18:30 ч. до 20:30 ч.

Датите за провеждане на тематичните работилници ще бъдат уточнени допълнително.

Цената на обучението е 290 лв. (бихте могли да заплатите обучението на 2 равни вноски по 145 лв).

За да заявите интереса си към обучението, бихте могли да се свържете с мен чрез 📧: galinakatsarska@gmail.com или като попълните формата по-долу:

С уважение,

Галина Кацарска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *