Как се пише автобиография

Образец на автобиография

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

В случай, че все по-често се замисляте за кариерното ви развитие, бихте искали да сте ангажирани и удовлетворени от вашата работа, или сте на етап смяна на работното място, то тази публикация е точно за вас.

📑 Какво е важно да знаете?

Преди да предприемете действия по смяна на работното ви място, търсейки нови професионални възможности, е необходимо да обмислите няколко изключително важни неща.

Последното от тях е – как се пише автобиография!

Казаното от мен е валидно и в случай, че бихте искали да заемете по-висока позиция от настоящата ви.

Нека да споделя с вас, най-често срещаните причини, поради които хората се свързват с мен:

1️⃣   Това, което ми разказват моите клиенти, когато се свържат за първи път с мен е, че биха искали да си сменят работата, попадали са на обяви, които като, че ли описват точно длъжността, за която те отдавна мечтаят, и за която си мислят, че притежават необходимия професионален опит и квалификация.

Изпращали са автобиографията си убедени, че съвсем скоро ще получат обаждане, за да бъдат поканени на интервю. Но това никога не се случва….

Може би, и вие сте изпадали в подобна ситуация, и всеки път си задавате въпроса: „Как е възможно това?

…..

2️⃣   Mоже да сте утвърдени професионалисти в конкретна област и индустрия, да работите над 7-8 години на настоящото си работно място, но да искате да смените средата, компанията или индустрията.

Имате постижения, количествени и качествени резултати, положително въздействие върху цялата дейност на компанията, но не знаете как да ги формулирате, така че да предизвикате интереса на бъдещ потенциален работодател.

…..

3️⃣   В началото на вашия професионален живот сте, без опит, и не знаете върху какво да акцентирате в автобиографията, която ви е необходима в процеса по кандидатстване за работа.

Няма значение в коя от трите по-горе посочени ситуации сте. Всяка една от тях ви навежда на мисълта, че вашата автобиография не е добра и имате нужда от съдействие.

Снимка на интервюиращи

В случай, че не получавате обаждания, с които да бъдете поканени на интервю за работа – неувереността ви и негативната ви нагласа по отношение на процеса, ще се задълбочава с времето.

Изразява се чрез следните реплики, които все по-често използвате:

 • „Явно не съм толкова квалифициран, колкото останалите кандидати!“;
 • „Няма смисъл да кандидатствам по тази обява за работа. Няма да ми се обадят и да ме поканят на интервю“;
 • „Никой няма да се спре на мен, защото нямам опит!“

Ще изберете да останете там, където сте и все по-често ще сте склонни да се обвинявате, защото:

 • знаете, че прекарвате времето си в работна среда и компания, в които няма да имате възможност да разгърнете потенциала си;
 • живеете с мисълта, че бихте могли да се изкачите с едно стъпало по-нагоре, но не знаете как да изразите тази ваша готовност;
 • изпитвате трудност да анализирате вакантни обяви за работа, и не можете да прецените до каква степен отговаряте на изискванията.

📑 Това, което ти е необходимо, е:

да постигнете яснота по отношение на притежаваните от вас опит и възможности. Под възможности, визирам всички ваши знания, умения, начин на мислене, както и натрупан професионален опит, на базата, на които пред вас биха се отворили нови врати.

В противен случай, за вас ще бъде изключително трудно да си представите, и да намерите правилния път – как да използвате вашия опит, така че да напреднете в кариерата, и да можете да се възползвате от възможностите на пазара.

За да ни бъде по-лесно, често използваме и плащаме за софтуери, с помощта, на които си изработваме най-уникалната автобиография. Те ни предлагат цели изречения, с които да направим впечатление, както и ключови думи.

Но…

Има една истина, която често ни убягва, и тя е, че ние сме хората, които явявайки се на интервю за работа ще трябва да защитим написаното в автобиографията, с която сме кандидатствали.

И не само това…

ще ни се наложи да отговаряме на въпроси, чиито отговори бихме могли да знаем само, ако преди това сме направили анализ на професионалния ни опит, помислили сме внимателно коя е средата, в която бихме искали да работим, до къде бихме искали да стигнем и много други важни неща.

Време е да преминем към основната тема на публикацията, а именно:

Изготвяне на автобиография

Най-добрият съвет, който бихте могли да получите, е да изготвяте отделно CV за всяка една конкретна обява за работа, респективно длъжност, за която кандидатствате, както и да съобразите нейното съдържание с компанията- работодател.

На първо място, ви препоръчвам да създадете пълен вариант на вашата автобиография.

Този пълен вариант представлява документ, който съдържа всеки един детайл от вашия професионален живот. Също така, съдържа информация за всички ваши силни страни, качества, обучения, квалификации, както и за проектите, по които сте работили.

Най-често, можете да срещнете този вариант на автобиография, под наименованието базово CV. Добрата новина, е че изготвяйки този вариант на CV няма да се притеснявате, по отношение на неговата дължина. В началото, най-вероятно ще се получи много дълго, но в последствие лесно ще извлечете от него информацията, която ще отговаря на конкретни изисквания на различни обяви, по които ще кандидатствате.

📑 Обърнете внимание, че всички насоки, които ще прочетете в тази публикация се отнасят само за базовата автобиография – това не е автобиография, с която да кандидатствате за работа.

Стъпка № 1

Първата секция на автобиографията съдържа:

 • Вашите лични данни; и
 • Координати за контакт.

Информацията, която е необходимо да напишете тук, е следната:

 • име и фамилия;
 • град и държава, в които живеете;
 • телефонен номер;
 • имейл адрес;
 • линк към вашият LinkedIn профил;
 • личен блог, в който публикувате информация, свързана с професията ви /ако имате такъв, разбира се/;
 • ваша снимка.

📑 Бих искала да обърна внимание на снимката, която е добре да поставите във вашата автобиография.

Снимката трябва да бъде в анфас, т.е. вашето лице и рамене, и да е с висока резолюция. Също така, трябва да сте с подходящо облекло, съобразено с длъжността, за която кандидатствате.

Стъпка № 2

1.Вашето кратко професионално представяне /можете да го срещнете като „резюме“ или „bio“/

Това ваше представяне трябва да бъде кратко, и да обобщава вашите професионален опит и умения. В същото време, трябва да дава информация за кариерното развитие, което сте избрали. По-друг начин казано, обобщение на най-важната информация за вас, като професионалисти.

Целта му е да привлече вниманието на интервюиращия!

Предлагам ви няколко конкретни насоки, които ще ви помогнат да го оформите:

Започнете представянето с наименованието на длъжността, която заемате в момента, или тази, която бихте искали да заемате. Освен наименованието на длъжността, бихте могли да посочите и нивото. Пример: Старши специалист човешки ресурси, вместо само Специалист човешки ресурси.

2.На следващия ред е необходимо да опишете себе си като професионалист с 2-3 изречения /кратки/.

📑 Помислете внимателно:

Кои са вашите силни страни?

Това задължително трябва да бъдат неща, които харесвате и искате да правите на следващото ви работно място.

Кои са вашите предимства?

Колко години професионален опит имате? Имате ли постижения в професионалната област, в която се развивате, и които ви отличават от останалите кандидати за работа?

Не забравяйте, да отбележите коя е сферата и индустрията на компанията, в която искате на работите.

Стъпка 3

Описание на притежаваните от вас професионални компетенции

В тази секция на вашата автобиография, е необходимо да изброите професионалните области (трябва да са свързани с резюмето, което написахте за себе си), в които сте добри.

Какво представляват професионалните компетенции?

Това са уменията, които сте успяли да развиете, и в които сте наистина добри. Не забравяйте да ги обвържете с написаното от вас в краткото представяне, което поставихте в началото на вашето CV.

Пример

В случай, че се развивате в областта на човешките ресурси, като HR Generalist, можете да напишете:

 • Подбор на персонал
 • Преодоляване на възражение
 • Водене на преговори
 • Оценка на трудовото представяне
 • Коучинг и др.

Стъпка 4

Професионален опит

В тази секция записвате вашия професионален опит в хронологичен ред, като започнете с настоящата (или последната) ви работа.

Попълнете наименованието на компанията, в която работите, или сте работили.

Въведете периода, в който сте били на тази позиция в конкретната компания (както и на всяка следваща, ако сте заемали няколко различни позиции в тази компания). Посочете само годините, няма нужда да записвате месеци и дни.

На трето място, запишете задълженията и отговорностите, които сте имали на позицията.

Препоръчвам ви да използвате цифри/конкретни данни, за да може човекът, който преглежда вашата автобиографията да види какво е било влияние ви, изпълнявайки конкретната длъжност.

Стъпка 5

Придобити образования

Запишете всички завършени от вас образования – средно, средно специално, колеж, висше образование.

Записът се прави, като изброите специалността, както и образователната степен – професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор. Посочете и наименованието на образователното заведение, което сте завършили.

Аналогично на изброяването в секцията „професионален опит“,  посочете годините, в които сте учили, както и града.

Стъпка 6

Професионални квалификации

В тази секция трябва да изброите всички професионални обучения, които сте преминали.

Точно, както в секцията, свързана с вашите образования, и тук изброявате наименованието на обучението, наименованието на организацията, която го е провела, годината или периода в години, както и града, в който се е провеждало обучението.

Стъпка 7

Сертификати

В случай, че притежавате сертификати – това е секцията, в която да ги изброите.

Посочете името на сертификата, сертифициращата организация, както и годината на придобиването му и града.

Стъпка 8

Професионални умения

Обърнете внимание, че има два вида умения, които трябва да включите във вашето CV.

1.Меки умения

„Меките“ умения (soft skills) са уменията, които могат да се прилагат на всяко работно място. Ппример: комуникативни умения, организационни и други подобни общи умения, които ви позволяват да сте успешни на всяко работно място.

Често могат да бъдат срещнати под наименованието „преносими умения“.

В случай, че имате нужда от подкрепа, за да ги идентифицирате – попълнете формата по-долу, за да ви изпратя работен файл /безплатно/, който ще ви бъде много полезен.

2.Твърди умения

„Твърдите“ умения (hard skills) са квалификациите, които са ви необходими, за да се справяте, и да бъдете успешни на конкретна позиция. Пример: езикови, компютърни, счетоводни, технически, административни, специализиран софтуер, дигитални умения и др.

Стъпка 9

Лични качества и знания

В тази секция, е добре да включите „меки“ умения.

Пример:

Комуникативни умения.

Това са умения, които се ценят високо във всяка една компания.

Комуникацията включва умения за писане и говорене /писане на имейли, които да са кратки и ясни, презентиране в работна среда, както и при срещи с клиенти/.

Организационни умения.

Това е способността ни да приоритизираме, работейки по няколко различни проекта, за да можем да се справим в срок с тях.

Умения за решаване на проблеми.

Нашата способност да се справяме с проблеми, които възникват на ниво компания, да предприемаме навременни и интелигентни решения за разрешаване на проблемите.

Стъпка 10

Проекти

Проектите, по които сте работили са вашата възможност още веднъж да подчертаете вашият професионален опит.

В тази секция, кандидатите за работа най-често изброяват всички вътрешно-фирмени проекти или проекти по време на образованието ти, в които са участвали.

Секцията се попълва по следния начин:

 • Наименованието на проекта;
 • Периода в години или годината, в която сте взели участие в проекта;
 • Компанията, в която са се случили проектите;
 • Вашата роля в него;
 • Описание на проекта.

Препоръки:

1.Посочете постигнатите резултати /количествени и качествени/ от работата по всеки конкретен проект.

2.Как вашето участие е помогнало за постигането на посочените от вас резултати.

Стъпка 11

Друга информация

По мое мнение, не е задължително да включвате тази секция във вашето CV, но ако все пак решите – нека да кажем какво бихте могли да напишете в нея:

 • шофьорска книжка, ако притежавате такава /ако длъжността, за която кандидатствате изисква шофьорска книжка, е повече от задължително да я споменете в CV, с което кандидатствате ;
 • вашите интереси и хобита
 • вашите професионални публикации /ако имате такива/;
 • професионални награди, които сте печелили.

Изтеглете образец, за да подготвите Пълна версия на вашата автобиография.

Отново подчертавам, че тази автобиография не е подходяща за кандидатстване по обявени вакантни позиции.

Видове автобиографии

Трябва да знаете, че съществуват 3 вида автобиографии, които се използват в различни ситуации.

 1. Хронологична автобиография

Хронологичната автобиография започва с последователно изреждане на позициите, които сте изпълнявали във времето, започвайки първо с най-скорошната ви позиция, а под нея са изредени останалите ви местоработи и позициите, които сте заемали на тях в обратен хронологичен ред.

Интервюиращите предпочитат този тип автобиография, защото лесно виждат какво, къде и кога сте работили.

 1. Функционална автобиография

Този вид автобиография се фокусира върху вашите умения, а не върху хронологията на вашия трудов стаж.

Функционалната автобиография се използва основно от хора, които са на етап професионална квалификация /биха искали да сменят професията си/, или от хора, които имат прекъсвания в трудовия си стаж.

Също така, този вид CV е полезен и за хора без или с много малък трудов стаж, или без подходящо образование.

 1. Комбинирана автобиография

Комбинираната автобиография е микс между хронологичната и функционалната.

С този тип автобиография търсещите работа подчертават уменията, които са подходящи за позицията, за която кандидатстват, като същевременно предоставят и трудовия си стаж – това, което работодателите искат да видят.

📑 Предлагам ви да разгледаме предимствата и недостатъците на трите вида автобиографии:

Предимства:

 • Хронологична автобиография – лесна за писане. Набляга на стабилното кариерно развитие. Работодателите харесват да виждат позиции, отговорности и дати.
 • Функционална автобиография – не акцентира върху прекъсвания в трудовия ви стаж. Позволява ви да подчертаете специфични силни страни и умения, които иначе биха останали скрити в хронологичната автобиография.
 • Комбинирана автобиография – показва стабилно кариерно развитие. Показва как уменията, които сте придобили, ще помогнат на работодателя, и на постигането на бизнес целите в конкретната компания.

Недостатъци:

 • Хронологична автобиография – предизвиква вниманието към прекъсвания в трудовия ви стаж. Притежаваните от вас умения, по-трудно се забелязват.
 • Функционална автобиография – няма детайно описание на професионалния ви опит. Съдържанието може да изглежда като липса на дълбочина. Не се харесва от много работодателите, в т.ч. интервюиращите. Кара ги да си мислят, че се опитвате да скриете възрастта си, прекъсвания в трудовия ви стаж, липса на подходящ опит, липса на кариерно развитие или оставане без работа.
 • Комбинирана автобиография – професионалният ви опит често попада на втората страница, а работодателите може да не стигнат до там.

Кога да ползваш различните видове автобиографии?

 • Хронологична автобиография – в случай, че имате няколко години професионален опит, както и за мениджъри и експерти с богат опит.
 • Функционална автобиография – за млади хора, които току-що са завършили или са в началото на кариерния си път.
 • Комбинирана автобиография – в случай, че имате няколко години професионален опит, както и за мениджъри и експерти с богат опит.

📑 В случай, че сте професионалист, който е в търсене на нова професионална възможност, и искате да бъдете наети на конкурентна индуствия, кандидатстването с една и съща автобиография на няколко работни места не е добра идея.

Вашата автобиография е най-силното ви маркетинг оръжие.

Вашето CV ще създаде първото впечатление за вас, като професионалист в хората, които го преглеждат. За да се откроите от другите кандидати за работа, трябва да преразгледате автобиографията си, и да я изготвите по начин, който да съответства на всяка роля, за която кандидатствате.

Добрата новина е, че разполагате с фантастичен ресурс, който да ви напътства, а именно описанието на длъжността в публикуваната обява. Точно това е информацията, от която се нуждаете, за да успеете да изготвите професионална автобиография.

Нека да ви кажа за какво можете да разчитате на мен, ако имате нужда от подкрепа:

Моята работа като HR консултант, експерт подбор на персонал и кариерен консултант, е да ви подкрепя, разкривайки пречките ви по отношение на търсенето на нова работа, и вашето припознаването в следващата ви роля, на базата на:

 • анализ на придобития от вас професионален опит.

Процесът е проектиран по начин, който ще ви помогне методично да оцените всяка една работна позиция, която сте заемали.

След анализа и оценката на вашия професионален опит, ще изберем най-водходящият вид автобиография за вас, и ще го изготвим.

Целият процес ще ви помогне да представите притежавания от вас професионален опит уверено по време на интервюто за работа.

Бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com.

С уважение,

Галина Кацарска

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *